Na online kurzu si ujasníte, jak na tom jste momentálně s držením těla a pohybem, co z toho je u Vás v pořádku a co naopak je třeba na sobě zlepšit, abyste se zbavili svých potíží se zády a klouby a předešli tomu, aby se rozšířily do relativně ještě zdravých částí těla.   

Základ zdravého pohybu (dále jen  ZZP) tvoří  

 1. Pohyb ve stoji
 2. Pohyb vsedě
 3. Správná chůze

Poznámka

Pokud se při cvičení nezohlední, jak jsou u člověka jako vzpřímené bytosti zatíženy ve stoji a při pohybu ve stoji DOLNÍ KONČETINY, při  cvičení na zemi řešíme  jen  DŮSLEDKY toho, že dolní končetiny nejsou správně zapojeny do pohybu celého těla . V ZZP proto nenajdete cvičení na zemi, i když je samozřejmě velmi důležité také. Svůj účel – ulevit od přetížení nejbližšímu okolí kloubů v hloubce těla – splní však až poté, kdy díky ZZP přestane tělo přetěžovat chybami v každodenním pohybu.   

 Základ zdravého pohybu propojuje PŘÍČINY a NÁSLEDKY, které jsou vždy individuální povahy. Na rozdíl  od mnoha jiných j ejediným konceptem cvičení, které má univerzální platnost, protože vychází z principů uspořádání těla při lidsky náležité chůzi . Nevnucuje „správné držení těla“ –  utváří ho správně provedeným pohybem přiměřeně  stavu pohybového systému každého jednotlivého člověka. Každý si tak za ním jde jemu přiměřeným způsobem a svým vlastním tempem. Náprava nedostatků v pohybu a držení těla je proces.  Slibovat jejich okamžité řešení bez ohledu na výchozí stav organismu každého člověka je neomluvitelná neznalost nebo nezodpovědné šarlatánství.

V ZZP se berou v úvahu faktory, jimiž se cvičení běžně nezabývá, ačkoli rozhodují o celkovém stavu pohybového systému jednotlivých lidí – konstitučně nebo psychicky podmíněná úroveň centrálně nastaveného napětí svalstva celého těla. S tím souvisí

 • rozložení váhy na chodidlech;
 • koordinace a rovnováha;
 • schopnost organismu vyrovnat se s gravitací.  

To vše má  vliv na to, zda pohyb působí na držení těla a celkový zdravotní stav příznivě  nebo naopak,  a dá se cvičením ovlivnit .

Aby si páteř zachovala PRUŽNOST a buňky celého těla díky tomu i dobrou VÝŽIVU, musí být hlava při každém kroku, ale i jiných pohybech ve stoji  rytmicky odlehčována od vlastní váhy. Jinak stlačuje páteř a brání správnému zapojení svalstva plosek nohou.

Střídavé odlehčování a zatěžování vzpřímené postavy vahou těla umožňuje hlubokým svalům páteře a svalům plosek nohou, které jedině mohou vytlačit celé tělo vzhůru a odlehčit mu od váhy hlavy, relaxovat v průběhu pohybu a nabrat sílu pro tu jeho fázi, v níž vše záleží na  zdatnosti právě těchto nepatrných svalů. 

      

Co se na kurzu dozvíte, a rovnou se i naučíte  

V 6-i hodinových lekcích se seznámíte s tím, jak každá ze 3 složek ZZP přispívá k odstranění zdravotních potíží  v každé problémové části těla. To zdaleka nejsou jen krční a bederní páteř, jimiž se zdravotní potíže hlásí zpravidla nejdříve, ale i ramenní klouby, velké klouby dolních končetin (kyčelní a kolenní) a chodidla.   

Na kurzu se dozvíte mnoho nového,  o čem jste dosud nejspíše nikde neslyšeli. Vše si proto budeme důkladně vysvětlovat.

Projdete si metodické postupy, které Vám pomohou rozvinout kloubní pohyblivost  tak, aby pohyb proudil celým  tělem jako horská bystřina a udržoval tělo pružné. Naučíte se cviky, které Vám pomohou uvolnit ve svém těle vše ztuhlé, co tomu brání. 

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro ženy i muže každého věku – tedy i děti.  Čím dříve se dozvědí, na čem závisí tělesné zdraví, a naučí se, co je k tomu potřeba, tím pro ně lépe. 

My dříve narození jsme měli tu smůlu, že o většině z toho, co se dozvíte na tomto kurzu, se v době našeho mládí ještě nevědělo. Nezbývá nám tedy než se prostřednictvím online kurzu vyrovnat i se škodami, které v těle způsobilo, že nesprávným pohybem jsme jednotlivé části těla celý život nevědomky přetěžovali.  

Právě to ilustruje fotografie paní Vlaďky, která  poctivě cvičila celý život. Změnu k lepšími a úlevu od zdravotních potíží přineslo však až cvičení O-A metodou, které umožnilo definovat ZZP.  Je na ní dobře vidět, že náprava jejího držení těla a odstraňování s tím spojených chyb v pohybu vedlo k přizpůsobení jejího držení těla chůzi. Tím jej její organismus chráněn před destruktivními účinky gravitace na vzpřímený organismus. 

Mladým lidem, kteří ke svému zdraví  přistupují velmi odpovědně, kurz pomůže zjistit, v čem jsou překonané některé všeobecně rozšířené koncepty cvičení a problematické ty z nových, které vyvolávají nevratné změny vrozené stavby těla  – zvláště chodidel.      

V čem Vám kurz pomůže
 1.  Umožní Vám seznámit se s posud opomíjeným širokým spektrem cvičení pro celé tělo ve stoji.
 2. Upozorní Vás na klíčové – vesměs zatím neznámé momenty držení těla a pohybu – k nimž se nelze dostat jinak než prostřednictvím jednotlivých složek  ZZP. 
 3. Ukáže Vám jednostrannost a nedostatečnost pohledu na pohybový aparát prostřednictvím staticky chápaného držení těla (v klidovém postoji ). Držení těla a pohyb jsou ve skutečnosti 2 stránky téže mince. Držení těla je neméně dynamický jev než pohyb – přeuspořádává se v jeho průběhu, proto se to nesmí přehnat s jeho zpevněním.  
 4. Na kurzu se seznámíte s pravidly,  jimiž se řídí správné provedení pohybu. Zatím nejsou všeobecně známa a není výjimkou, že při cvičení Vás učí tomu, co je s nimi v rozporu. 
 5. Na online kurzu se postupuje metodicky, takže cviky zvládne každý a nevynechá se nic, co je důležité pro správné provedení pohybu.  Díky tomu se rovnou odstraňují negativní důsledky toho, co jste dosud nedělali správně. Naučíte se svaly v tom správném okamžiku  UVOLNIT nebo naopak ZABRAT a zlepšíte si KOORDINACI.
 6. Zvládnutí klíčových momentů správného provedení pohybu odstraňuje příčiny zdravotních potíží  ve všech částech těla najednou. Díky tomu přináší bezprostředně citelnou úlevu od zdravotních potíží.    

Zlepšete si držení těla tím, že odstraníte chyby ve svém pohybu a naučíte se dělat vše správně. Z online kurzu si odnesete cviky šité Vám na míru. Pomohou Vám zlepšit si nejen pohyb a držení těla, ale rovnou i CHŮZI.    

Online kurz je skvělá příležitost pro každého ověřit si, že cvičení O-A metodou je CVIČENÍM PRO SPRÁVNOU CHŮZI – neboli cvičením pro celé tělo, v němž je vše vztaženo k tomu, jak má tělo pracovat a být uspořádáno při správné chůzi.  

Paní Vlaďka, kterou jste viděli výše, není zdaleka jediná, koho cvičení pro správnou chůzi vytáhlo z bryndy chybných celoživotních návyků.

Kde se kurz koná a jak se na něj můžete přihlásit? 

Online kurz probíhá od 20. května do 24. června 2024 vždy v pondělí od 18:00 do 19:00. 

Cena kurzu2.897 Kč

Již při přihlášení na kurz získáte  BONUS ZDARMA – Sestavu pro kyčle-pánev-bedra. Pomůže Vám dát si do pořádku celou tuto část těla ještě před zahájením kurzu. Čím dříve se sestavě začnete věnovat, tím pro Vás bude kurz větším přínosem. 

Jeden zajímavý bonus Vás však čeká ještě i na závěr kurzu – možnost osobního setkání se mnou na semináři,  kde si budete moc ověřit, zda to, co jste se naučili na kurzu, děláte opravdu již naprosto správně, a až do konce roku 2024 též každý týden bezplatné online konzultace.

Připojte se k těm,  jimž po letech běhání po doktorech pomohlo až cvičení pro správnou chůzi: https://dvojka.kocouricviky.cz/vyzva/

  Objednat se na akci

  Tučně zvýrazněné položky formuláře je nutno vyplnit

  Vaše jméno

  Vaše příjmení

  Váš email

  Váš telefon

  Počet osob

  Chcete nám něco vzkázat?

  Objednáním akce vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů: Zásady ochrany osobních údajů – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)