fbpx
 

Cvičení O-A metodou®

pro zdravá záda a dokonalejší mozek

 

Oscilačně-antigravitační metoda® vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému
Slovní a grafická ochranná známka O-A metoda® č. 328345.