fbpx

O cvičení O-A metodou®

 

Cvičení Oscilačně-Antigravitační metodou® je české provenience a vzniklo v roce 2004 rozvinutím principů klasické české zdravotní tělesné výchovy, která v souladu s principy sokolské všestrannosti klade důraz jak na zdatnost, tak na správné držení těla, zaměřuje se ale na lidi se zdravotním oslabením. V 80. letech minulého století vstřebala česká zdravotní tělesná výchova podněty, s nimiž přišel strečink a teorie svalových dysbalancí prof. Vladimíra Jandy.

Cvičení O-A metodou® jako pokračování české zdravotní tělesné výchovy vzniklo vyvrácením jednoho z jejích axiomů, že nápravy držení těla lze dosáhnout pouze v nízkých cvičebních polohách.

Při cvičení O-A metodou® se největšího vyrovnávacího efektu dosahuje při cvičení ve stoji. Díky tomu vyústilo toto cvičení v rozvinutí metodiky nácviku správné chůze, vrcholné součásti Základu zdravého pohybu, kam patří:

  • pohyb vsedě
  • pohyb ve stoji a správná chůze a
  • správné držení těla jako výsledek obou výše uvedených větví tohoto cvičení.

Při cvičení O-A metodou® využíváme i ostatních poloh, stoj a sed (na židli) jsou však pro nás jako vzpřímené bytosti základní v každodenním životě a právě ony hrají při vzniku různých poruch největší roli. Učelem tohoto cvičení není naučit se jen správně stát a sedět, ale ovládnout v obou těchto polohách perfektně veškerý pohyb.

Důrazem na uvolněnost při pohybu se cvičení O-A metodou® liší oproti těm směrům, které se zaměřují hlavně na posílení svalstva a stabilizaci tzv. středu těla. Jeho populární název –  Kocouří cviky – má připomínat pružnost, uvolněnost a plynulost, které čiší z pohybu koček a dalších kočkovitých šelem, což jim nijak nebrání pohybovat se též velmi energicky a podávat mimořádné fyzické výkony.

A to je i cílem tohoto cvičení: položit základy zdravého pohybu a vytvořit předpoklady pro to, aby každý zvládl správně a bez následků jakkoli náročný pohyb. Lidem, kterým zdravotní potíže znepříjemňují každodenní život, pomáháme se jich zbavit,  a těm, jimž jde o výkony, vytvořit předpoklady pro to, aby pohybový systém nepřetěžovali a vyvarovali se zbytečných úrazů.

Se cvičením O-A metodou® získáte  

  • přirozenou uvolněnost držení těla a pohybu
  • zdokonalíte si pohyb , který potřebujete v každodenním životě
  • získáte spolehlivý základ zdravého pohybu, o který budete moci opřít vysoké výkony v práci i ve sportu.

Oscilačně-antigravitační metoda vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému

je plný odborný název tohoto cvičení. Napovídá, že jeho specifikum spočívá v oscilačním a antigravitačním  pohybu. Jedno i druhé představuje zvláštnost, která prostoupí veškerým pohybem natolik, že z běžného pohybu nijak „nevyčuhují“, ale projeví se jeho plynulostí a dokonalým provedením. Těnmto specifivkým prvkům vděčí však cvičení O-A metodou® za výjimečné výsledky, jichž dosahuje při odstraňování jevů, které způsobují nejrůznější zdravotní potíže. Zdravotní význam a jedinečnost cvičení O-A metodou® podtrhuje to, že disponuje vlastním systémem diagnostiky. Jedna její část vychází z Jandova svalového testu, byla však v roce 1990 přizpůsobena tělovýchovné praxi, druhá vysvětluje funkční poruchy výkonných složek rezervami v řízení pohybu – poruchami nebo nedostatečným rozvojem koordinační funkce mozku. Je to jedno z mála zdravotních cvičení, které cvičením ovlivńuje cíleně nejen výkonné složky, ale přímo činnost mozku. S výsledky, jakých tímto cvičením běžně dosahujeme, a tím, jak probíhá, se můžete seznámit v sekci Média.

Náš cíl – dokonalý pohyb pro každý den 

Ideálem a cílem cvičení O-A metodou® je správný, přesněji řečeno dokonale koordinovaný pohyb. V každodenním životě se bez něj neobejde nikdo, kdo se chce těšit dobrému zdraví. Naučit se mu může každý bez ohledu na věk a to, jak je pohybově nadán. Více informací o cvičení a metodě.

© 7. března 2016                                                       PaedDr. Olga Chválová, CSc.