Na online kurzu si ujasníte, jak na tom jste momentálně s držením těla a pohybem, co z toho je u Vás v pořádku a co naopak je třeba na sobě zlepšit, abyste se zbavili svých potíží se zády a klouby a předešli tomu, aby se rozšířily do relativně ještě zdravých částí těla.   

Základ zdravého pohybu (dále jen  ZZP) tvoří  

 1. Pohyb ve stoji
 2. Pohyb vsedě
 3. Správná chůze

Poznámka

Možná Vás překvapuje, že v ZZP není zahrnuto cvičení na zemi. Důvod je prostý. Pokud se při cvičení nezohlední, jak jsou u člověka jako vzpřímené bytosti zatíženy ve stoji a při Pohybu ve stoji dolní končetiny, při zdravotních potížích řešíme často jen DŮSLEDKY toho, že dolní končetiny nejsou optimálně zapojeny do pohybu celého těla , což je jedna z dlouhodobě působících PŘÍČIN  přetížení jiných částí těla.  

V Základu zdravého pohybu jde o propojení příčin a důsledků, které jsou vždy individuální povahy. Pokud tedy nehledáme jen momentální úlevu, ale chceme si zlepšit celkový stav organismu podobně, jako když se snažíme zlepšit si držení těla,  je  třeba ovlivnit při cvičení i faktory, na které nelze působit jinak než ve stoji. A to nejen v klidovém – což  je vlastně držení těla – ale i při pohybu – proto Pohyb ve stoji. Jeho  předobrazem a svorníkem je chůze, jejíž kvalita závisí na těchto faktorech:   

 • konstitučně nebo psychicky podmíněná úroveň centrálně nastaveného napětí svalstva celého těla;
 • rozložení váhy na chodidlech;
 • koordinace a rovnováha;
 • schopnost organismu vyrovnat se s gravitací.  

To vše má  vliv na to, zda pohyb působí na držení těla a celkový zdravotní stav příznivě  nebo naopak.

Aby si páteř zachovala PRUŽNOST a tím i dobrou VÝŽIVU, musí být hlava při každém kroku, ale i jiných pohybech ve stoji  jak odlehčována od vlastní váhy, tak stlačovat tělo svojí vahou dolů. Střídavé odlehčování a zatěžování vzpřímené postavy vahou těla umožňuje hlubokým svalům páteře a svalům plosek nohou, které jedině mohou vytlačit celé tělo vzhůru, relaxovat v průběhu pohybu a nabrat sílu pro tu jeho fázi, kdy vše záleží na  zdatnosti právě těchto nepatrných svalů. 

      

Co se na kurzu dozvíte, se rovnou i naučíte  

V 6-i hodinových lekcích se seznámíte s tím, jak každá ze 3 složek ZZP přispívá k odstranění zdravotních potíží  v té které části těla. To zdaleka nejsou jen krční a bederní páteř, jimiž se zdravotní potíže hlásí zpravidla nejdříve, ale i ramenní klouby, velké klouby dolních končetin (kyčelní a kolenní) a chodidla.   

Na kurzu se dozvíte mnoho nového,  o čem jste dosud nejspíše nikde neslyšeli. Vše si proto důkladně vysvětlíme. Projdete si metodické postupy, které Vám pomohou zjistit, kde leží hranice  mezi tím, co zvládne bez problémů a co je třeba  si zlepšit. Naučíte se cviky, které vám v tom pomohou. 

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro ženy i muže každého věku – tedy i děti.  Čím dříve se dozvědí, na čem závisí tělesné zdraví, a naučí se, co je k tomu potřeba, tím pro ně lépe. 

My dříve narození jsme měli tu smůlu, že většina z toho, co se dozvíte na tomto kurzu, se v době našeho mládí ještě nevědělo. Nezbývá nám tedy než se prostřednictvím online kurzu vyrovnat i se škodami, které v těle způsobilo  celoživotně  více či méně chybné zatěžování vlastního těla

Mladým lidem, kteří ke svému zdraví  přistupují často velmi odpovědně, kurz pomůže zjistit, v čem jsou překonané některé všeobecně rozšířené koncepty cvičení nebo problematické ty z nových, které vyvolávají nevratné změny vrozené stavby těla  – zvláště chodidel.      

V čem Vám kurz pomůže
 1.  Umožní Vám seznámit se s dosud opomíjeným širokým spektrem cvičení pro celé tělo ve stoji.
 2. Upozorní Vás na klíčové – vesměs zatím neznámé momenty držení těla a pohybu – k nimž se nelze dostat jinak než prostřednictvím jednotlivých složek  ZZP. 
 3. Ukáže Vám jednostrannost a nedostatečnost pohledu na pohybový aparát prostřednictvím staticky chápaného držení těla (v klidovém postoji ). Držení těla a pohyb jsou ve skutečnosti 2 stránky téže mince. Držení těla je neméně dynamický jev jako pohyb – přeuspořádává se v závislosti  na KVALITĚ pohybu. 
 4. Na kurzu se seznámíte s pravidly,  jimiž se řídí správné provedení pohybu. Zatím však nejsou všeobecně známa a není výjimkou, že při cvičení Vás někdy učí, co je s nimi v rozporu. 
 5. Na online kurzu se postupuje metodicky, takže cvičení zvládne každý a nevynechá se nic, co je pro správné provedení pohybu důležité. Díky tomu se rovnou se odstraňují negativní důsledky toho, co jste dosud nedělali správně. Naučíte se v tom správném okamžiku svaly UVOLNIT nebo naopak ZABRAT a zlepšíte si KOORDINACI.
 6. Zvládnutí klíčových momentů správného provedení pohybu přináší bezprostředně úlevu od zdravotních potíží ve všech částech těla najednou a odstraňuje jejich příčiny.    

Zlepšete si držení těla tím, že odstraníte chyby ve svém pohybu a naučíte se dělat vše správně. Z online kurzu si odnesete cviky šité Vám na míru. Pomohou Vám zlepšit si nejen pohyb a držení těla, ale rovnou i CHŮZI.    

Online kurz je skvělá příležitost pro každého ověřit si, že cvičení O-A metodou je CVIČENÍM PRO SPRÁVNOU CHŮZI – neboli cvičením pro celé tělo, v němž je vše vztaženo k tomu, jak má tělo pracovat a být uspořádáno při správné chůzi.  

Na fotografiích je paní, jíž až cvičení pro správnou chůzi pomohlo zlepšit od dětství vadné držení těla a překonat letité, stále se zhoršující potíže s krční páteří. Je na ní dobře vidět, že náprava jejího držení těla a odstraňování s tím spojených chyb v pohybu vedlo k přizpůsobení jejího držení těla chůzi. Z jejího držení těla je patrné, že v jejím organismus jsou již rozvinuty mechanismy aktivní obrany proto destruktivnímu vlivu gravitace

Kdy se kurz koná a jak se na něj můžete přihlásit? 

Online kurz probíhá od 13. května 2024 do 23. června vždy v pondělí od 10, 17 nebo 20 hodin. Lekce trvá 60 minut. Přihlásit se na něj můžete prostřednictvím tohoto odkazu: https://registrace.kocouricviky.cz/kurz/.

Cena kurzu2.897 Kč

Již při přihlášení na kurz získáte  BONUS ZDARMA – Sestavu pro kyčle-pánev-bedra. Pomůže Vám dát si do pořádku celou tuto část těla ještě před zahájením kurzu. Čím dříve se sestavě začnete věnovat, tím pro Vás bude kurz větším přínosem. 

Jeden zajímavý bonus Vás však čeká ještě i na závěr kurzu – možnost osobního setkání se mnou na semináři,  kde si budete moc ověřit, zda to, co jste se naučili na kurzu, děláte opravdu již naprosto správně.

Připojte se k těm,  jimž po letech běhání po doktorech pomohlo až cvičení pro správnou chůzi: https://dvojka.kocouricviky.cz/vyzva/