Srp 232017
 

Poslední týden v srpnu jsem na týdenní akci v Aršpachu, takže v Praze se necvičí. První dva týdny v září se cvičí ještě podle prázdninového rozvrhu, který již uvidíte v rezervačním systému.

Od 17.  zářípojedeme již opět naplno od pondělí do čtvrtka.

Čvn 182017
 

Prázdninový třídílný workshopu Dokonalý pohyb pro každý bude zahájen v pondělí 17. července. Koná se ve Flame dance, začátek  v 17 hodin. Termín druhé a třetí části se dohodne na místě podle možností účastníků. 

 

 

Kvě 232017
 

Ve středu od 15:45 do 16:55 začne v září Kurz Chůze jako z partesu pod vedením Dr. Chválové. Přihlásit se můžete již nyní na

http://www.stob.cz/cs/cviceni.

 

Chůze jako z partesu

Již po první lekci budete mít pocit, že se vznášíte.  Na konci kurzu bude lehká a pružná nejen vaše chůze, ale celé tělo.

Kdo používá nesprávný kyčelní typ chůze, mívá potíže s kyčlemi, koleny, ale i páteří.

Proč ji nepřevést na správnou kotníkovou a rozvinout v sobě pružnost, jakou obdivujeme u svých čtyřnohých přátel? Návdavkem se naučíte pravidlům veškerého pohybu ve stoji a pohybu při každodenních činnostech jako vykročení, změna směru a rychlosti chůze, shýbání pro něco, zvedání a přendávání předmětů či usedání na židli.

V rytmu hudby objevíte nejen své nohy, ale i paže a společně rozehrajeme koncert pro celé tělo.    

 

 

Kvě 052017
 

Milé dámy v požehnaném stavu, v květnu se můžete zapojit do nového cyklu cvičení pro těhotné. 

Cvičení O-A metodou pro těhotné je zaměřeno proti bolestem zad, které často znepříjemňují těhotenství, své příčiny mívají ale ve větších nebo menších  hříšcích, které si v držení těla neseme s sebou z dětství.Dámy, které se intenziovně věnovaly a nyní musí tyto své aktivity omezit, se naopka seznámi se zcela novým přístupem k pohybu, který je založen na rozvoji koordinace. 

Těhotenství je vhodné období k překonání rlzných pohybiovýh nedostatků, , neboť tělo je více uvolněné a vnímavější vůči jemným podnětům, jimiž na něj působí cvičení O-A metodou. Jeho přínos oceníte i po porodu, až Vám přibude hodně práce v domácnosti a kolem dítěte – jeho zvedáním,  nošením apod.  Vedle těhotenských specialit, které se týkají dýchání a svalů pánevního dna, věnujeme velkou pozornost pohybu paží,  ramen a držení hlavy.          

Kvě 052017
 

Jako každoročně nabídneme zájemcům o cvičení možnost navštěvovat cvičení O-A metodou i v období prázdnin a dovolených.  Cvičit se bude v odpoledních  hodinách v úterý, v případě dostatečného zájmu též ve středu, kdy poběží též cvičení pro těhotné.

Úterý bývá obsazeno stálými klienty. Novým zájemcům nabízíme možnost prázdninového Kurzu pohybu vsedě a správné chůze za zvýhodněnou cenu – 10 lekcí za 999,- Kč. 

Kurz bude probíhat od 12.7. do 13.9.  

Můžete využít i víkendových nebo týdenních pobytů doma i u moře.

 

 

Dub 032017
 

První letošní víkendové soustředění v Třeboni se opravdu vydařilo.  Nejen díky krásnému počasí a  zájmu a nadšení těch, kteří přijeli až z Moravy, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, co znamená cvičit kocouří cviky pod přímým vedením, ale i podpoře skvělého maséra, který za námi přijel až z Kroměříže. Doufám, že jim elán vydrží a budou pokračovat ve cvičení i doma, aby ukázali své páteři, že se jen tak nedají. Všem moc děkuji a držím palce.  Hned další týden si tento víkend zopákneme s těmi, na které se na přelomu března a dubna nedostalo, tenokrát za přispění neméně senzačního maséra z třeboňskýc lázní.  Další bude až červnová Telč a dva letní víkendy v Peci pod Sněžkou v úžasném hotelu Energetik vysoko nad pecckým údolím.   Léto uzavřeme týdenním pobytem v Kalábrii. Pomalu dokončujeme i program podzimních víkendů v nejkrásnějších českých městech.

Pro 292016
 

Desítky lidí se od 26. prosince přišly nebo se ještěpřijdou seznámit se cvičením O-A metodou. Těm, na které se nedostalo,  nabizíme možnost zúčastnit se za zvýhodněných podmínek semináře Dokonalý pohyb pro každý den, kde si shrneme obsah tří lekcí vypsaných pro týden sportu zdarma – Správná chůze, Dokonalý pohyb pro každý den, Bolesti zad. Seminář se koná 7.  ledna od 14 do 17 hodin a 8. ledna 2017 od 9 do 12 hodin.

Říj 162016
 

Cvičení je zaměřeno proti bolestem zad, prevenci křečových žil a  nácvik správných pohybových stereotypů, které vám pomohou zvládnout  bez potíží proměny postavy v těhoteství i práci kolem miminka. Lekce se koná vždy ve středu od 17 hodin na Florenci ve studiu Flame Dance –  Sokolovská 22, Praha 8.  Cena lekce je 150,- Kč, první návštěva je zdarma.

Srp 202016
 
PaedDr. Olga Chválová, CSc.                   Nejsem donkichotský snílek ani fantasta,
7.6.1957, FTVS UK (1976 – 1981)

i když cvičení O-A metodou® je tak trochu boj s větrnými mlýny – lidskou pohodlností, pasivitou a spoléháním na to, že vše dobře dopadne, aniž pro to hnu prstem. Jako boj s větrnými mlýny může někomu připadat i to, že O-A metoda® vyhlásila boj zubu času, setrvalému vlivu gravitace na vzpřímený lidský organismus a vrozeným nebo již fixovaným posturálním vadám. Čím déle se však tomuto cvičení věnuji, čím více na první pohled beznadějných případů bolestí zad projde mýma rukama, tím méně se bojím toho, že jsem jen donkichotský snílek nebo fantasta.

Moje cesta ke cvičení O-A metodou®

Studium na FTVS UK jsem ukončila v přesvědčení, že se budu věnovat hlavně českému jazyku. Vše změnilo tím, že jsem po návratu z ciziny přijala nabídku na studjní stáž na FTVS a začala se věnovat kompenzačním cvičením u tenistů,  v té době zcela novému směru, který mne přivedl ke zdravotní TV. Přes aspiranturu úspěšně dokončenou při dvou malých dětech, mne v roce 1991 odvedl z FTVS zájem o hluboké společenské změny v naší zemi. Labutí písní tohoto období bylo vydání dnes již rozebrané knihy Záda už mě nebolí. Jejím jádrem jsou testy zkrácených a oslabených svalů doprovázené cviky k odstranění těchto funkčních poruch. Inspirací byl svalový test podle profesora Vladimíra Jandy, byl však uzpůsoben potřebám tělovýchovné praxe. Z toho se postupně rodila již moje vlastní diagnostika pohybových stereotypů.

Nejlepší roky svého života jsem strávila ve veřejném sektoru (MŠMT , Magistrát Hl.m. Prahy a MZV). Posléze jsem se věnovala nezávislé publicistické a politické činnosti ve prospěch rovnoprávného uspořádání rozšířené Evropské unie. Do tohoto období mého života spadá  zatím nedokončené bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK. Jemu vděčím za to, že mé znalosti o držení těla se rozšířily o pohled na fylogenezi lidské vzpřímenosti.

Zdravotní tělesnou výchovu jsem přesto nikdy zcela neopustila. Až do roku 2012 jsem vyučovala zdravotní TV na VOŠ a později VŠ TVS Palestra, působila jsem nadále jako lektor ZdrTV  I. třídy v rámci ČASPV, která vydala i první DVD se cvičením O-A metodou®. Než jsem v roce 2004 začala se soukromými lekcemi ZdrTV, vedla jsem zdravotní cvičení žen v TJ Sokol Řepy. Cvičení O-A metodou® vzniklo hned na první lekci pro veřejnost v Rudné u Prahy.  Od roku 2009 se věnuji tomuto cvičení a jeho propagaci „na plný úvazek“. Můj pokus o vybudování důstojného stánku pro toto cvičení skončil sice fiaskem a s důsledky se budu potýkat ještě dlouho, mojí vírou ve smysl této metody cvičení to však neotřáslo a věnuji mu všechny své síly dodnes.

Jak vzniklo cvičení O-A metodou®?

O-A metoda je výsledkem 25 let nepřetržité praxe v oblasti klasické zdravotní tělesné výchovy, diagnostiky, kterou jsem od jejího vzniku v roce 1990 při cvičení důsledně využívala a inovace v rámci lekce připravené pro účely podnikání. Byla to vzorová lekce pro začátečníky podle klasické ZdrTV. Místo hudby v rytmu aerobiku jsem pro úvodní rozehřátí zvolila soundtrack z filmu Forrest Gump volající po vláčném, uvolněném, spíše tanečním pohybu. A právě to se stalo prvním kamínkem skládačky, jejímž výsledkem je O-A metoda® ve své dnešní podobě. Již po první lekci zaznamenali totiž lidé úlevu, jaké se s použitím klasických postupů tak rychle nikdy nedosáhlo.  To mne přimělo k zamyšlení nad jedinou inovací oproti předchozí praxi – uvolněností pohybu v úvodní části lekce, a tak se zrodil pojem oscilace a byl poprvé popsán jejich princip jako specifického, zdravotně odůvodněného způsobu pohybování. Tím padly hned dva axiomy klasické zdravotní tělesné výchovy: první spočíval v přesvědčení, že vadné držení těla nelze napravovat  přímo ve stoji, ale pouze v nízkých cvičebních polohách, a druhým to, že se tak musí dít pouze zpomaleným, tzv. vedeným pohybem, který je přístupný průběžné vědomé kontrole. Zprvu jen oscilační metoda vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému se rozvíjela díky rozmanitosti problémů nových a nových klientů a kolem roku 2009 vyústila ve svou dnešní, oscilačně-antigravitační podobu.

O-A metoda® dosahuje svých výsledků především cvičením ve stoji a pohybem prováděným s přirozenou dynamikou. Při zaměření na oblasti výskytu vadného držení těla a svalových dysbalancí to vyvolává takové změny, že centrální nervový systém je nucen přestavět posturální stereotyp, jak se u každého člověka utvářel po narození veškerým pohybem, a zvláště v souvislosti se stavěním na vlastní nohy.  K DVD z roku 2005 přibyla další, vydaná již na vlastní náklady: v roce 2010 Kocouří cviky 2, které dokumentují přechod od oscilací k cílenému rozvoji antigravitačního potenciálu, Pohyb vsedě z roku 2013 a Chůze jako z partesu z roku 2016, v jejíž nácvik zákonitě vyustily zkušenosti ze cvičení ve stoji.

O-A alias Kocouří cviky

O-A metoda® byla zprvu propagována pod názvem Kocouří cviky. Od založení Rotundy – Centra pro pohybový systém v roce 2010 se toto cvičení začalo objevovat pod zkratkou odborného názvu: oscilačně-antigravitační metoda. Někteří lidé v mém okolí to nepovažovali za šťastné rozhodnutí, nicméně v současné době máme již za sebou nejhorší při zaváděnítohoto názvu, který nutí lidi přemýlet o tom, co znamená „O“ a „A“. Pouhá zkratka, navíc univerzální pro všechny světové jazyky, připomíná každému podstatu tohoto cvičení a umožňuje pojmenovat ho nejúsporněji, jak je to jen možné. O-A, Oáčko, Kocouři, Mňauři – to jsou názvy, jimiž se dnes mezi sebou dorozumívá naše „bratrstvo kocouří pracky“.