fbpx
/* ]]> */

oaadmin

Kvě 152016
 

Sed získává v posledních letech stále více nálepku něčeho, co je pro naše zdraví škodlivé a nežádoucí. Svoji roli v tom hraje skutečnost, že díky computerizaci trávíme v zaměstnání stále více času sezením u počítače.

Sezení je ve skutečnosti druhou přirozeností člověka. A to nejen v moderní době, ale od počátku jeho vývoje jako druhu. Není náhoda, že jeho předchůdcem jsou pralesní lidoopi, kteří na rozdíl od svých bratranců – opic – netrávili „volný čas“ posedáváním ve větvoví, ale  na zemi v bezpečné vzdálenosti od stromů, kam se uchylovali jen za potravou nebo k spánku.

Pokračovat ve čtení »

Kvě 152016
 

Tímto názvem kapitoly vás rozhodně nechceme přivést k tomu, abyste se teď hned prudce narovnali a skryli tím kvůli ohledům na své okolí důležité informace, které vaše držení těla poskytuje o tom, jak se váš mozek vyrovnává s gravitaci. Právě tak zní totiž jedna z nejlepších definicí toho, jak se fyzicky projevujeme navenek. Obrací naši pozornost k tomu, co je pro nás jako živé, navíc vzpřímené tvory nejdůležitější, a sice stát na vlastních nohou, abychom se mohli pohybovat. Jsou to své stránky téže věci a nelze je od sebe oddělit. Pohyb, který je obsažen již v zaujetí vzpřímeného postoje aktem postavení se na nohy, funguje v organismu jako samodobíjecí mechanismus. Dodává svalům celého těla napětí, jehož je zapotřebí k udržení rovnováhy ve vzpřímeném postoji. Nervovým podkladem držení těla je posturální stereotyp – prostorově uspořádaná množina hodnot napětí jednotlivých nervových buněk, které v centrálním nervovém systému reprezentují stav ve výkonných složkách při zaujetí vzpřímeného postoje. Pokračovat ve čtení »

Kvě 142016
 

Specifické a všeobecné účinky cvičení pro správnou chůzi

  • Celkový postoj a držení těla nastavují podmínky, za nichž probíhá chůze. Vztah k držení těla jako statické funkci platí ale i obráceně – způsobem provedení chůze lze měnit držení těla a ovlivnit vnitřní podmínky, za jakých se tento pohyb uskutečńuje;
  • Gravitace formuje tělo sestupně a v čistě vertikálním směru. Podněty, které vznikají při chůzi, působí naopak vzestupně a navíc i diagonálně, a to s různě velkými odchylkami od vertikální osy těla. Cvičení pro správnou chůzi zahušťuje a rozšiřuje proto spektrum svalů schopných plnit posturální funkci;
  • Chůze vytváří mezi svaly nervové vazby, které ve vztahu ke vzpřímenému postoji propojují posturální a hybnou funkci svalstva. Zvyšuje tak odolnost vzpřímeného organismu proti gravitaci;
  • Při nácviku správné chůze dochází ke zkoordinování projevů přirozené elasticity tkání s aktivní činností svalstva při pohybech, které procházejí podélnou osou těla nahoru a dolů. Pokud se provádějí rytmicky, rozvíjí se elasticita – pružnost organismu – nad vrozenou úroveň elastických vlastností tkání. Jelikož pružnost podmiňuje intenzitu látkové výměny na buněčné úrovni, má cvičení pro správnou chůzi významný anti-aging efekt.

Pokračovat ve čtení »