Zář 152019
 


Chůze není základní pohyb  lidsky vzpřímeného těla jen proto, že jedině nohy nás mohou donést, kam chceme. Při chůzi -pokud však chodíme správně, a to se o většině lidí rozhodně říci nedá – pracuje svalstvo celého těla právě tak, jak potřebuje páteř.  Kdo trpí potížemi od páteře, proto neprohloupí, když to vezme z gruntu právě od chůze.  To je tedy ten zdravotní důvod, proč se přihlásit na kurz správné chůze – zbavit se zdravotních potíží, které mu otravují život.

Musí si ale nejprve ujasnit, jaký používá typ chůze. Kyčelní je ten problematický, kotníkový ten správný. A to je druhý důvod, proč absolvovat kurz správné chůze a rovnou na něm začít s nápravou nedostatků, které jdou na vrub kyčelní chůzi.


Nový kurz správné chůze začíná 17. září 2019 a probíhá vždy v úterý od 17 hodin ve studiu Flame dance, Sokolovská 22, Praha 8. Přihlásit se můžete zde: http://www.kocouricviky.cz/kontakty/

Je tu ale ještě i další důvod proč vzít chůzi vážně. V lidském mozku není zatím zabudován obranný mechanismus proti destruktivnímu vlivu gravitace. Člověku s veškerým jeho rozumem trvalo tisíce let, než si uvědomil, že něco jako gravitace vůbec existuje. Teď už jde tedy jen o to, jak tuto biologicky významnou informaci vpravit do mozku. A to už bychom nedělali jen kvůli sobě, ale i budoucím svého rodu.

Chůze – samoztřejmě ta správná, kotníková – je tedy něco jako odpalovací rampa do nové fáze lidské evoluce. Fáze, kdy kormidlem vývoje člověka jako živého organismu by byl již rozum. Na rozdíl od nerozumu, s nímž svoji budoucnost vidíme všude jinde než každý sám v sobě.

Zajímavé, že?  


Přihlásit se můžete zde: http://www.kocouricviky.cz/kontakty/


Zář 022019
 

V tomto newslettru najdete informace k obnovení plného provozu po letních prázdninách a dále nabídku seminářů a víkendových akcí od září do Vánoc. Zvláště bychom Vás chtěli upozornit na zahájení nových kurzů pro správnou chůzi (11.9.), informační seminář ke cvičení O-A metodou ( 26.10.) a k lidské evoluci a evoluční perspektivě cjhůze (30.11). Semináře týkající se zdravotních potíží s klouby a zády se konají v Praze (29.10. a 29.11.), v Brně (15.11. a 11.1.), ve Ždáru nad Sázavou (5.10) a Českém Krumlově 23.11.). Těšíme se na setkání s Vámi při cvičení O-A metodou a povídání o tom, kam až může člověk dojít v evoluci správnou chůzí.

Led 062019
 

Lidé se drží jakž takž zpříma a jakž takž umí i chodit. Pokud Vám nestačí jakž takž a chtěli byste chodit a pohybovat se lehce a pružně jako naši kocouří přátelé, můžete.
Na viděnou tedy 8. ledna v 17 hodin při zahájení nového kurzu Chůze jako z partesu ve studiu Flame dance, Sokolovská 22, Praha 8.
Pár fotek, abyste věděli, odkud kam se jde a jak.

Nový kurz Chůze jako z partesu – I. pololetí 2019

Pro 142018
 

V příloze najdete souhrnný přehled akcí připravených pro 1. pololetí roku 2019 včetně prázdnin. 

VÁNOČNÍ NEWSLETTRE 2018

Upozorńujeme zvláště na

 • 3-hodinové semináře
 • jsou pořádány jako doplněk pravidelných lekcí a pro ty, kteří si chtějí zmapovat, co vše a jak mohou na svém pohybu zlepšit. Konají se vždy v pátek od 17 do 20 hodin (Flame Dance, Sokolovská 22) v těchto termínech:  Praha:                     11.1.  Chůze a nohy                22.3.  Krční a hrudní páteř       17.5.  Bedra, pánev a kyčleTřeboň:                     30.3.   13.30 – 16:30   Pension Siesta, cvičení v  Městské hale Roháč

  Ratibořice:              13.4.    13:30  –  16:30  Viktorka – herecký dům, Ratibořice

  Brno:                           27.4.     9:30 – 12:30    Dům sportu, Merhautova 36

  Žďár nad Sázavou: 1.6.   13:30 – 16:30    Zámek,  cvičení v Activ clubu, Dolní 3

 •   Celodenní semináře
 • jsou určeny pro mimopražské zájemce a komukoli, kdo si chce udělat celkový přehled o cvičení O-A metodou® a projít si důkladně celé tělo (sobota od 10 do 18 hodin, Flame Dance, Sokolovská 22):      Praha:         23.3.  a    18.5.
 • Víkendová soustředění pro zdravá záda 

29.- 31. března Třeboň                                             12– 14. dubna Ratibořice, Viktorka – herecký dům                              31.5.– 2.6. Žďár nad Sázavou

 • Prázdninový pobyt se cvičením pro rodiče či prarodiče s dětmi                         18. – 25. srpna     Budislav nedaleko Litomyšle

 

Srp 202016
 
PaedDr. Olga Chválová, CSc.                   Nejsem donkichotský snílek ani fantasta,
7.6.1957, FTVS UK (1976 – 1981)

i když cvičení O-A metodou® je tak trochu boj s větrnými mlýny – lidskou pohodlností, pasivitou a spoléháním na to, že vše dobře dopadne, aniž pro to hnu prstem. Jako boj s větrnými mlýny může někomu připadat i to, že O-A metoda® vyhlásila boj zubu času, setrvalému vlivu gravitace na vzpřímený lidský organismus a vrozeným nebo již fixovaným posturálním vadám. Čím déle se však tomuto cvičení věnuji, čím více na první pohled beznadějných případů bolestí zad projde mýma rukama, tím méně se bojím toho, že jsem jen donkichotský snílek nebo fantasta.

Moje cesta ke cvičení O-A metodou®

Studium na FTVS UK jsem ukončila v přesvědčení, že se budu věnovat hlavně českému jazyku. Vše změnilo tím, že jsem po návratu z ciziny přijala nabídku na studjní stáž na FTVS a začala se věnovat kompenzačním cvičením u tenistů,  v té době zcela novému směru, který mne přivedl ke zdravotní TV. Přes aspiranturu úspěšně dokončenou při dvou malých dětech, mne v roce 1991 odvedl z FTVS zájem o hluboké společenské změny v naší zemi. Labutí písní tohoto období bylo vydání dnes již rozebrané knihy Záda už mě nebolí. Jejím jádrem jsou testy zkrácených a oslabených svalů doprovázené cviky k odstranění těchto funkčních poruch. Inspirací byl svalový test podle profesora Vladimíra Jandy, byl však uzpůsoben potřebám tělovýchovné praxe. Z toho se postupně rodila již moje vlastní diagnostika pohybových stereotypů.

Nejlepší roky svého života jsem strávila ve veřejném sektoru (MŠMT , Magistrát Hl.m. Prahy a MZV). Posléze jsem se věnovala nezávislé publicistické a politické činnosti ve prospěch rovnoprávného uspořádání rozšířené Evropské unie. Do tohoto období mého života spadá  zatím nedokončené bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK. Jemu vděčím za to, že mé znalosti o držení těla se rozšířily o pohled na fylogenezi lidské vzpřímenosti.

Zdravotní tělesnou výchovu jsem přesto nikdy zcela neopustila. Až do roku 2012 jsem vyučovala zdravotní TV na VOŠ a později VŠ TVS Palestra, působila jsem nadále jako lektor ZdrTV  I. třídy v rámci ČASPV, která vydala i první DVD se cvičením O-A metodou®. Než jsem v roce 2004 začala se soukromými lekcemi ZdrTV, vedla jsem zdravotní cvičení žen v TJ Sokol Řepy. Cvičení O-A metodou® vzniklo hned na první lekci pro veřejnost v Rudné u Prahy.  Od roku 2009 se věnuji tomuto cvičení a jeho propagaci „na plný úvazek“. Můj pokus o vybudování důstojného stánku pro toto cvičení skončil sice fiaskem a s důsledky se budu potýkat ještě dlouho, mojí vírou ve smysl této metody cvičení to však neotřáslo a věnuji mu všechny své síly dodnes.

Jak vzniklo cvičení O-A metodou®?

O-A metoda je výsledkem 25 let nepřetržité praxe v oblasti klasické zdravotní tělesné výchovy, diagnostiky, kterou jsem od jejího vzniku v roce 1990 při cvičení důsledně využívala a inovace v rámci lekce připravené pro účely podnikání. Byla to vzorová lekce pro začátečníky podle klasické ZdrTV. Místo hudby v rytmu aerobiku jsem pro úvodní rozehřátí zvolila soundtrack z filmu Forrest Gump volající po vláčném, uvolněném, spíše tanečním pohybu. A právě to se stalo prvním kamínkem skládačky, jejímž výsledkem je O-A metoda® ve své dnešní podobě. Již po první lekci zaznamenali totiž lidé úlevu, jaké se s použitím klasických postupů tak rychle nikdy nedosáhlo.  To mne přimělo k zamyšlení nad jedinou inovací oproti předchozí praxi – uvolněností pohybu v úvodní části lekce, a tak se zrodil pojem oscilace a byl poprvé popsán jejich princip jako specifického, zdravotně odůvodněného způsobu pohybování. Tím padly hned dva axiomy klasické zdravotní tělesné výchovy: první spočíval v přesvědčení, že vadné držení těla nelze napravovat  přímo ve stoji, ale pouze v nízkých cvičebních polohách, a druhým to, že se tak musí dít pouze zpomaleným, tzv. vedeným pohybem, který je přístupný průběžné vědomé kontrole. Zprvu jen oscilační metoda vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému se rozvíjela díky rozmanitosti problémů nových a nových klientů a kolem roku 2009 vyústila ve svou dnešní, oscilačně-antigravitační podobu.

O-A metoda® dosahuje svých výsledků především cvičením ve stoji a pohybem prováděným s přirozenou dynamikou. Při zaměření na oblasti výskytu vadného držení těla a svalových dysbalancí to vyvolává takové změny, že centrální nervový systém je nucen přestavět posturální stereotyp, jak se u každého člověka utvářel po narození veškerým pohybem, a zvláště v souvislosti se stavěním na vlastní nohy.  K DVD z roku 2005 přibyla další, vydaná již na vlastní náklady: v roce 2010 Kocouří cviky 2, které dokumentují přechod od oscilací k cílenému rozvoji antigravitačního potenciálu, Pohyb vsedě z roku 2013 a Chůze jako z partesu z roku 2016, v jejíž nácvik zákonitě vyustily zkušenosti ze cvičení ve stoji.

O-A alias Kocouří cviky

O-A metoda® byla zprvu propagována pod názvem Kocouří cviky. Od založení Rotundy – Centra pro pohybový systém v roce 2010 se toto cvičení začalo objevovat pod zkratkou odborného názvu: oscilačně-antigravitační metoda. Někteří lidé v mém okolí to nepovažovali za šťastné rozhodnutí, nicméně v současné době máme již za sebou nejhorší při zaváděnítohoto názvu, který nutí lidi přemýlet o tom, co znamená „O“ a „A“. Pouhá zkratka, navíc univerzální pro všechny světové jazyky, připomíná každému podstatu tohoto cvičení a umožňuje pojmenovat ho nejúsporněji, jak je to jen možné. O-A, Oáčko, Kocouři, Mňauři – to jsou názvy, jimiž se dnes mezi sebou dorozumívá naše „bratrstvo kocouří pracky“.