Na tomto online webináři si ujasníte, jak na tom jste momentálně s držením těla a pohybem, co z toho je u Vás v pořádku a co naopak je třeba na sobě zlepšit, abyste se zbavili svých potíží se zády a klouby a předešli tomu, aby se rozšířily do relativně ještě zdravých částí těla.   

Základ zdravého pohybu (dále jen  ZZP) tvoří  

 1. Pohyb ve stoji
 2. Pohyb vsedě
 3. Správná chůze

Poznámka

Možná Vás překvapuje, že v ZZP není zahrnuto nic ze cvičení na zemi nebo druhy cvičení jako SM systém, jóga apod. Důvod je prostý. Pokud se při cvičení nezohlední, jak jsou u člověka jako vzpřímené bytosti zatíženy ve stoji a při Pohybu ve stoji dolní končetiny, při zdravotních potížích řešíme vždy jen DŮSLEDKY toho, že z nějakého důvodu nejsou využívány a optimálně zatěžovány dolní končetiny, nikoli PŘÍČINY.  

V Základu zdravého pohybu jde o propojení příčin a důsledků, které jsou vždy individuální povahy. Pokud tedy nehledáme jen momentální úlevu, ale chceme si zlepšit celkový stav organismu podobně, jako když se snažíme zlepšit si držení těla, abychom předešli zdravotním potížím  a pokud možno se jich zbavili,  musíme to vzít při cvičení vzít obou konců najednou a ovlivnit i faktory, na které nelze působit jinak než ve stoji. A to nejen v klidovém  – což  je vlastně držení těla – ale v jeho rozmanitosti – proto Pohyb ve stoji. Jeho  předobrazem je chůze, jejíž kvalita závisí na těchto faktorech:   

 • konstitučně nebo psychicky podmíněná úroveň centrálně nastaveného napětí svalstva celého těla;
 • rozložení váhy na chodidlech;
 • úroveň koordinace a rovnováha;
 • schopnost organismu jednotlivých lidí vyrovnat se s gravitací.  

To vše má  vliv na to, zda pohyb působí na držení těla a celkový zdravotní stav příznivě nebo naopak.   

Co se na kurzu dozvíte, naučíte se a odnesete si z něj 

V 5 hodinových lekcích se seznámíte s tím, jak každá z těchto 3 složek ZZP přispívá k odstranění zdravotních potíží  v té které části těla. To zdaleka nejsou jen krční a bederní páteř, jimiž se zdravotní potíže hlásí zpravidla nejdříve, ale i ramenní klouby, velké klouby dolních končetin (kyčelní a kolenní) a chodidla.   

Na kurzu se dozvíte mnoho nového,  o čem jste dosud nejspíše nikde neslyšeli. Cvičení se pro Vás stane díky tomu obrovskou výzvou. Projdete si metodické postupy, které každému pomohou zjistit, kde leží hranice  mezi tím, co zvládne bez problémů, a odkud je třeba začít se učit něčemu novému. K tomu získáte a z kurzu si odnesete  zásobník cviků šitých Vám takříkajíc na míru.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro ženy i muže každého věku – tedy i trochu větší děti.  Čím dříve se dozvědí, na čem závisí tělesné zdraví, a naučí se, co je k tomu potřeba, tím pro ně lépe. 

My dříve narození jsme měli tu smůlu, že většina z toho, co se dozvíte na tomto kurzu, se v době našeho mládí ještě neznalo. Nezbývá nám tedy než se  jeho prostřednictvím vyrovnat se škodami, k němuž vedlo celoživotně více či méně chybné zatěžování

Kurz ale doporučuji i mladým lidem, kteří ke svému zdraví  přistupují často velmi odpovědně, nevědomky se však nechávají vést již překonanými koncepty, jejichž někdy až fanatické vyznávání není o nic méně škodlivé než u jiných naprostý nezájem o pravidelné procvičování celého těla.     

Co je účelem kurzu Základ zdravého pohybu? 
 1.  Umožnit každému seznámit se s dosud opomíjeným širokým spektrem cvičení pro celé tělo ve stoji.
 2. Upozornit na klíčové – vesměs zatím neznámé momenty držení těla a pohybu – k nimž se nelze dostat jinak než prostřednictvím jednotlivých složek  ZZP. 
 3. Zkorigovat jednostrannost v pohledu na pohybový aparát prostřednictvím staticky chápaného držení těla (v klidovém postoji ) a prostřednictvím pojmu „vzájemné uspořádání jednotlivých částí kostry“ uvést držení těla do souvislosti s pohybem, jehož prostřednictvím se tělo různě přeuspořádává v závislosti na právě prováděném pohybu a podmínkách, za nichž se uskutečňuje. Statické pojetí držení těla se tím mění v dynamické.
 4. Přeuspořádávání těla souvisí s provedením  pohybu: tím, jestli víme, v čem spočívá jeho správné provedení, jestli to umíme, a pokud nikoli, jak se tomu naučit. Na kurzu se proto dozvíte o nejdůležitějších pravidlech správného provedení pohybu a seznámíte se s metodikou, která Vás k němu za prvé přivede a za druhé napomůže odstranění negativních důsledků toho, že jste pohyb nedělali dosud správně a při vadném držení těla ani nemohli.
 5. Zvládnutí těchto klíčových momentů přispívá k odstranění zdravotních potíží, zejména v oblasti krční a bederní páteře a dolních končetin, a to ve vzájemné návaznosti. .   

Z kurzu si odnesete poznání,  že správné držení těla je VÝSLEDKEM odstranění chyb v pohybu a jeho sále lepšího provedení . A dále cviky šité Vám na míru, které Vám pomohou zlepšit si jedno až třetí: nejen tedy pohyb a držení těla, ale rovnou i CHŮZI.    

Kdy se kurz koná a jak sena něj můžete přihlásit? 

Kurz se koná každé pondělí od 18:30 hod. počínaje 26. únorem 2024 a konče 23. březnem 2024. 

Cena kurzu2.497 Kč

Při přihlášení na kurz získáte  BONUS ZDARMA! – Sestavu pro kyčle-pánev-bedra v hodnotě 699 Kč. Tento bonus Vám připraví na kurz bedra. Čím dříve se k Vám dostane, tím pro Vás bude mít kurz větší přínos.   

ZDARMA je kromě toho i úvodní lekce kurzu.  

Více o tomto kurzu se dozvíte a v případě zájmu se můžete i přihlásit zde: Cvičení pro správnou chůzi Vám narovná hlavu i hrudní páteř (kocouricviky.cz)