fbpx
/* ]]> */
Srp 202016
 
PaedDr. Olga Chválová, CSc.                   Nejsem donkichotský snílek ani fantasta,
7.6.1957, FTVS UK (1976 – 1981)

i když cvičení O-A metodou® je tak trochu boj s větrnými mlýny – lidskou pohodlností, pasivitou a spoléháním na to, že vše dobře dopadne, aniž pro to hnu prstem. Jako boj s větrnými mlýny může někomu připadat i to, že O-A metoda® vyhlásila boj zubu času, setrvalému vlivu gravitace na vzpřímený lidský organismus a vrozeným nebo již fixovaným posturálním vadám. Čím déle se však tomuto cvičení věnuji, čím více na první pohled beznadějných případů bolestí zad projde mýma rukama, tím méně se bojím toho, že jsem jen donkichotský snílek nebo fantasta.

Moje cesta ke cvičení O-A metodou®

Studium na FTVS UK jsem ukončila v přesvědčení, že se budu věnovat hlavně českému jazyku. Vše změnilo tím, že jsem po návratu z ciziny přijala nabídku na studjní stáž na FTVS a začala se věnovat kompenzačním cvičením u tenistů,  v té době zcela novému směru, který mne přivedl ke zdravotní TV. Přes aspiranturu úspěšně dokončenou při dvou malých dětech, mne v roce 1991 odvedl z FTVS zájem o hluboké společenské změny v naší zemi. Labutí písní tohoto období bylo vydání dnes již rozebrané knihy Záda už mě nebolí. Jejím jádrem jsou testy zkrácených a oslabených svalů doprovázené cviky k odstranění těchto funkčních poruch. Inspirací byl svalový test podle profesora Vladimíra Jandy, byl však uzpůsoben potřebám tělovýchovné praxe. Z toho se postupně rodila již moje vlastní diagnostika pohybových stereotypů.

Nejlepší roky svého života jsem strávila ve veřejném sektoru (MŠMT , Magistrát Hl.m. Prahy a MZV). Posléze jsem se věnovala nezávislé publicistické a politické činnosti ve prospěch rovnoprávného uspořádání rozšířené Evropské unie. Do tohoto období mého života spadá  zatím nedokončené bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK. Jemu vděčím za to, že mé znalosti o držení těla se rozšířily o pohled na fylogenezi lidské vzpřímenosti.

Zdravotní tělesnou výchovu jsem přesto nikdy zcela neopustila. Až do roku 2012 jsem vyučovala zdravotní TV na VOŠ a později VŠ TVS Palestra, působila jsem nadále jako lektor ZdrTV  I. třídy v rámci ČASPV, která vydala i první DVD se cvičením O-A metodou®. Než jsem v roce 2004 začala se soukromými lekcemi ZdrTV, vedla jsem zdravotní cvičení žen v TJ Sokol Řepy. Cvičení O-A metodou® vzniklo hned na první lekci pro veřejnost v Rudné u Prahy.  Od roku 2009 se věnuji tomuto cvičení a jeho propagaci „na plný úvazek“. Můj pokus o vybudování důstojného stánku pro toto cvičení skončil sice fiaskem a s důsledky se budu potýkat ještě dlouho, mojí vírou ve smysl této metody cvičení to však neotřáslo a věnuji mu všechny své síly dodnes.

Jak vzniklo cvičení O-A metodou®?

O-A metoda je výsledkem 25 let nepřetržité praxe v oblasti klasické zdravotní tělesné výchovy, diagnostiky, kterou jsem od jejího vzniku v roce 1990 při cvičení důsledně využívala a inovace v rámci lekce připravené pro účely podnikání. Byla to vzorová lekce pro začátečníky podle klasické ZdrTV. Místo hudby v rytmu aerobiku jsem pro úvodní rozehřátí zvolila soundtrack z filmu Forrest Gump volající po vláčném, uvolněném, spíše tanečním pohybu. A právě to se stalo prvním kamínkem skládačky, jejímž výsledkem je O-A metoda® ve své dnešní podobě. Již po první lekci zaznamenali totiž lidé úlevu, jaké se s použitím klasických postupů tak rychle nikdy nedosáhlo.  To mne přimělo k zamyšlení nad jedinou inovací oproti předchozí praxi – uvolněností pohybu v úvodní části lekce, a tak se zrodil pojem oscilace a byl poprvé popsán jejich princip jako specifického, zdravotně odůvodněného způsobu pohybování. Tím padly hned dva axiomy klasické zdravotní tělesné výchovy: první spočíval v přesvědčení, že vadné držení těla nelze napravovat  přímo ve stoji, ale pouze v nízkých cvičebních polohách, a druhým to, že se tak musí dít pouze zpomaleným, tzv. vedeným pohybem, který je přístupný průběžné vědomé kontrole. Zprvu jen oscilační metoda vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému se rozvíjela díky rozmanitosti problémů nových a nových klientů a kolem roku 2009 vyústila ve svou dnešní, oscilačně-antigravitační podobu.

O-A metoda® dosahuje svých výsledků především cvičením ve stoji a pohybem prováděným s přirozenou dynamikou. Při zaměření na oblasti výskytu vadného držení těla a svalových dysbalancí to vyvolává takové změny, že centrální nervový systém je nucen přestavět posturální stereotyp, jak se u každého člověka utvářel po narození veškerým pohybem, a zvláště v souvislosti se stavěním na vlastní nohy.  K DVD z roku 2005 přibyla další, vydaná již na vlastní náklady: v roce 2010 Kocouří cviky 2, které dokumentují přechod od oscilací k cílenému rozvoji antigravitačního potenciálu, Pohyb vsedě z roku 2013 a Chůze jako z partesu z roku 2016, v jejíž nácvik zákonitě vyustily zkušenosti ze cvičení ve stoji.

O-A alias Kocouří cviky

O-A metoda® byla zprvu propagována pod názvem Kocouří cviky. Od založení Rotundy – Centra pro pohybový systém v roce 2010 se toto cvičení začalo objevovat pod zkratkou odborného názvu: oscilačně-antigravitační metoda. Někteří lidé v mém okolí to nepovažovali za šťastné rozhodnutí, nicméně v současné době máme již za sebou nejhorší při zaváděnítohoto názvu, který nutí lidi přemýlet o tom, co znamená „O“ a „A“. Pouhá zkratka, navíc univerzální pro všechny světové jazyky, připomíná každému podstatu tohoto cvičení a umožňuje pojmenovat ho nejúsporněji, jak je to jen možné. O-A, Oáčko, Kocouři, Mňauři – to jsou názvy, jimiž se dnes mezi sebou dorozumívá naše „bratrstvo kocouří pracky“.

  4 reakcí na “PaedDr. Olga Chválová, CSc. – autorka cvičení O-A metodou®”

 1. Dobrý den, dočetla jsem se, že toto cvičení O-A metodou je vhodné i vyšší ročníky? Jsem z Brna a ráda bych věděla, zda je takové cvičení i v Brně, zda tu nemáte pobočku.

 2. Dobrý den, dočetla jsem se, že toto cvičení O-A metodou je vhodné i pro vyšší ročníky? Jsem z Brna a ráda bych věděla, zda je možné takové cvičení navštěvovat i v Brně, zda tu nemáte pobočku.

  • Dobrý den, paní Totusková, právě jsem zveřejnila na stránkác informaci k semináři o cvičení O-A metodou, který se bude konat v Brně 25. dubna od 10 do 13 hodin v Dmě sportu ČASPV. Srdečně Vás zvu. Olga Chválová

 3. Vážení „zájemci“ o cvičení OA-Kocouří cviky.
  Neváhejte, já sama mohu tuto metodu paní PaedDr. Olgy Chválové, Csc vřele doporučit!
  Vím velice dobře o čem mluvím. Již měsíc jsem v „péči“ paní doktorky a pociťují značnou úlevu s mými „chronickými“ bolestmi celého pohybového aparátu!
  Je mi 74 let a prošla jsem od neustálého polykání prášků, injekcemi, rehabilitacemi ….
  To vše pomáhá „na chvili“ a potíže se postupně s věkem zhoršují.
  Cvičení paní doktorky je zaměřené cíleně na každý problém a zpočátku jde vlastně o to „naučit se správně chodit“ a naučit se používat každý „nefunkční“ sval v těle
  Po měsíci cvičení, kdy jsem zjistila, že vlastně „neumím chodit“, se mě problémy zlepšují!
  Pro ty „chronické“ pacienty (můj případ), se začíná nenásilnou cvičením „Židličky“ a nácviku správně chůze!
  Chci a budu v cvičení pokračovat a věřím, že i svých letech budu moci cvičit i metodu „Kocouří cviky“ a hlavně věřím, že se mých problémy zbavím !!!
  S velkým poděkováním paní doktorce, vděčná pacientka Zdeňka Hofrichterová

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..