Kurz Pohyb vsedě je příležitost pro ty, kdo se cvičením O-A metodou® začínají nebo jejichž obtížím vyhovuje zaměření právě tohoto kurzu. To jsou kromě úplných začátečníků lidé s většími zdravotními potížemi, výraznými nedostatky  v držení těla, potížemi s chůzí a velkou nadváhou. 

Nezaměňujte prosím Pohyb vsedě jako terminus technicus s prostým cvičením na židli, jehož se využívá jako instance poslední záchrany u lidí, kteří již nemohou cvičit vestoje či na zemi.

Co je Pohyb vsedě?

Pohyb vsedě je striktně zdravotní varianta cvičení na židli, se židlí nebo u židle. Ve cvičení O-A metodou® ho využíváme  u lidí jakéhokoli věku včetně dětí k cílenému oslovení problémů v oblasti krční a bederní páteře a nácviku specifických dovedností, které jsou nezbytné pro správné držení těla vsedě, vestoje a při chůzi. Některé z těchto dovedností není možné nacvičit jinak než s využitím židle, u jiných je Pohyb vsedě jen metodicky snadnější, tudíž přiměřenější  variantou jejich nácviku před tím,  než je přeneseme do stoje či jiných cvičebních poloh.

Co Vám dá kurz Pohybu vsedě?

  1. Dozvíte se na něm, jaká jsou pravidla Pohybu vsedě.   
  2. Zbavíte se všech nesprávných pohybových stereotypů vázaných na Vaše držení těla ta o, jak se projevují při cvičení na židli.
  3. Uděláte první a rozhodující krok k tomu, abyste se zbavili zdravotních potíží v oblasti ramen, krční a bederní páteře a dolních končetin kyčelními klouby počínaje a nožní klenbou konče.
  4. Vše, co naučíte v rámci v Pohybu vsedě, budeme průběžně přenášet do stoje a v míře omezené možnostmi účastníků kurzu i do chůze.   
  5. Po absolvování kurzu budete připraveni zapojit se do běžných lekcí, při nichž Pohybu vsedě využíváme rovněž, jsou však již více kondiční a zaměřeny na zvládnutí Pohybu ve stoji a správné chůze.    

 Cvičení v průběhu kurzu je důsledně přizpůsobeno potřebám a možnostem všech jeho jednotlivých účastníků.  

Organizace kurzu

Kurz se koná ve studiu Flame dance, Sokolovská 22, Praha 8, vždy v úterý od 18:15 do 19:15. Je určen nejvýše pro 10osob.  Trvá tři měsíce a začíná vždy v září, v lednu, v dubnu a prázdninový kurz v červenci . Po zkušební lekci zdarma se kurz předplácí již na začátku.  Není tedy třeba hlásit se přes rezervační systém na jednotlivé lekce, jejich konání je garantováno. Měsíc po skončení kurzu je možné nahradit si zameškané lekce na kterékoli jiné mé lekci.

Přihlášky na kurz      

Prostřednictvím objednávkového formuláře níže se můžete přihlásit na kterýkoli z již vyspaných budoucích kurzů. Pokud jsou v probíhajícím kurzu volná místa, je výjimečně možné zapojit se i do něj nebo ho po dohodě navštívit a využít tímto způsobem benefitu v podobě „první lekce zdarma“. V případě objednání některého z nadcházejících kurzů je třeba zaslat při přihlášení nevratnou, na jinou osobu však převoditelnou zálohu 890,- Kč. Zálohu neposílejte dříve, než vám potvrdím, že je pro Vás na kurzu volné místo.  Do poznámky v přihlášce nezapomeňte uvést, na který z nadcházejících kurzů se hlásíte. 

Cena kurzu se stanoví podle počtu lekcí v daném cyklu a pohybuje se od 1.600 do 2.400 Kč.

Termíny kurzů

Začátky kurzů v roce 2022:   4. ledna , 5. dubna, 12. července, 13. září    

 

    Objednat Sestava

    Tučně zvýrazněné položky formuláře je nutno vyplnit