fbpx

Školení Instruktor cvičení O-A metodou®

 

Školení a certifikát Instruktor cvičení O-A metodou®

„Oscilačně-antigravitační metoda® vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému“ učí tomu, jak odstrańováním běžně rozšířených funkčních poruch rozvíjet a zdokonalovat pohyb bez ohledu na to, jaký je počáteční stav pohybového systému a zdravotní stav konkrétního člověka. Její populární název „Kocouří cviky“ naznačuje, že hlavní devizou této metody cvičení je uvolněnost, účelnost a přirozená elegance pohybu.

O-A není druh cvičení, ale metoda – způsob pohybování.  

 

Proč bych měl získat certifikát instruktor cvičení O-A metodou®?

 1. Protože cvičení O-A metodou® je nové, jiné, převratné.
 2. Protože je české provenience a vychází z nejlepších tradice české sokolské a zdravotní tělovýchovy.
 3. Protože nikdo určitě nechce, aby se k nám pod cizí značkou. dostávalo to, co jsme vymysleli my sami, .
 4. Protože „dokonalý pohyb pro každý den“ je základ, na kterém teprve je možné stavět vysoký výkon doma, v práci i ve sportu.
 5. Protože závažnost současné civilizační hrozby přímo volá po účinnější tělovýchovné praxi, přiměřenější současně snižující se zdatnosti populace.

 

Zdravotní tělesná výchova – důležitá součást vzdělání skutečného profesionála 

Kvalifikace Instruktor cvičení O-A metodou® Vám poskytne přesnou představu o hybné funkci lidského organismu, jeho ontogenetických proměnách a vlivu pohybové aktivity na organismus. Pomůže Vám zorientovat se v mnohdy protichůdných informacích, které dnes vysílají různé tělovýchovné školy do praxe prostřednictvím pojmů jako správné držení těla, střed těla, stabilizace nebo již zmíněné zakázané cviky.

V současně době prochází zásadním přehodnocením v posledních letech téměř posvátný pojem „střed těla“, jehož umístění do bederní oblasti páteře.se ukazuje být mylné. Právě chůze, čili hybné hledisko vysvětluje, proč funkci pomyslného středu těla plní kyčelní klouby. Ze stejného důvodu čeká na zásadní přehodnocení i staticky chápaný koncept správného držení těla a veškerá od něj odvozená tělovýchovná praxe. .

Tělo je biologický systém, který je na jedné straně velmi tvárný, na druhé straně je však nadán i pamětí. Příliš silné, byť zdravotními hledisky odůvodněné podněty, mají sice bezprostředně velmi efektní účinky, mohou však trvalé narušit rovnováhu na úrovni řídicích funkcí. Některé druhy podnětů působí proto i poté, kdy navenek patrná svalová nerovnováha se již upravila. V konečném důsledku ovlivňují pohybový systém trvale a dlouhodobě jej vedou k opačnému extrému, než který jsme se snažili oslovit. Mezi mladými lidmi není málo těch, u nichž přílišný důraz na stabilizaci nepravého středu těla přivodil strnulost páteře a výrazně u nich narušil přirozený proces tvorby pohybu.

Školení Instruktor cvičení O-A metodou® Vám pomůže vyvarovat se podobných chyb a přivede Vás k hlubšímu porozumění problematice lidského těla jako orgánu pohybu. Naučíte se zvládat u svých svěřenců nedostatky v držení těla nebo chyby v pohybových stereotypech, s nimiž si dnes přes všechno, co již umíte, nedokážete poradit. O-A metoda® je první a zatím jediná škola, která bere systematicky v úvahu gravitaci a staticky chápané držení těla uvádí do souvislosti s hybnou funkcí. A to ve vazbě na základní pohyb lidsky vzpřímeného organismu – chůzi. Přehodnocení však čeká pohled na pohybový systém přes tzv. problémové svaly. Odpovídajícím prostředkem ovládání celistvě fungujícího systému nemůže být nic jiného než holistický prostředek jeho řízení – svalové napětí, propojující vědomí s mozkem jako řídicím orgánem a ten s čitím a výkonnými složkami. Seznámení se svalovým napětím Vám pomůže porozumět tomu, proč je pro člověka tak obtížné se uvolnit, i jak ho to naučit.

Tyto a další nové pojmy a koncepty jsou ve cvičení O-A metodou® metodicky rozpracovány od jeho vzniku v roce 2004. Dříve či později k tomu budou muset přistoupit ve své teorii a praxi všechny tělovýchovné systémy. Certifikát Instruktor cvičení O-A metodou® Vám umožní, abyste stáli v čele tohoto vývoje..

 

Co Vám toto školení přinese?

 • Statický pohled na držení těla propojíte s dynamickým a naučíte se formovat držení těla pohybem
 • Naučíte se pracovat se dvěma základními zdravotními prostředky holistické povahy – svalovým napětím a přirozenou dynamikou pohybu
 • Seznámíte se s obsahem pojmu „základ zdravého pohybu“ a jeho pravidly
 • S pomocí těchto pravidel pomůžete svým klientům rozvinout správné pohybové stereotypy
 • Seznámíte se s gravitací a dalšími vnějšími a vnitřními faktory, které ovlivňují průběh a kvalitu pohybu
 • Dozvíte se, v čem spočívá rozdíl mezi gravitačním a antigravitačním typem motoriky, jaký je jejich zdravotní význam a jak převést jeden v druhý
 • Naučíte se pracovat přímo s mozkem a centrálními řídicími funkcemi, které mají vliv na průběh pohybu, jeho kvalitu a energetickou náročnost
 • Dozvíte se, jak pomoci svým klientům s rozvojem smyslových funkcí důležitých pro zdokonalení pohybu
 • Naučíte se pracovat s koordinační funkcí mozku a seznámíte se s její podstatou
 • Pochopíte, jak principy cvičení O-A metodou® aplikovat ve své praxi zdravotního čí   kondičního cvičení, ve školní TV i ve sportu, u cvičenců každého věku

Kvalifikace instruktor cvičení O-A metodou® Vám poskytne v současné době nejucelenější vzdělánív oblasti zdravotních účinků tělesných cvičení na lidský organismus.