Kvě 152016
 

Tímto názvem kapitoly vás rozhodně nechceme přivést k tomu, abyste se teď hned prudce narovnali a skryli tím kvůli ohledům na své okolí důležité informace, které vaše držení těla poskytuje o tom, jak se váš mozek vyrovnává s gravitaci. Právě tak zní totiž jedna z nejlepších definicí toho, jak se fyzicky projevujeme navenek. Obrací naši pozornost k tomu, co je pro nás jako živé, navíc vzpřímené tvory nejdůležitější, a sice stát na vlastních nohou, abychom se mohli pohybovat. Jsou to své stránky téže věci a nelze je od sebe oddělit. Pohyb, který je obsažen již v zaujetí vzpřímeného postoje aktem postavení se na nohy, funguje v organismu jako samodobíjecí mechanismus. Dodává svalům celého těla napětí, jehož je zapotřebí k udržení rovnováhy ve vzpřímeném postoji. Nervovým podkladem držení těla je posturální stereotyp – prostorově uspořádaná množina hodnot napětí jednotlivých nervových buněk, které v centrálním nervovém systému reprezentují stav ve výkonných složkách při zaujetí vzpřímeného postoje. Pokračovat ve čtení »