V současné době si můžete vybrat ze čtyř DVD. Projdete si s nimi stejnou cestou jako ti z našich klientů, kteří s námi cvičí od roku 2004, kdy O-A metoda® vznikla. Stalo se tak zdánlivě nevýznamnou inovací jedné lekce zdravotní tělesné výchovy. Účinek již první přepracované lekce na některé z účastníků byl však tak výrazný, že mne to přimělo zamyslet se nad tím, co to způsobilo.

Ukázalo, že za ním stojí uvolnění svalstva celého těla, kterého se dosáhlo vykyvováním paží při rytmickém přenášení váhy. To první se dnes nazývá oscilačním momentem cvičení O-A metodou®, to druhé antigravitačním. Abych přiblížila spojený účinek oscilačně-antigravitačního způsobu pohybování, dostalo cvičení O-A metodou® hned na počátku též populární název  Kocouří cviky. Má navodit představu pohybu našich čtyřnohých přátel, kteří od lenivě uvolněného pohybu přejdou bez sebemenších problémů k hbitému, velmi efektivnímu pohybu.

Nás jako vzpřímené bytosti učí tato metoda pohybovat se uvolněně a držet se při tom stále krásně zpříma. Oscilační moment napomáhá uvolnění všeho, co je v našem těle ztuhlé – a to jsou svaly i klouby – to druhé aktivizuje svaly plosek nohou, které nesou v klidovém postoji váhu celého těla. Přenášení váhy, které je klíčovým prvkem chůze, je však mění v dirigenty veškerého hlubokého svalstva od paty až k hlavě.

Každé DVD zachycuje některou z etap, které postupně změnily  O-A metodu® ve cvičení pro správnou chůzi. Každé z DVD přináší zhruba hodinové cvičení k procvičení tzv. problémových části těla.

DVD Kocouří cviky I

vás naučí uvolnit ve stoji a rozhýbat vše, co je ve vašem těle ztuhlé. V nízkých polohách budeme dále pracovat na odstranění svalových dysbalancí v horní i spodní části trupu – tedy protahovat zkrácené svaly v hrudní, krční , bederní a kyčelní oblasti – a zcela základními cviky posilovat ty oslabené.

Rok vydání: 2005, cena 250 Kč

DVD Kocouří cviky II

Ve stejném duchu pokračujeme i na DVD Kocouří cviky II. Pouze s tím rozdílem, že přenášení váhy je zde přeneseno z pravolevého směru již i do předozadního – tedy blíže k chůzi. Cviky pro posílení oslabených svalů jsou o něco intenzivnější než u prvního DVD a využívá se na něm i jiných cvičebních poloh než na předchozím. Toto DVD je dvoustopé – druhá stopa zachycuje cvičení s jednotlivými klienty zaměřené na odstranění pro ně typických zvláštností. Jednak rozšiřuje zásobník cvičení a možná zda najdete něco, co je hodně důležité i pro Vás. 

Rok vydání: 2010, cena 300 Kč

DVD Pohyb vsedě

přináší 130 minut cvičení na židli uspořádaného do 5 kapitol. První dvě jsou natočeny s ultraseniory – lidmi nad 85 let, kteří jinak než na židli cvičit nemohli. Další 3 s juniorseniory – lidmi od 60 do 75 let bez větších zdravotních a pohybových omezení. Ultraseniorům vděčím za vznik Pohybu vsedě, jak dnes nazývám cvičení O-A metodou®na židli. Využívá se u všech, tedy i mladších cvičenců, neboť je ideální při odstraňování zdravotních potíží v oblasti krční  a bederní páteře a mnohého při nácviku tzv. chůzových nohou. 

Rok vydání: 2013, cena 250 Kč

DVD Chůze jako z partesu

Již z názvu tohoto DVD je zřejmé, že se plně věnuje chůzi. Představuje ji formou základních prvků, z nichž se skládá chůze a nacvičujeme je nejen ve stoji, ale i na židli a vleže. I s tímto DVD si tedy také procvičíte celé tělo. Dozvíte se na něm, jak cviky pro správnou chůzi úzce souvisí s celkovým držením těla a zvláště hlavy a pánve. Každý blok cvičení je uveden komentářem, ve kterém vysvětluji význam daného prvku. DVD je doplněno brožurou, v níž je shrnuta problematika chůze.

Rok vydání: 2015, cena 350 Kč

Objednání DVD

DVD se objednává e-mailem na adrese chuzejelek@seznam.cz .

V objednávce uveďte prosím

  1. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TELEFON A  POŠTOVNÍ ADRESU včetně PSČ a
  2. požadavky ohledně způsobu platby při vyzvednutí zásilky KARTOU nebo V HOTOVOSTI (další informace viz níže).  

Platba a expedice

Objednaná DVD Vám budou zaslána nejpozději následujícího dne doporučeně poštou na Vámi uvedenou adresu.   

Při odběru jednotlivých DVD platí ceny uvedené výše pro každé z nich.

Při platbě KARTOU při vyzvednutí zásilky se účtuje pouze poštovné podle váhy zásilky (cca 60 – 85 Kč). Při platbě v hotovosti se účtuje balné a poštovné v plné výši podle váhy zásilky (cca 130 – 160 Kč).    

Od počtu jakýchkoli 3 DVD a platbě kartou při vyzvednutí doporučené zásilky se neplatí balné ani poštovné.

Na sadu všech 4 DVD je navíc sleva 33% z celkové částky 1.150 Kč.  Zaplatíte tedy jen 800 Kč a žádné poštovné.