Tento typ akcí je důležitou součástí procesu vyrovnávání odchylek a poruch, na které cíleně působíme pravidelným cvičením – ať už při skupinových lekcích nebo samostatném cvičení.   Jejich účinek se zpravidla projeví skokovým zlepšením celkového stavu pohybového systému. 4 lekce cvičení O-A metodou® dodá mozku v krátkých intervalech velmi koncentrovanou informaci o možnostech odstranění periferních překážek správného provedení pohybu a jeho zlepšení. Tento proces vhodně doplňuje a podporuje hodinová masáž, pravidelná součást cvičebních víkendů. 

Pro konání vícedenních akcí vybíráme atraktivní lokality, ať už městské nebo přírodní,  pro jejichž návštěvu je v organizaci pobytu ponechán největší možný časový prostor. Pec pod Sněžkou, Třeboň, Ardšpach, Telč, Tábor, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Budislav a jiné, do nichž se všichni rádi vracejí, mají svůj nezaměnitelný půvab a umožňují spojit příjemné s užitečným. Svůj význam má i odreagování od každodenního shonu a příjemná  atmosféra ve společnosti podobně naladěných lidí. 

Pro ty, kdo nemohou docházet na pravidelné lekce, cvičí si samostatně, jsou vícedenní pobyty ideální příležitostí k tomu, aby si ověřili, že cvičí správně a načerpali na nich vždy novou inspiraci, neboť toto cvičení stejně jako ti, kdo mu propadli, jde neustále mílovými kroky kupředu.

Pro ty, kteří se se cvičením O-A metodou® dosud nesetkali, je to nejlepší způsob jak se seznámit s jeho principy.  Živé cvičení probíhá kromě toho jinak, než je možné zachytit na DVD či v online lekcích, neboť pouze tak je možné věnovat se tomu, co právě potřebují jednotliví účastníci.

Nabídku víkendů zhruba půl roku dopředu najdete v pravém sloupci v sektoru Akce, kde se na ně můžete i přihlásit. Informujeme o nich též v Aktualitách prostřednictvím vánočního a letního a podzimního newslettru.