PaedDr. Olga Chválová, CSc.                   Nejsem donkichotský snílek ani fantasta,
7.6.1957, FTVS UK (1976 – 1981)

i když cvičení O-A metodou® je tak trochu boj s větrnými mlýny – lidskou pohodlností, pasivitou a spoléháním na to, že vše dobře dopadne, aniž pro to hnu prstem. Jako boj s větrnými mlýny může někomu připadat i to, že O-A metoda® vyhlásila boj zubu času, setrvalému vlivu gravitace na vzpřímený lidský organismus a vrozeným nebo již fixovaným posturálním vadám. Čím déle se však tomuto cvičení věnuji, čím více na první pohled beznadějných případů bolestí zad projde mýma rukama, tím méně se bojím toho, že jsem jen donkichotský snílek nebo fantasta.

Moje cesta ke cvičení O-A metodou®

Studium na FTVS UK jsem ukončila v přesvědčení, že se budu věnovat hlavně českému jazyku. Vše změnilo tím, že jsem po návratu z ciziny přijala nabídku na studjní stáž na FTVS a začala se věnovat kmpenzačním cvičením u tenistů,  v té době zcela novému směru, který mne přivedl ke zdravotní TV. Přes aspiranturu úspěšně dokončenou při dvou malých dětech, mne v roce 1991 odvedl z FTVS zájem o hluboké společenské změny. Labutí písní tohoto období bylo vydání dnes již rozebrané knihy Záda už mě nebolí. Jejím jádrem jsou testy zkrácených a oslabených svalů doprovázené cviky k odstranění těchto funkčních poruch. Inspirací byl svalový test podle profesora Vladimíra Jandy, byl však uzpůsoben potřebám tělovýchovné praxe. Z toho vznikla postupně již vlastní diagnostika pohybových stereotypů.

Své nejlepší roky jsem strávila na ve veřejném sektoru (MŠMT , Magistrát Hl.m. Prahy a MZV) a posléze jsem se věnovala nezávislé publicistické a politické činnosti ve prospěch rovnoprávného uspořádání rozšířené Evropské unie. Do tohoto období mého života spadá  zatím nedokončené bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK. Jemu vděčím za to, že mé znalosti o dsžrní těla se rozšířily o fylogenetický pohled na lidskou vzpřímenost.

Zdravotní tělesnou výchovu jsem nikdy zcela neopustila. Až do roku 2012 jsem vyučovala zdravotní TV na VOŠ a později VŠ TVS Palestra, působila jsem nadále jako lektor ZdrTV  I. třídy v rámci ČASPV, která vydala i první DVD se cvičením O-A metodou®. Než jsem v roce 2004 začala se soukromými lekcemi ZdrTV, vedla jsem zdravotní cvičení žen v TJ Sokol Řepy. Cvičení O-A metodou® vzniklo hned na první lekci pro veřejnost v Rudné u Prahy. Unikátnost a výjimečná účinnost tohoto cvičení mne přiměly k tomu, že jsem ho už nikdy neopustila a od roku 2009 se mu věnuji „na plný úvazek“. Můj pokud o vybudování důstojného stánku pro toto cvičení skončil fiaskem a s důlsledky se potýkám dodnes, mojí vírou ve smysl této metody cvičení však neotřásl a věnuji mu všechny své siíly dodnes.

Jak vzniklo cvičení O-A metodou®?

O-A metoda je výsledkem 25 let nepřetržité praxe v oblasti klasické zdravotní tělesné výchovy, diagnostiky, kterou jsem od jejího vzniku v roce 1990 při cvičení důsledně využívala a nové lekce připravené pro soukromé lekce. Byla to vzorová lekce pro začátečníky podle klasické ZdrTV,  ale použila jinou hudbu než dosud. Místo hudby na jsem zvolila na úvodní rozehřátí sounftrack z filmu Forrest Gump volající po vláčném, uvolněném, spíše tanečním pohybu. A právě to se stalo prvním kamínkem skládačky, jejímž výsledkem je O-A metoda® ve své dnešní podobě. Již po první lekci zaznamenali totiž lidé úlevu, jaké se s použitím klasických postupů tak rychle nikdy nedosáhlo.  Zásluhu na tom měl uvolněný pohyb pažemi ve stoji vyvolaný přenášením váhy. Tím padly hned dva axiomy klasické zdravotní tělesné výchovy: prvním bylo přesvědčení, že vadné držení těla nelze opravit přímo ve stoji, ale pouze v nízkých cvičebních polohách, a druhým to, že se tak musí dít pouze zpomaleným, tzv. vedeným pohybem, který je přístupný průběžné vědomé kontrole.

O-A metoda® dosahuje svých výsledků právě cvičením ve stoji a  prováděném oscilačním způsobem vysloveně dynamicky. Při zaměření na oblasti výskytu vadného držení těla a svalových dysbalancí to vyvolává takové změny, že centrální nervový systém je nucen přestavět posturální stereotyp, jak se u každého člověka utváří po narození veškerým pohybem a zvláště stavěním na vlastní nohy.  K DVD z roku 2005 přibyla další vydaná již na vlastní náklady: v roce 2010 Kocouří cviky 2, které dokumentují přechod od oscilací k cílenému rozvoji antigravitačního potenciálu, Pohyb vsedě z roku 2013,  za jehož vznik vděčím  seniorům a Chůze jako z partesu z roku 2016, v niž zákonitě vyústilo dynamické přenášení váhy při cvičení ve stoji.

O-A alias Kocouří cviky

O-A metoda® byla zprvu propagována pod názvem Kocouří cviky. Od založení Rotundy – Centra pro pohybový systém v roce 2010 se toto cvičení začalo objevovat pod zkratkou odborného názvu oscilačně-antigravitační metody jako O-A metoda® . Někteří lidé v mém okolí to nepovažovali za šťastné rozhodnutí, nicméně v současné době máme již za sebou nejhorší při zavádění tohoto názvu, který nutí lidi přemýšlet o tom, co v něm znamená to  „O“ a „A“. Pouhá zkratka, navíc univerzální pro všechny světové jazyky, připomíná každému podstatu tohoto cvičení a umožňuje pojmenovat ho nejúsporněji, jak je to jen možné. O-A, Oáčko, Kocouři, Mňauři – to jsou názvy, jimiž se dnes mezi sebou dorozumívá naše „bratrstvo kocouří pracky“.