V  tuto chvíli si můžete vybrat ze 4 sestav pro nejvíce problémové části těla. Těmi je tradičně krční a bederní páteř. Zatím se jen málo bere v úvahu, jak potíže v nich souvisí s činností dolních končetin při chůzi.    

Nebuďte proto překvapeni, že ve cvičení  O-A metodou, o němž říkáme, že je cvičením pro správnou chůzi – na sebe dolní končetiny upozorňují  i v sestavách, které se cvičí v tzv. nízkých cvičebních polohách.

 

Sestavy však nejsou jen zásobníkem cviků, které vás dokonale procvičí. Tím hlavním jsou postupy volené tak, aby vám pomohly zbavit se chyb, jichž se při cvičení v té či oné poloze dopouští většina lidí. Ať už proto, že nevědí, na co si takzvaně dávat pozor, nebo proto, že provedení i běžných cviků bývá negativně ovlivněno chybnými pohybovými návyky nebo ještě hůře – již fixovanými vadami držení těla. 

Při přípravě těchto sestav jsme využili všech zkušeností, které u svých cvičenců používáme k odstranění těchto vad a nedostatků. Doufáme proto, že v tom  pomohou i vám. 

Představu o všech sestavách si můžete udělat na sub-odkazech níže, kde si je v případě zájmu můžete i objednat. 

Důležité upozornění

Novinkou je však i to, že všechny sestavy byly nahrány i do Videoknihovny. Přihlašuje se do ní jednorázově,  takže jsou všechny pohromadě na jednom místě, v případě zájmu i s 20-i on-line lekcemi, kvůli kterým byla původně zřízena.

Videoknihovnu je tak nyní možné využívat ve třech režimech za různé ceny: 

  1. Videoknihovna Komplet (20 hodinových on-line lekcí + všechny sestavy)  1.800 Kč/rok
  2. Videoknihovna pouze on-line lekce                                                                       1.200 Kč/rok  
  3. Videoknihovna pouze Sestavy                                                                                 1.396 Kč/rok

 Cena za prodloužení Videoknihovny o každý další rok je ve všech případech stejná a činí 600 Kč.  

Poznámka

V létě se počítá s natočením dalších 3 sestav a několika dalších i v příštím roce tak, aby se pokryly všechny problémové jevy, které stojí za vznikem zdravotních  potíží a dají se přitom odstranit cvičením, ať už formou prevence nebo nápravy v případě, že jsou spojeny s již fixovanými vadami držení těla, pohybovými zlozvyky a chybnými pohybovými stereotypy či jinými druhy výrazně rozvinutých funkčních poruch.  

V případě zájmu o Sestavy, případně jednu či druhou verzi Videoknihovny se Sestavami, napište prosím na e-mail chuzejelek@seznam.cz ve formátu: jméno, příjmení, číslo telefonu + předmět Vaší objednávky: a/ Sestava č. (1,2,3 a nebo 4) , b/ Videoknihovna (verze 1 nebo 3)