fbpx

O nás

 

Nejsme fitko a nepleťte si nás ani s fyzioterapií. Zabýváme se zdravotním cvičením. Chodí k nám lidé, kteří se odmítli poddávat svým potížím a čekat, že je někdo vyřeší za ně. Jsme rádi, že těm, kteří vzali své zdraví do vlastních rukou, můžeme být svými zkušenostmi nápomocni.

Stavíme na nohy ty, kteří mají problémy „se zády“. Těm, kteří je mít nikdy nechtějí, pomáháme vytvořit na celý život základ zdravého pohybu. K tomu patří i včasné podchycení poruch držení těla, zejména v dětství a na prahu dospělosti. Našich zkušeností a znalostí využívají však zatím nejvíce ti, kteří péči o pohybový systém zanedbávali v době, kdy se zdánlivě nic špatného ještě nedělo, a úlevu od svých potíží či přímo lék na stárnutí začali hledat, až když se přesvědčili, že ani oni nejsou výjimkou v tom, co potkalo jejich rodiče, známé  a co vidí všude kolem sebe.

Používáme vlastní metodu cvičení – O-A.  Není málo těch,. kteří se s tímto cvičením již setkali, na své objevení širokou veřejností však stále ještě čeká. Mimo jiné proto, že se liší od všeho, co je dnes „v kurzu“,  pilates počínaje  a módní stabilizací konče. Ne každý rozumí proto tomu, proč ve cvičení O-A metodou® klademe takový důraz na uvolněnost, když všichni kolem vzývají hlavně sílu.

Pohybový systém chce ale obojí. Zatnout zuby a zabrat umí každý. Ale uvolnit se? To už bývá horší. A protože O-A učí právě tomu,  co lidé většinou příliš neumí – uvolnit se – dosahuje výsledků i tam, kam se jiní neodváží ani pustit.  Držení těla neupravujeme jen kosmeticky, ale dokážeme jej od základu změnit.

Takto představuje O-A metodu® PaedDr.Olga Chválová, CSc., autorka bezpochyby nejrevolučnější metody cvičení všech dob. Proto se rozhodně vyplatí navštěvovat jí vedené pravidelné lekce a na některém z workshopů se seznámit s tím, jak je třeba cvičit, abyste se zbavili všeho, co brání tomu, abyste byli zdraví.

Co vám můžeme nabídnout?

  • že si u nás na každé lekci příjemně procvičíte celé tělo. Lekce jseou vedeny tak, abyste si postupně dali do pořádku pohybový systém – váš orgán pohybu. Lhostejno, zda vás už něco bolí nebo jste ještě relativně fit;
  • že už jako mladí si srovnáte držení těla a naučíte se správně pohybovat. O to více to platí pro dříve narozené, kteří již mnohé zanedbali. Vytvoříte si u nás základ zdravého pohybu, který potřebuje úplně každý, aby zvládal bez potíží své povinnosti v každodenním životě;
  • nebudeme vás při cvičení mentorovat, ale nedáme vám pokoj, dokud každý váš sebejednodušší pohyb nebude naprosto perfektní. Neznásilňueme mozek, ukazujeme mu při cvičení, že existují lepší možnosti jak jej provést. Nabízíme mu alternativu k navyklému nesprávnému provedení pohybu a umožnímu mu, aby si sám vybral provedení,  které míří správným směrem a v daném okamžiku je pro vás to nejlepší. Po čase se na své tělo budete moci spolehnout natolik, že se nebudete muset hlídat. Budete mít v sobě kontrolku, která vás upozorní, kdykoli by se snad chtěl váš organismus vrátit k nesprávným pohybovým návykům a budete současně vědět, jak to hned napravit;
  • že přirozený – gravitační způsob pohybování – se u vás postupně změní v antigravitační. Neznamená to nic jiného, než že v každém vašem pohybu bude zapracován mechanimus aktivní obrany před destruktivním vlivem gravitace. Právě v tom spočívá obrana proti nezdravému stárnutí;
  • že rozvojem antigravitačního potenciálu organismu – a jinak to ani není možné – si vyladíte stereotyp chůze. Správná chůze se vyznačuje lehkostí a pružností a chrání klouby dolních končetin před předčasným opotřebením. Šouravá chůze a shrbenosti ve stáří se vás tak vůbec nemusí týkat. Záleží na vás, co pro to uděláte;
  • že s dalšími, kterým též jde o to, aby jejich tělo fungovalo tak, jak má, prožijete cvičení, které uteče, než byste řekli švec, a ještě se při něm zasmějete. Budete se mnohdy divit a vztekat, že vám nejde něco, co vypadá naprosto jednoduše, ale budete vědět, že s emůžete zlobit jej a jen sebe, a to vás bude pohánět, abyste vytrvali;
  • že se s námi vydáte proti času, který navršil a provázal zprvu drobné odchylky v neuvěřitelný propletenec, který budeme společně rozplétat. S každým, zdánlivě nepatrným pokrokem se budete cítit o něco mladší, i když roky vám odebrat nemůžeme. Budete vypadat i lépe, protože se při cvičení fantasticky uvolníte, odlehčíte všemu, co je přetížené, a přestanete zbytečně plýtvat svojí vzácnou životní energií na vše, co ve vašem každodenním pohybu není úplně v pořádku.

Rotunda je špičkové odborné pracoviště

První, co si možná představíte, když se řekne špičkové odborné pracoviště, je luxusně vybavené zařízení plné nejmodernějších přístrojů. Proč ale měřit to, co je vidět pouhým okem? Pomůže vám to v tom, abyste lépe cítili, jak své tělo zatěžujete? Potřebujete důkazy o tom, že vás něco bolí? – nebo vysvětlení, proč tomu tak je? Podívejte se do zrcadla. Jedno vysvětlení máte před sebou – své držení těla. Právě ono vám říká, proč vás bolí právě tam či onde. Váš pohybový projev napovídá, jaký postup vaše tělo potřebuje, abyste se bolesti zbavili. Není dokonce ani tak moc důležité vědět, zda je již rozvinuto a jak velké je vnitřní poškození. Důležité je, zda i tak se budete moci pohybovat bez bolesti. Pohyb, zvláště když ho umíme cílevědomě využívat, má kouzelnou moc – odlehčí přetíženému místu a startuje v celém organismu ozdravné procesy. Na lékaře je čas, až když cvičení nepomůže.

Cvičení O-A metodou® vzniklo i díky tomu, že přístroje u nás nebyly svého času běžně k dispozici. Naučilo nás to dívat se na pohyb vlastními očima. Přístrojové vybavení v dnešní době by umožnilo, aby účinky O-A metody® byly již dokonale prozkoumány. Ale to je věc jiná. Zřejmě nenadešel ještě ten správný čas, aby olympští bohové shlédli dolů na zem. Pro vás je důležité, že i tak máte kam přijít. Nejsme všemocní a neděláme zázraky na počkání. S naší pomocí je krok za krokem děláte vy sami.

Naší devizou je know how

Toto know how nespočívá dnes již zdaleka jen ve vlastních principech cvičení O-A metodou® – o něm si dnes může přečíst každý – ale též ve schopnosti tvořivě aplikovat specifický systém diagnostiky, z něhož vycházíi strategie vyrovnávacího postupu šitá každému na míru. Dokážeme jej aplikovat i při skupinovém cvičení, takže cvičení je u nás společenská záležitost, která vám pomůže zbavit se pocitu, že jste nemocní a vždycky už budete.

V republice již existují lidé, kteří prošli školením a získali certifikát instruktora cvičení  O-A metodou®. Daleko více je však těch, kteří se jím zatím pouze inspirují, ale proškoleni zatím nejsou. Chcete-li mít jistotu,  požádejte o certifikát, který prokazuje, že ovládají všechny tři složky našeho know how – metodu, diagnostiku a metodiku odstraňování funkčních poruch.

Za své výjimečné postavení mezi odbornými pracovišti vděčí Rotunda jejich ostentativnímu nezájmu. O-A metodu® nevzaly zatím na vědomí ani instituce zabývající se vzděláváním tělovýchovných odborníků nebo výzkumem v oblasti péče o pohybový systém. Důsledem je, že 12 let po vzniku cvočení O-A metodou® nemají absolventi pedagogických fakult, oboru fyzioterapie a různých školení sebemenší tušení o tom, že tato metoda cvičení existuje a v čem spočívá. Jen tak se mohlo stát, že na jedné konferenci byla parodována z popudu těch, kteří zřejmě vůbec nepochopili význam  antigravitační složky, která má posilovací účinky a přetváří držení těla.

Cvičit ano, ale správně

Již jsme naznačili, že na sílu se klade přehnaný důraz na úkor uvolněnosti při pohybu. Odborná diskuse na toto téma zatím neproběhla. To je rovněž důvod, proč se v současné době můžete setkat s více názory na to,  čem spočívá správná funkce pohybového systému a správné držení těla. . Tomu odpovídají i zcela rozdílné přístupy jak cvičením předejít zdravotním potížím nebo se jich zbavit. Není to jen běžná pluralita metod, ale zásadní otázka týkající se toho, co je vlastně základem vzpřímeného držení těla – nohy a to, jak stojíme a chodíme – nebo bedra, jejichž symbolem se stal tzv. střed těla a důtaz na hluboké svalstvo páteře. O-A metoda® staví tělo od nohou, většina dnes rozšířených metod od středu těla. Do doby, než v diskusi odborníků padne konečný verdikt, si proto názor, co je vlastně správné a pro vás nejlepší, budete muset udělat sami.

Upravit držení těla znamená změnit,  jak jsme od narození formováni pohybem

To, že ještě nic nebolí, neznamená, že na držení těla není co zlepšit. Větší či menší odchylky držení těla si přinášíme z dětství a záleží na každém, kolik prostoru jim kdo ponechá, aby se rozšířily, prohloubily a odvedly na tkáních svoji destruktivní práci. Zprvu jen nenápadné odchylky v držení těla jsou součástí bludného kruhu, který se utvrzuje jak pohybováním, tak nicneděláním. K jejich odstranění nestačí se jen hýbat, je nutný specifický přístup – změnit přirozeně utvářený způsobu pohybování.

Při tvorbě pohybu vychází totiž mozek  ze vstupních dat, která poskytují výkonné složky. Přizpůsobuje jim pohyb, i když jsou narušeny. Spontánní pohyb, tj. pohyb  prováděný navyklým způsobem,  proto poruchy na výkonné úrovni nejen neodstraní, ale dále upevňuje. Nevylučuje se to s tím, že pohyb poskytuje po určitou dobu množství radosti, že kvalitně vedené cvičení plní důležitou preventivní funkci v každém případě nebo že pouhá procházka může bezprostředně přinést úlevu od bolesti. Jde však o krátkodové pozitivní efekty, které proces rozvoje různých onemocnění nezastaví, pouze zpomalí.

Péče o správné držení těla je z tohoto hlediska maximum, oč bychom se měli cvičením snažit, neboť ovlivňuje organismus jako celek. Touto péčí nemyslíme však dumání nad úlohou jednotlivých svalů v klidovém postoji, je třeba propojit jej se správným provedením množství pohbyů, které z něj vycházejí a zase se do něj vrací. Jen tak je možné funkci pohybového systému opravdu zdokonalit a završit adaptaci člověka na vzpřímení postavy. Přijměmě proto jako fakt, že jako druh nejsme ještě dokonalí ani z pohybového hlediska a zvedněme rukavici hozenou před nás paní Gravitací.

Teorie a praxe O-A metody® se rozvíjejí paralelně

O-A metodě® patří světový primát nejen jako originální metodě cvičení, ale i jako teoreticky odůvodněnému přístupu ke cvičení, které bere důsledně v úvahu faktor gravitace. Díky tomu se dnes ví, že vzpřímenost, v niž vyústila lidská evoluce, je vývojové provizorium, i co kje toho příčinou. Někteří odborníci to vyjadřují konstatováním, že „adaptace člověka na vzpřímení postavy neproběhla dokonale“. Právě to vysvětluje, proč poruchy funkce a poškození pohybového systému jsou rozšířené napříč celou populací.

Dědictví fylogeneze

Z analýzy fylogeneze lidské vzpřímenosti vyplývá,  že adaptace na vzpřímenost neproběhla podle extenčního vývojového plánu, který vznikl již na úrovni předchůdce člověka a umožnil jeho přeměnu v jiný druh. V průběhu fylogeneze došlo však k ustrnutí ve vývoji. Důsledkem je zformování páteře do dvojitého S. Tento tvar je sice považovaný u člověka za fyziologický, ve skutečnosti svědčí o tom, že gravitace nabyla vrchu nad vzpřímeným organismem. Odstraňování funčních prouch při cvičení O-A metodou® a zvláště nácvik správné chůze extenční plán vzpřímenosti znovu aktualizují. Příspěvky na toto téma byly předneseny při příležitosti konference FTVS UK k 60. výročí jejího založení v červnu 2013 a na našich webových stránkách se budete moci seznámit s jejich zkrácenou verzí. V přílsušeném sborníku z této konference není tento příspěvek bohužel dostupný, neboť určité kruhy se stále nesmířily s tím, že by „člověk rozumný“ mohl mít být jen pokračováním předchozího vývoje. Zříkají se tím ovšem možností, které skýtá pokračování ecoluce přirozenou cestou a vývojový skok, který by přineslo plné využití antigravitačního potenciálu vzpřímeného organismu.

Optimalizace funkce pohybového systému

Optimální funkce pohybového systému předpokládá, že všechny klouby včetně kloubů páteře mají pohyblivost, která odpovídá stavbě lidského těla ve vzpřímeném postoji. Významnou úlohu zde sehrává pohyblivost všech jednotlivých obratlů páteře i páteře jako celku. Zatímco O-A pohbylivost rozvíjí, neboť vychází z toho, že účelem je pohyb neomezený tuhostí výkonnných složek, trend v současné tělovýchově je právě opačný – páteř co nejvíce stabilizovat.

Důvody jsou sice zřejmé – zabezpčit jednu z problémových oblastí – stejného cíle je však možné dosáhnout i rozvojem koordinace, tedy co nejlpeším zapojením hlubokého svalstva páteře do co nejrozmanitějších pohybů celého těla.  Držení těla se v tom případě zlepšuje ve vazbě na funkční zdatnost posturálního svalstva a projeví se zvýšením kvality každodenního pohybu.

Vědomá kontrola pohybu

Úlohu vědomí chápe dnes většina tělovýchovných systémů jako kontrolu správnosti každého jednotlivého pohybu. Jistě znáte ze cvičení ono „zatáhněte bříško“, „dejte nohy tak či onak“, „držte ramena tak a tak“ apod. Tyto pokyny vycházejí vesměs z představy správného držení těla, posturální funkce je však nedílnou součástí každého pohybu a zdokonalit se může pouze pohybem, který je řízen podstatně citlivějšími mechanismy, než jsme v celém jejich souhrnu schopni kontrolovat vědomím.

Metodika zdravotního cvičení

Vědomí se v přirozeném pohybu uplatňuje pouze ve fázi zadání pohbyového úkolu a podruhé, když jím hodnotíme úspěšnost výsledku pohybu. Sledováním pocitů, které pohyb vyvolal na výkonné úrovni, můžeme ještě rozvíjet svoji schopnost tyto pocity vnímat. Zpomalíme-li pohyb, abychom dávali příkazy jednotlivým svalům, pohyb ztrat  přirozenost. Z pohybového projevu se ovšem vytratí i důležitá informace o tom, jaké povahy jsou případné poruchy hybné funkce u toho kterého jednotlivce. Skryjí se pod naučeným, vždy pouze hrubým a vždy pouze zpomaleným způsobem provedení. Tyto nevýhody a úzká hrdla nevhodně uplatněné vědomé kontroly pohybu eliminuje cvičení O-A metodou® vlastním metodickým přístupem.

Nechává člověka, aby se projevil nejprve pohybem, který je mu vlastní a sleduje, jak se v něm projevují  nedostatky, ať už cebtrálního nebo periferního původu. Je jich zpravidla více a mezi nimi se určí ten, jehož odstranění podmiňuje spotnánní úpravu všech dalších. Samotná přítomnost poruchy držení nebo konkrétní svalové dysbalance tuto diagnostickou hodnotu nemá. Povaha adaptací je totiž u všech lidí stejná, jejich příčiny však individuální. Na první pohled velmi komplikovanou situaci pomáhají zvládnout univezální účinky hlavních momentů O-A metody® – oscilačního a antigravitačního. Mozek si z jejich uvolňovací a posilovací složky  namíchá poměr vyhovující stavu pohbyového systému toho kterého člověkla. Většina funčních poruch se rozpustí jakoby samovolně, a cvičení se zaměřuje na zůstatkové poruchy, které ukazují na koordinanční poruchu, která  ovlivňuje vývoj pohbyového systému od útlého dětství.

Souhrnně je možno říci, že při O-A se učí mozek programovat pohyb správně, tj. lidsky přiměřeným způsobem. Klíčovou úlohu zde sehrává uvolněnost – schopnost ovládat tělo prostřednictvím svalového napětí. Přidat na síle, a nebo ubrat, nasměrovat napětí ve správném okmažikiu do správné části těla. Prim, který v regulaci svalového napětí hrají podkorová centra, se převádí pod kontrolu mozkové kůry, kde teprve dojde ke spojení s vědomím.  Správné provedení pohybu a  správnou funkci pohybového systému můžeme definovat i takto – jako vědomou kontrolu nad úsilím vkládaném do pohybu.

Zadání pohybového úkolu

Při cvičení O-A metodou® není podstatné, co chceme udělat – to je dáno poruchou, kterou se pohybem snažíme odstranit – ale to, že dáme cvičenci pobybový úkol, který stimuluje narušenou řídicí funkci. Zajištění pohybu necháme na mozku jako řídicím orgánu a pouze sledujeme, zda pohyb přinesl požadovaný efekt. Pokud ne, hledáme dál, pokud ano, tento způsob provedení konkrétního pohyby se opakováním snažíme upevnit.  Mozek sám, s pomocí všech vnitřních informací o stavu organismu, jimiž disponuje a o nichž my nemáme sebemenší ponětí, si nachází vlastní cestu ke správnému provedení. „Přikazování“, které svaly konkrétně se mají zapojit, se v O-A považuje za hrubou metodickou chybu. Do provedení pohybu tím vstupouje více psychického úsilí, než je náležité, a je směřováno k vnímání jiných vjemů, než které odpovídají přirozeně správnému provedení pohybu.  Narušuje se tím samotná schopnost mozku tvořit spontánně pohyb a reagovat dosttačně citlivě na podněty různého druhu,  a deformuje se i výsledek pohybu. Pohyb bývá strnulý, pomalý, jakoby kožený.  Cvičení O-A metodou® je tedy založeno na stomulaci, kdy mozek jako orgán se učí reagovat na dosud neznámý typ podnětů. Pohybové reakce působí nově i  na výkonné složky.  Jedno i druhé je však postupný proces. I to je důvod, proč není možné určit předem, který sval je ten jediný správný. K jeho „naskočení“ ojde až ve fázi, když se pokrok na centrální úrovni propojí s pokrokem na úrovni výkonné. Pravidlo „nedovolit někomu dělat něco špatně“ neplatí tak absolutně, ale je vztaženo k momentálním možnostem toho kterého člověka. Ve cvičení tak můžeme odlišit fází odbourávání hrubých překážek na výkonné úrovni a fázui jemného dolaďování kvality cemtrálního řízení pohybu.

Rozetnutí gordického uzlu funkční poruchy

Správného výsledku pohybu není možné dosáhnout ihned a na povel. Pohyb mohou navíc provést pouze  tytéž svaly, jejichž funkce je narušena. K rozetnutí tohoto gordického uzlu je třeba změnit zásadně výchozí podmínky pro činnost svalstva. Zatímco klasické systémy cvičení k tomu použijí zpevnění svalu s tendení k oslabení, v O-A postupujeme právě opačně výrazným snížením svalové napětí v celém těle oscilacemi.   Dsavadní hybnost podkládáme tak nově naučenými, již správným  pohybem, který zajišťuje svalstvo v nejhlubších vrstvách kloubů celého těla.  Provedení vlastního pohbyu je vždy spojeno se zvýšením napětí. Předchází-li vlastnímu pohybu uvolnněí, napětí se zvýší přednostně v osovém svalstvu, tedy i hlubokém svalstvu páteře.  Toto je také princip, díky něuž se gravitační typ motoriky převádí při cvičení O-A metodou® na typo motoriky antigravitační.

Dynamizace činnosti posturálních svalů a pružnost

Celkové uvolnění umožní, aby se v plném rozsahu využilo antigravitačního momentu O-A metody®. Posturální svaly jsou nuceny vyvinout více síly, než vyžaduje zajištění klidového postoje. Současně při cvičení požadujeme, aby k vyzvednutí – natažení těla – bylo vynaloženo pouze tolik síly, kolik je třeba k odlehčení celého  těla. Posturální svalstvo se tím formuje jako fázické a nabývá funkčné zdatnosti, a to ve vertikálním směru pohybu, přesněji řešno ve směru podélné os těla. Spráívné držní těla je pak zajištěno jak specifickým typem  zdatností posturáních svalů, tak jejich zapojením do zdravotně odůvodněných pohybových stereotypů.

Pohybový systém v dospělosti se vyznačuje pevností a tuhostí. Podíl na tom má i gravitace, která nás jakoby vtlačuje do země. Dynamizace činnosti staticky pracujících (ve skutečnosti pouze mechanicky stlačených) posturálních svalů – a nyní máme na mysli zejména svalstvo dolních končetin) – vybavuje tělo vlastností, která se v dětství ještě projevuje, ale v dospělosti již nerozvíjí a s věkem upadá – pružností.  Díky tomu si mohou tkáně zachovat elasticitu danou geneticky. Pružení působí jako pumpa, která udržuje maximální intenzitu látkové výměny na buněčné úrovnii. Právě v tom – ve vertikální dynamizaci posturální funkce, což je i podstata aktivní obrany proti gravitaci – spoočívá anti-aging efekt cvičení O-A metodou®.

Dynamizací činnosti posturálních svalů se  stírá zdánklivé schizma mezi statitickou a dynamickou, posturální a hybnou funkcí. Vytváření správně fungující celku je odůvodněno všeobecně platným cílem rozvinout antigravitační potenciál celého těla. Není proto podstatné, jak má kdo silné břišní a hýžďové svalstvo, ale zda se pánev prostřednictvím koordinanční funkce začleńuje v různých situacích  do celku náležitě uspořádáné kostry celého těla.

O-A je šance pro každého

Cvičení O-A metodou® nedává tomu, co je ve vašem pohybovém projevu nesprávné, žádnou šanci. Jdete při něm pouze vpřed. V tomto cvičení je koncentrováno vše, co pro vás může udělat ten, kdo cvičení vede. Jak daleko dojdete, záleží pouze na tom, jaké škody byly již napáchány, a kdy kdo s tímti cvičením začne. K tomu, aby se pohybiový systém dostal do optimálního stavu, stačí někomu jedna lekce. Jiný jich potřebuje desítky a ve vyšším věku je třeba cvičit pravidleně spíše desítky měsíců. To by však nemělo ničemu vadit, neboť cvičit je v každém případě třeba po celý život a pokud možno pravidelně.

 

Koncept aktivní péče o pohybový systém aneb UZDRAVUJTE SE SAMI

Kdosi řekl, že bolesti zad jsou jednou z mála životních jistot. Stejně skeptický je dotyčný k možnosti příčinné léčby bolestí zad.Důvod je prostý – zdravotní potíže jsou důsledkem dlouhodobého přetížení a opotřebení tkání vadným držením těla. O držení těla v dospělém věku a zvláště k stáru se soudí, že již nelze napravit. Pohyb a cvičení se považují za aktivitu pro mladé a zdravé a prostředek udržení kondice. I když tím dotyčný jistě nechtěl odradit lidi od cvičení, jeho poselství vyznívá tak, že cvičit nemá smysl. Snad se mi již podařilo ukázat, že takováto skepse není na místě. http://www.volny.cz/novacka/clanky/clanek1.html

Péče o držení těla je celoživotní úkol

Podmínky, za nichž organismus plní tzv. posturální funkci, se proměňují s věkem, a tak s držením těla není člověk nikdy hotov jednou provždy. V průběhu života projde každý člověk několika kritickými obdobími, kdy dojde k radikální změně vnitřních podmínek pro zajištění posturální funkce. Poprvé se tak děje mezi 3. a 4. rokem života, kdy dozní antigravitační efekt vzpřimování v prvním roce života a stabilizuje se postavení pánve, podruhé na prahu dospělosti v souvislsoti s ukončemím růstu a potřetí v souvislosti s útlumem hormonální činnosti. Souběžně se uplatňuji vlivy individuálního pohybového režimu a vrozená konstituce.

Péčí o držení těla od mladého věku můžeme ovlivnit délku svého života, zdravotní stav i průběh stárnutí. Pokud se toto tvrzení zdá někomu nadnesené, nechť si uvědomí, že držení těla ovlivňuje i to, jak dýcháme. Podle toho fungují i vnitřní orgány. Pro udržení dobrého zdravotího stavu není zapotření zvláštních výkonů, ale rovnoměrného prokrvení celého organismu. A k tomu při správném držení těla – a dobré kloubní pohyblivosti – stačí i přiměřená dávka každodenního pohybu s občasným zvýšením jeho intenzity, například chůzí do schodů.

K tomu, aby se držení těla udrželo pod kontrolou a případně napravily existující nebo průběžně vznikající odchylky, stačí v případě cvičení O-A metodou® jedna hodina týdně. A to není nic, co by nemohl zvládnout a přinést svému zdraví na oltář každý člověk – od útlého věku až do konce života.

To nejmenší, co může a ve vlastním zájmu by měl udělat každý, je věnovat držení těla celoživotně tu správnou pozornost. Realita tomu ale neodpovídá. Držením těla býváme znepokojeni jen u dětí, u dospělých se nad ním zavřou na dlouho vody. Většina lidí přestane po skončení školní docházky pravidelně cvičit. Na dlouhé roky, desítky let a někdy navždy. Tomu pak odpovídá pohled na člověka, když přijde za lékařem. Ten se držením těla nezabývá a leckdy ani nevěří tomu, že při tak špatném držení těla by cvičení mohlo ještě pomoci. Opak je pravdou – čím horší držení, tím větší je okamžitá vzpruha, kterou přinese vhodně vedené cvičení. Nikoli však jen lokální cvičení zaměřené na bolestivou oblast, ale cvičení, které procvičí celé tělo a oslovuje držení těla jako celek.

Aktivní a pasivní přístup k péči o pohybový systém

Od toho se také odvíjí rozdíl mezi skutečným cvičením, které je zaměřeno vždy celkově a odehrává se v prostředí „pro zdravé“, kteří se sami o něco snaží, a mezi tím, když je člověkem pasivním objektem péče fyzioterapeuta,  maséra či moderních přístrojů. Na fyzioterepii přichází člověk jako nemocný, nechává se léčit a jako k nemocnému se k němu i přistupuje. Jeho pohbyový systém je fakticky redukována na diagnózu. Neznamená to, že fyziotereuti si nejsou vědomi širších souvislostí onemocnění pohybového systému, včetně psychických, ale nemají podmínky pro to, aby v systému zdravotnictví mohli tento celkový přístup uplatnit v takové míře, aby to přineslo celkový efekt.

Ticho po pěšině

O cvičení O-A metodou® ani koncept aktivní péče o pohybový systém neprojevila dodnes žádná z oficiálních institucí zabývajících se tělovýchovou nebo zdravotnictvím větší zájem. Účinky tohoto cvičení nejsou tak dodnes náležitě prozkoumány, lékařsky ani finančně zhodnoceny. Centrální instituce, které vychovávají odborníky, neposkytují studentům ani základní informaci o této metodě cvičení a tváří se, jako že neexistuje. Tím, že – jak se uvádí ve vzájemné  korespondenci – neexistují vědecké důkazy o účinnosti tohoto cvičeníu® „neexistují vědecké důkazy“ – se však příliš netrápíme. Fotodokumentace dosažených výsledků mluví za vše.

Za vším hledej peníze

Stává se, že kdo začal řešit své zdravotní problémy cvičením O-A metodou®, nepotřeboval již vyhledávat jiný způsob úlevy. Jedna hodina tohoto cvičení týdně mu dala více než odblokování, bez něhož se dotyčný  předtím každé dva týdny neobešel.  Když se to stalo i u třetího a čtvrtého, lékař už  další na cvičení neposlal, i když čekárna jeho ordinace byla stále plná.

To, že člověk začne cvičit a toto cvičení mu v mnohém pomůže, kromě toho neznamená, že člověk už lékaře nebude nikdy potřebovat. Přijde snad ale doba, kdy si lékaři uvědomí, že pomáhat mohou i při zlepšování zdravotního stavu, nejen když se před jejich očima beznadějně horší. O-A není „alternativní“ metoda léčby, je to právě a pouze prostředek aktivní péče o své zdraví, který otvírá před člověkem nové možnosti.

Nejde ale jen o finanční zájmy, a dokonce ani jen o nesprávně vnímanou otázku profesní prestiže. Jde o otázku zisku a ztrát pro všechny strany. Hrozivě se šířící onemocnění jako Alzheimerova choroba, sestupující navíc do stále nižšího věku, ale i chabé držení těla nastupujícíh generací jsou natolik důraznám varováním zasahujícím člověka  přímo u srdce, že dříve či později přijde doba, kdy na prvním místě budeme zase jinom my, lidé.

Náklady na roční cvičení činí zhruba 6.000,- Kč na osobu. Přidá-li se nějaký ten víkendový pobyt nebo týden u moře, a to pro zásadní zvrat v nepříznivém vývoji držení těla u dětí i dospělých stačí – vystoupí maximálně na 20.000,- Kč ročně.  V současné době máme doloženy případy, kdy několik let intenzivní snahy o zastavení nepříznivého vývoje klasickým postupem – dětský lékař + fyzioterapie + mnoho dalších pokusů rodiny najít pomoc – nepřineslo obrat k lepšímu. U cvičení O-A metodou® k tomu stačil v jednom takovém případě pětidenní pobyt se dvěma hodinami tohoto cvičení denně.

S O-A metodou® se nemožné mění v možné, možné se stává normálním

Za svoji mimořádnou účinnost vděčí cvičení O-A metodou® oscilačnímu a antigravitačnímu principu, které se při cvičení uplatňují zásadně společně. Oscilacemi se působí lokálně proti všemu, co je ztuhlé (proti svalovým dysbalancím a ztuhlým kloubům), antigravitační moment odlehčuje současně nosným kloubům a páteři. Oscilačnímu pohybu neodolají po určité době i velmi ztuhlé klouby.

Na první pohled nenápadná změna způsobu pohybování může mít pro organismus poměrně dalekosáhlé a velmi zajímavé důsledky, a to na všech úrovních organismu.

K nejvýznamnějším patří změna řízení gravitačně utvářeného organismu v organismus, který může být již perspektivně založen jako antigravitační a specificky lidský již geneticky. Dalším je převzetí kontroly vědomí nad svalovým napětím a třetím značná úspora energie vydávané současným člověkem na činnost svalstva. Účinnost využití vynakládané energie na svalovou práci není ani u trénovanáých sportovců vyšší než 30%.  Nikoli nezajímavou změnou je i to, že zapojení množství drobných svalů při dokonalé pohyblivosti páteře – a to i každodenním pohybem – zvyšuje intenzitu nervových procesů v mozku,a tedy jeho prokrvení. Spolu se všemi dalšími změnami to může vést k dalšímu rozvoji mozku jako řídicího orgánu. Hlavní podíl na mimořádném rozvoji duševních schopnosti u člověka v předchozí fázi fylogeneze měly společenské vztahy.  Antigravitační motorika jeprovázena mimořádným rozvojem vnímání tělesných procesů při pohbyu a schopnosti ovládat tělo vědomím.

Uvědomění si sebe sama jako bytosti, která se vzpřímením vymezila vůči gravitaci a může svůj antigravitační potenciál dále rozvíjet, může ovlivnit funkci organismu  více, než si dnes kdo umí představit. Anti-aging efekt tohoto cvičení  již dnes naznačuje, že stranou by nezůstal ani samotný  proces biologického stárnutí organismu, u gravitačně bezbranného organismu vystavený kvůli funkčním poruchám pohybového systému velkému fyzickému utrpení.

Evoluce člověka může vyústit ve fyzikalizaci organismu, jak je možné nazvat proces zvyšování podílu vědomí na řízení organismu prostřednictvím svalového napětí, které je ve skutečnosti tlumočníkem  pokynů vědomí pro biologicky založený fyzický základ.

Není podstatné, že v tuto chvíli nevíme, jak konkrétně a jak dlouho by trvalo, než by v plném rozsahu proběhly veškeré adaptační procesy, a v jakou bytost by se člověk přeměnil.  Rozvoj antigravitační motoriky je každopádně mimořádná evoluční výzva. Toto je nutné zdůraznit, neboť v současnosti se počítá spíše s kyborgizací – „zdokonalováním“ člověka moderními technologiemi, umělými zásahy do jeho genetické výbavy a rozvojem cituprosté umělé inteligence.

O-A metoda® rovněž mění přirozeně vzniklý organismus v ne-přirozený. Avšak způsobem, který je v souladu s 4,5 miliard let trvající evoluční tradicí.

Než si všichni ujasníme, co to všechno pro koho z nás znamená, řekněme si s klasikem tempora mutantur et nos mutamur in illis, a starejme se co nejlépe o to, aby nás nebolela záda. Tím rozhodně nemůže nikdo nic zkazit.

2016©PaedDr. Olga Chválová, CSc.