Videoknihovna s 20-on line lekcemi cvičení O-A metodou, 4 sestavami proti bolestem v bedrech a Videokurzem pro správné držení těla  
Ačkoli  jako vzpřímené bytosti jsme zcela závislí na tom, jak nám při pohybu ve stoji pracují nohy, jen těžko byste dnes hledali cvičení, které cíleně učí pohybu ve stoji tak, aby se to projevilo ve zlepšení chůze. Cvičení pro správnou chůzi dodá Vašemu tělu důležité impulzy, které mu až dosud chyběly. Otevře před Vámi zcela nové možnosti jak působit na často letité zdravotní potíže v různých částech těla. 

To, že přináší úlevu a dává tělo do pořádku doslova od hlavy k patě, vidíte na paní Vlaďce.    

Cvičení pro správnou chůzi je v mnoha ohledech unikátní
  1. bere důsledně v úvahu destruktivní vliv gravitace na vzpřímený organismus
  2. pracuje proto cíleně s jedinými svaly, které mohou odlehčit tělu od vlastní váhy – se svaly plosek nohou
  3. souběžně s tím, jak antigravitační impulzy  posilují hluboké svaly v podélné ose těla, uvolňují oscilace velké svaly po jeho  stranách 
  4. cvik jsou konstruovány tak, aby pohyb působil na vady v držení těla jednotlivých cvičenců a odstranil chyby, jichž se v pohybu dopouští nevědomky většina lidí  
  5. postupuje se podle Komenského zásad přiměřenosti a postupnosti zatěžování od snadného k obtížnému  a známého k neznámému (v TV praxi to bývá často naopak – volí se „nejúčinnější, pro běžné smrtelníky a začátečníky však příliš obtížné cviky, které objektivně nemohou dělat správně)
  6. rozpohybuje tělo tak, jak má pracovat při chůzi (pohyblivost páteře, ramenních, kyčelních a hlezenních kloubů, do souladu s chůzi uvede držení těla a rozložení váhy na chodidlech, zapojí svaly plosek nohou do pohybu celého těla atp). 

Stručně a jasně – cvičení O-A metodou Vás dá do pořádku od hlavy k patě a přinese úlevu od zdravotních potíží díky tomu, že ve všem, co se při něm dělá,  je důsledně zohledněno, jak má tělo pracovat při chůzi. 

Ve Videoknihovně najdete
I. Oddíl on-line lekce
s 20- hodinovými lekcemi trojí obtížnosti se cvičením pro správnou chůzi a všechny problémové části těla a vybrané kapitoly ze všech našich DVD
II. Oddíl Sestavy (viz níže) včetně Videokurzu pro správné držen těla  
1. Sestava pro kyčle-pánev-bedra (vleže na zádech)
2. Sestava Od nohou k hlavě (vleže na zádech)
3. Sestava Chůzové nohy, hlava, krk, bedra (vsedě na židli)
4. Hlava, paže, ramena, krk, bedra, kyčle (ve vzporu klečmo)       

Na fotografiích níže vidíte, jak výrazně pomáhá držení těla cvičení, které najdete ve Videokurzu 

     

  

CVIČENÍ PRO SPRÁVNOU CHŮZI VÁS DÁ DO POŘÁDKU OD HLAVY K PATĚ.

NAUČÍ VÁS POHYBOVAT SE UVOLNĚNĚ A PŘITOM NAPROSTO SPRÁVNĚ.

PŘED TÍM, ABY SE POTÍŽE VRACELY, VÁS BUDE CHRÁNIT KAŽDÝ – JIŽ SPRÁVNĚ PROVEDENÝ KROK. 

                    .

Cena

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ VIDEOKNIHOVNY KOMPLET (On-line lekce + Sestavy) činí 1.800 Kč/rok, prodloužení  Videoknihovny o každý další rok 600 Kč.
Předplatné pouze oddílu On – line lekce činí 1.200 Kč, pouze oddílu Sestavy 1.396 Kč.

Kdo může Videoknihovnu využívat a pro koho je vhodná? 

Videoknihovna bude k dispozici všem členům Vaší domácnosti 24 hodin denně. Děti do sebe vstřebají včas Základy zdravého pohybu (Pohyb ve stoji, Pohyb vsedě, Správná chůze) a naučí se pravidlům správného provedení elementárních pohybů, z nichž se skládá každodenní pohyb. Více než to se v rámci prevence vadného držení těla a zdravotních potíží ve vyšším věku udělat nedá. Seznámení s nimi pomůže dříve narozeným zbavit se negativních důsledků celoživotního působení chyb v pohybu, jichž se nevědomky dopouští většina lidí.  Lekce jsou navíc odstupňované podle obtížnosti: Bolesti zad jsou určeny úplným začátečníkům a těm, kdo mají momentálně vážnější zdravotní potíže – seznámíte se v nich s principy a naprostými základy správného pohybu; dále Fit senioři k pravidelnému procvičování celého těla u těch, kteří již znají principy správného pohybu, a nejkondičnější, stále ale striktně zdravotní cvičení v lekcích Posturální trénink

Osobám mimo Vaši domácnost (příbuzní, přátelé, známí) lze Videoknihovnu zprostředkovat s ohledem na autorská práva jen s mým souhlasem nebo v rámci smluvně podložené spolupráce za provizi.  

Chtěli byste Videoknihovnu někomu doporučit a případně si něco i přivydělat?  

Záleží na Vás, zda si provizi ve výši 30% ponecháte nebo o ni snížíte cenu pro ty, kteří si Videoknihovnu pořídí na Vaše doporučení. Zájemcům o spolupráci zašleme na požádání potřebné informace.  

Jak si objednat Videoknihovnu?

  1. Objednávku zašlete na e-mail chuzejelek@seznam.cz.  Uveďte v ní prosím své JMÉNO, PŘÍJMENÍ , TELEFON a POČET MĚSÍCŮ, na které si chcete pořídit neomezený přístup do Videoknihovny, a zda Komplet nebo který z jejích oddílů.
  2. Pokud možno současně se zaregistrujte do Rezervačního systému na mých webových stránkách zde: Přihlášení – O-A metoda®, Kocouří cviky (chytra-rezervace.cz) a na účet č. 173 230 8013 / 3030 zašlete částku podle Ceníku výše (Videoknihovna Ceník_2021.doc (chytra-rezervace.cz), pro oddíl Sestavy a Videoknihovnu Komplet podle cen uvedených výše.  
  3. Po spárování objednávky, registrace a platby za Vámi objednaný rozsah Videoknihovny Vám ihned nastavíme přístupová práva. O tom, že se tak stalo, budete vyrozuměni mailem

Ochrana osobních údajů – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)