Semináře

 

POTŘEBUJEME JAKO LAICI ROZUMĚT POHYBU?

Každý sice ví, že by měl cvičit, ne každý se tím však řídí. Když už se k tomu odhodlá, může si vybrat z nepřeberného množství knih na toto téma, článků v časopisech, různých DVD či videí dostupných zdarma na internetu.

Tyto materiály jsou většinou doprovázeny podrobnými  návody, co všechno člověk musí nebo naopak nesmí, aby cvik provedl správně a návdavkem si srovnal držení těla. Téměř vždy je k dispozici vzorová ukázka pořízená s někým, kdo je pohybově vyspělý, nejlépe mladý, štíhlý a vzhledově velmi atraktivní, a nemá sebemenší potíže s tím, aby cvik provedl v maximálním rozsahu a v té nejlepší kvalitě.

Není proto divu, že někdo přes veškeré odhodlání, svědomitost a píli nedosáhne stejného výsledku a že cvičení mu nepřinese žádnou zvláštní úlevu a už vůbec potěšení, které by ho v jeho odhodlání cvičit utvrdilo.

Pokud je to i váš případ, máme pro vás návrh. Než se cvičením praštíte a jednou provždy zavrhnete jako něco, co pro vás není, protože vám hned nepomohlo, nebo vás přímo odradilo, zkuste trochu zapátrat po tom, proč právě u vás nezafungovalo, jak by mělo.

Důvodů, proč přes jeho samozřejmost není pohyb nic jednoduchého, je celá řada. Má svá pravidla, kterým jsme se nikdy neučili, a vychází z vrozených předpokladů, které nejsou u všech lidí stejné. Vyžaduje kromě toho dokonalé přizpůsobení podmínkám vnějšího prostředí, zvláště gravitaci, vůči níž se člověk musí celoživotně neustále vymezovat. Každý měl rovněž ke svému vývoji po narození jiné podmínky a má jiný způsob života. Je pravda, že za leccos si může každý sám, nedbá-li dobrých rad a zatěžuje-li svůj organismus málo nebo naopak přespříliš, parádu staví nad zdraví nebo jako mladá generace si podlamuje zdraví nekontrolovaným vysedáváním  u počítače.

Člověk –  jako prvý vzpřímený druh – je však současně něco jako evoluční experiment. Přídomkem vzpřímený se sice honosí již 1,5 miliónu let, na cestě k dokonalosti jako druhu urazil však stále jen sotva první půlku cesty. Proto má potíže se zády a klouby téměř každý, nikoli jen beznadějní lenoši. Vývoj ke vzpřímenosti začal totiž před zhruba 5 milióny let, zatímco ke své  dokonalosti jich potřebovaly plně vyvinuté druhy dvojnásobek.

To sice není zvlášť povzbuzující vyhlídka, zvláště když u mladé generace se očekávají pohybové problémy, s jakými se člověk dosud nesetkal. Jako myslící bytosti máme však přece jen i jiné možnosti než nechat všechno na genové alchymii probíhající neustále uvnitř našeho organismu, ať už k lepšímu nebo horšímu.

To, co v pohybovém projevu každého jednotlivce a pohybovém projevu člověka jako druhu představuje kámen úrazu, můžeme totiž ovlivnit cílevědomě. A to se neobejde bez určitých znalostí o tom, jak se pohyb utváří a jak můžeme jeho prostřednictvím ovlivňovat nejen svaly, ale i činnost samotného mozku. Je však třeba získat i zkušenosti, jak se s pohybem pracuje – naučit se své tělo ovládat.

A právě k tomu slouží semináře, na které vás tímto srdečně zveme.

Dokonalý pohyb pro každý den

Jak napovídá již název, tento seminář je určen těm, kteří chtějí cvičit, potřebují zjistit, jak na to, aby jim šel pohyb vždy jen k duhu, nebo již přímo potřebují pomoci s překonáním svých zdravotních potíží. Je veden tak, abyste si mohli vše nejen vyzkoušet, ale abyste se  především dozvěděli, co a proč děláte a jakou má vaše snaha perspektivu. Dozvíte se také, že v oblasti tělovýchovy a fitness existuje řada mýtů, u nichž bude trvat ještě dlouho, než upadnou do říše zapomnění. I když jste laici a tyto mýty pocházejí mnohdy z úst renomovaných odborníků, na tomto semináři si bez rizika, že se zmýlíte, udělat na některé otázky vlastní názor. Naučíte-li se rozumět řeči svého těla, samo vám řekne, co je pro něj dobré a co mu naopak škodí.

Gravitační a antigravitační motorika

vám poskytne ucelený přehled o významu jednoho z nejvýznamnějších vnějších faktorů, vůči němuž se vyvíjející organismus musí přizpůsobit – a sice gravitaci. Oscilačně-antigravitační metoda je současně prvním druhem cvičení na světě, které na tuto otázku dává i v praxi ověřenou ucelenou odpověď.

O-A diagnostika

Tento seminář vám pomůže poznat své tělo z hlediska norem kloubní pohyblivosti a správných pohybových stereotypů. Jeho absolvování vám pomůže ve vašem cvičení. Budete si díky němu umět stanovit postupné cíle, budete vědět, co je a co není správné, jaký cvik je pro vás vhodný a jaký nikoli.

Člověk – nedokonale vzpřímený živočich

Na tomto semináři nahlédnete do evoluce vzpřímenosti. Dozvíte se, jak a proč se stalo, že čtyřnozí lidoopi přešli k výhradnímu užívání bipední lokomoce, jak tento proces probíhal, co z něho zůstalo tak trochu na nás a jak se tato vývojová provizoria podílejí na zdravotních potížích člověka na současném stupni jeho vývoje.