Tato zatím poslední sestava vás překvapí tím, jak všestranné a rozmanité může být cvičení v poloze, která je obtížní tím, že páteř je v ní orientována horizontálně.

Potíže v ní činí to, co se ve stoji či vsedě zvládne snadněji – propojit správné postavení ramen a lopatek. Ve vzporu klečmo se na to nedá jít silou – všechny svaly paží a horní části těla se musí dokonale zkoordinovat. A to včetně těch, které se v poloze se vzpřímenou páteří někdy obcházejí hrubou silou a tím vyřazují ze hry. Vzpor klečmo je tedy něco jako hodina pravdy.

Většinou při tom zjistíme, jak slabé jsou paže a ruce,  o něž se ve vzporu či podporu klečmo nejen opíráme, ale přenáší se na nich i váha. Při cvičení to však bereme v úvahu a cviky předvádíme i ve variantách méně náročných na paže a prokládáme cviky, při nichž si odpočine zápěstí.     

Tím nejdůležitějším u této sestavy je to, že vás naučí ovládat v postavení na čtyřech hlavu a využívat jí jako hlavního hybatele páteře s pánví. Toho se v této sestavě využívá k tomu, aby se bederní páteř, mající ve vzporu klečmo tendenci propadávat pasivně dolů, zarovnala odpovídajícím způsobem do celku páteře. 

Sestava je koncipována tak, aby oslovila též další z velkých chyb při cvičení ve vzporu klečmo –  aktivní vyhrbování místo pouhého uvolnění páteře, když se má zakulatit.  

   

Ve vzporu klečmo se chybuje  i při cvičení s dolními končetinami.  Těchto chyb nás zbaví pravidla odvozená z toho, jak mají pracovat při chůzi. První dva obrázky potvrzují tezi, že pravý střed těla není v bedrech, ale v kyčelních kloubech. Pokud se tím při cvičení řídíme, na své si přijdou i kyčelní klouby. 

CENA, OBJEDNÁNÍ A DORUČENÍ

V případě zájmu o tuto či kteroukoli jinou sestavu zašlete prosím objednávku na e-mail chuzejelek@seznam.cz. Uveďte v ní své jméno a příjmení, telefon a město.

Cena: 699,- Kč, nyní se slevou 50% za 349,-Kč

Tuto či kteroukoli jinou sestavu můžete objednat jednotlivě. Při objednání všech čtyř dosud zpracovaných sestav (Sada sestav) se poskytuje sleva 20% z celkové částky 1.396 Kč. Zaplatíte tedy jen  1.117 Kč .    

Po obdržení platby na účet 1732308013/3030 Vám zašleme na sestavu/y odkaz a budete se moci dát do cvičení.

Tato i všechny ostatní sestavy jsou nově nahrány i v naší Videoknihovně. Díky ní získáte přístup k veškerému cvičení O-A metodou® i sestavám, které teprve připravujeme. Více viz Videoknihovna – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)

Ochrana osobních údajů – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)      

Upozornění

Poskytovat odkaz na sestavu/y někomu mimo Vaši domácnost je s odvoláním na Autorský zákon (120/2000 Sb.) možné jen s mým souhlasem.