Školení a certifikát Instruktor cvičení O-A metodou®

„Oscilačně-antigravitační metoda® vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému“ učí tomu, jak odstrańováním běžně rozšířených funkčních poruch rozvíjet a zdokonalovat pohyb bez ohledu na to, jaký je počáteční stav pohybového systému a zdravotní stav konkrétního člověka. Její populární název „Kocouří cviky“ naznačuje, že hlavní devizou této metody cvičení je uvolněnost, efektivita pohybu a jeho přirozená elegance.

O-A není druh cvičení, ale metoda – způsob pohybování.  

Proč bych měl získat certifikát instruktor cvičení O-A metodou®?

 1. Protože cvičení O-A metodou® je nové, jiné, převratné.
 2. Protože bez vyškolení nebudete mít odborný základ, který Vám umožní využít u svých klientů plně všech možností, které tato metoda poskytuje při odstraňování funkčních poruch pohybového systému v procesu zdokonalování jejich držení těla a pohybu.
 3. Protože budete mít možnost šířit a již samostatně rozvíjet něco, co vyšlo z domácí tradice sokolské a zdravotně-tělovýchovné tradice a má význam pro lidi na celém světě. 
 4. Protože „dokonalý pohyb pro každý den“ , jak také můžeme nazvat to,  co tato metoda cvičení vytváří, je základ, od něhož teprve se může odvíjet  vysoký výkon v práci i ve sportu.
 5. Protože závažnost stupňujících se civilizačních hrozeb pro pohybový systém přímo volá po tělovýchovných postupech přiměřenějších propadu tělesné zdatnosti populace.
 6. Protože s touto metodou cvičení budete u svých klientů dosahovat podstatně lepších výsledků než dosud.
 7. Protože tato metoda naučí i Vás jak se bránit gravitaci a umožní Vám naučit to i mnoho dalších lidí.    

Zdravotní tělesná výchova – důležitá součást vzdělání skutečného profesionála 

Kvalifikace Instruktor cvičení O-A metodou® Vám poskytne propracovanější představu o hybné funkci lidského organismu, než je v tělovýchovných  školeních běžné, protože v teorii i  vlastní tělovýchovné praxi zohledňuje  ontogenetické  a fylogenetické souvislosti funkce pohybového systému. 

Vzhledem k tomu, že do popředí se v současně době dostává chůze a faktor gravitace – z pohledu člověka jako vzpřímené bytosti vlastně spojené nádoby – budou muset všechny tělovýchovné směry projít zásadním přehodnocením dnes  posvátných pojmů jako střed těla a stabilizace. Ze stejného důvodu čeká na zásadní přehodnocení i staticky chápaný koncept  držení těla a veškerá od něj odvozená tělovýchovná praxe. .

Tělo je biologický systém, který je na jedné straně velmi tvárný, na druhé straně je však nadán i pamětí. Příliš silné, byť zdravotními hledisky odůvodněné podněty, mají sice bezprostředně velmi efektní účinky, mohou však také narušit rovnováhu funkcí na řídicí úrovni. je tedy nejvyšší čas, aby se to, co si o pohybu myslíme a jak jej provozujeme,  propojilo s tím, čím po centrální úroveň vpravdě je, v systémový přístup k této problematice podobně, jak je to dnes běžné v řadě jiných oborů. 

Vyškolení v O-A metodě® Vám pomůže vyvarovat se ve své praxi  excesů, k nimž nutně vedou všechny nesystémově koncipované metody cvičení, a lépe porozumět procesuální a holistické povaze jeho stavby a funkce pohybového systému.  To nás posouvá od svalů jako pouze výkonných jednotek  ke svalovému napětí jako prostředku ovládání těla holistické povahy par excellence. 

To vše  je ve cvičení O-A metodou® již rozpracováno a zohledněno v v praxi.  To však není jediný důvod, proč certifikát Instruktor cvičení O-A metodou® Vám umožní každému stát v čele tohoto vývoje. Tím hlavním je chůze a faktor gravitace, protože představují naprosto univerzální prvky struktury systémově chápaného pohybového systému. K jeho funkci proto nikdy již nebude možno říci více než to, co nám sám případně umožní, abychom se o něm ještě dozvěděli .

Co konkrétně Vám to školení přinese?

 • Statický pohled na držení těla propojíte s dynamickým a naučíte se formovat držení těla pohybem
 • Naučíte se pracovat se dvěma základními zdravotními prostředky holistické povahy – svalovým napětím a přirozenou dynamikou pohybu
 • Seznámíte se s obsahem pojmu „základ zdravého pohybu“ a všemi jeho součástmi;
 • Dozvíte se, jaká jsou pravidla pohybu, od nichž se odvíjí formování a hodnocení pohybových stereotypů;
 • Seznámíte se s gravitací a dalšími vnějšími a vnitřními faktory, které ovlivňují průběh a kvalitu pohybu;
 • Dozvíte se, v čem spočívá rozdíl mezi gravitačním a antigravitačním typem motoriky, jaký je jejich zdravotní význam a jak převést jeden v druhý;
 • Naučíte se pracovat přímo s mozkem a centrálními funkcemi, které mají vliv na průběh pohybu, jeho kvalitu a energetickou náročnost
 • Dozvíte se, jak pomoci svým klientům s rozvojem smyslových funkcí důležitých pro zdokonalení jejich pohybu;
 • Naučíte se pracovat s koordinační funkcí mozku a seznámíte se s její podstatou;
 • Pochopíte, jak principy cvičení O-A metodou® aplikovat ve své praxi zdravotního čí   kondičního cvičení, ve školní TV i ve sportu a u cvičenců každého věku.

Kvalifikace instruktor cvičení O-A metodou® Vám poskytne v současné době nejucelenější vzdělání v oblasti  účinků tělesných cvičení na lidský organismus, včetně těch zdravotních.