DRŽET SE nebo mít pod kontrolou USPOŘÁDÁNÍ TĚLA?  

Tímto nadpisem bych Vás ráda upozornila na nedostatečnost chápání držení těla jako čistě statického jevu. Držení těla je ve skutečnosti stejně proměnlivé jako pohyb sám.  Pochopit to Vám pomůže,  když místo toho, že se nějak DRŽÍTE, si řeknete, že Vaše tělo je v danou chvíli nějak USPOŘÁDÁNO. Vyplývá z toho totiž, že se to dá změnit, zatímco měnit, co je dané, protože se tak „drží“, je pro vědomí i mozek matoucí. Že nějaká část těla není v POSTAVENÍ, které odpovídá představě IDEÁLNĚ VZPŘÍMENÉ POSTAVY, pozná i laik. Tuto  představu má ve svém mozku ukotvenou každý z nás. IDEÁLNĚ VZPŘÍMENÁ POSTAVA bude v tomto videokurzu CÍLEM Vaší snahy o zlepšení VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ mezi jednotlivými částmi těla nad sebou tím, že je budeme PŘEUSPOŘÁDÁVAT. Některé svaly se při tom musí uvolnit a jiné  zapojit.  Dozvíte, které co při tom dělají a naučíte se své tělo OVLÁDAT.

 Co od videokurzu můžete očekávat? 

V tomto videokurzu budeme tělo „přeuspořádávat“ ve stoji na místě. Na úvodním obrázku vidíte, že při tom nebudeme stát nehybně jako „sfinga“, ale  budeme ho k tomu PODNĚCOVAT změnami postavení. Díky tomu si uvědomíte, jakou úlohu hrají v celku vzpřímené postavy jednotlivé části těla a co se  při tom děje s klouby a svaly celého těla. Dáte jim  příležitost zapojit se do celku vzpřímené postavy tak, jak je v tom kterém postavení náležité a rovnou i potřebnou zdatnost. Zjistíte, co a v jakém okamžiku potřebují jednotlivé části těla právě od Vás, jak to máte udělat a co požadovaný výsledek případně kazí. Ve videokurzu upozorňuji na to vše – co a jak se dělá i na chyby, které se hned snažíme odstranit

Komu je Videokurz určen?   

Videokurz umožní každému zlepšit si představu o tom, co „držení těla“ vlastně je, jak se s ním pracuje , a umožní Vám si zkontrolovat, zda to Vaše je  opravdu správné.

Obrovským přínosem bude videokurz pro děti, pro něž je „držení těla“ zprvu nicneříkající prázdný pojem, takže nerozumí tomu, co se po nich vlastně chce, když je žádáme, aby stály nebo seděly jinak, než jsou ZVYKLÉ. 

Především však poslouží těm, kteří mají špatné držení – což byl případ paní A. na fotografiích níže – nebo navíc ještě i zdravotní potíže. Na výsledku se v  případě paní A. podílelo stejnou měrou cvičení pro správnou chůzi a cvičení na židli, třešínkou na dortu bylo v posledním půlroce cvičení u žerdi, které jsme ve videokurzu přenesli do přírody, a sestavy pro kyčle-pánev-bedra (viz Sestavy – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)

 

Stejně jako paní A., i Vám pomůže videokurz zjistit, co je třeba udělat, když nějaká část těla nezaujímá v celku vzpřímené postavy to správné místo. Možná jste jen až dosud nevěděli, jaké to je, a neumíte to z tohoto důvodu.  Daleko spíše však zjistíte,  že tomu ve Vašem těle něco brání – málo pohyblivý kloub a zkrácené svaly, nebo naopak nadměrná pohyblivost a nedostatečná síla určitých svalů. Tyto tzv. překážky správného provedení pohybu ve videokurzu  rovnou odstraňujeme. Zlepší se Vám díky tomu jak „držení“ tak to nejdůležitější – KOORDINACE.  Jejím prostřednictvím má mozek k dispozici záchytné – VZTAŽNÉ – body pro řízení veškerého pohybu. Na rozdíl od toho, když se vztažné body nastavují v klidovém postoji, budou díky cvičení ve videokurzu propojeny s informacemi o dějích, které v konkrétních situacích provázejí přeuspořádání těla.

Držení těla“ se díky tomuto videokurzu stane pro Vás tím, čemu dokonale rozumíte a umíte OVLÁDAT.       

Cena videokurzu: 1.497 Kč 

 

Objednání

Videokurz si můžete objednat e-mailem na chuzejelek@seznam.cz

Odkaz na něj Vám bude zaslán ihned po obdržení platby na č.ú: 173 230 8013 / 3030.   

 

Ochrana osobních údajů:  Obchodní podmínky – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)