fbpx
/* ]]> */

Videoknihovna

 

Ve Videoknihovně najdete 20 online lekcí trojí obtížnosti:

Lekcí Bolesti zad jsou pro ty, kdo se cvičením začínají nebo mají vážnější zdravotní potíže.

7 lekcí Fit senioři ocení ti, kdo jsou zvyklí pravidelně cvičit, nemají akutně větší zdravotní potíže, ale rádi by se seznámili se cvičením pro správnou chůzi a její pomoci vypořádali možná s těmi, které u nich cvičení zatím odolávají.

Posturální trénink je určen těm, kdo jsou kdo bez potíží zvládají méně náročné stupně tohoto zdravotního cvičení a chtějí více rozvinout i kondici, nebo jsou zvyklí na kondičnější cvičení, zaskočily je však přece jen nějaké zdravotní potíže, jichž by se rádi co nejdříve zbavili.

I když je náročnost lekcí ve Videoknihovně takto odstupňována, doporučujeme každému z jejích uživatelů projít si je od základů. V lekcích Bolesti zad vysvětlujeme naprosté základy pohybu v problémových částech těla tak, jak vyplývají ze cvičení pro správnou chůzi. V některých ohledech se tedy mohou lišit od toho, k čemu jste byli vedeni zdůrazňováním silových, čistě statických a lokálních aspektů držení těla bez přihlédnutím k úloze té které části těla při pohybu. Setkáte se zde s ryze tělovýchovným přístupem k odstraňování zdravotních potíží, který v mnohém doplní to, co jste se případně naučili na fyzioterapii. Každé video je doplněno komentářem, ve kterém jsou vysvětleny obtížné pasáže cvičení a jevy, na které mohou panovat rozdílné názory. Novinkou a přínosem pro vás bude především to, že cvičení ve Videoknihovně je již důsledně vztaženo k chůzi a zohledňuje gravitačně-antigravitační povahu pohybu člověka jako vzpřímené bytosti. Je tedy syntézou toho, čím se jakoby krok za krokem prochází na DVD.

Každá lekce je zde uvedena jako celek i po částech podle toho, zda se cvičí ve stoji, na židli či v různých polohách na zemi. Najdete zde tedy velmi bohatý zásobník cvičení, které můžete využít k rannímu rozcvičení, k osvěžení při práci vsedě či relaxaci po velké námaze, ke zlepšení chůze i vybudování opravdu zdravého základu pohybu v části těla, kde máte dlouhodobě nějaké potíže.

Představu o Videoknihovně můžete získat zcela zdarma v sektoru Instruktážní videa zde: Instruktážní videa – O-A metoda®, Kocouří cviky (chytra-rezervace.cz)

Jak si objednat Videoknihovnu?