fbpx
/* ]]> */

Olga Chválová

Play Games at Glory Casino

 glory casino  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Play Games at Glory Casino
Pro 052023
 

Hit Big Wins at Glory Casino

Glory Casino

https://kandalaya.org

Glory Casino

Glory Casino

Welcome to Glory Casino, an exciting place to gamble and have a good time. We have the best online slots, classic table games, and the most immersive live dealer experience around. Our mission is to offer great value, the best gaming experience, and an entertaining atmosphere.

At Glory Casino, we’ve taken the extra step to ensure that your gambling experience is the best it can be. We feature cutting-edge technology – from secure payments and withdrawals to exciting online slots and games with custom-built themes. Our games are available for free or for real money, so you can play for fun or take your chances to win big.

Our live dealer games offer an interactive, real-time gaming experience like no other. You can interact with and talk to the dealer and other players in the game. We promise that you won’t find a more enjoyable and interactive experience than the one you’ll have at Glory Casino.

We also feature exclusive promotions and bonuses to reward our players for playing with us. Our bonuses are generous and often exceed the market standards. Be sure to check our promotions page for the latest offers.

For those of you who aren’t ready to take the plunge and gamble real money, we also offer free-to-play casino games. You can experience the excitement of our games without risking your money. Whether you’re a beginner or an experienced player, we have something for everyone.

At Glory Casino, our team is committed to excellence and providing a fantastic gaming experience for all our customers. We take pride in giving our customers the best and our customer support team is always available to help with any queries.

We strive to make each visit to our casino a memorable one. So, if you’re looking for a casino that offers great value, the best gaming experience, and an entertaining atmosphere, look no further than Glory Casino.}

Glory Casino is the ultimate destination for those who like to game and have some fun. Located in the city of Las Vegas, it’s one of the world’s most iconic and luxurious gaming facilities. It has a variety of games, https://kandalaya.org ranging from slots and traditional table games to more modern and innovative gaming experiences. Not only is the casino filled with breathtaking visuals, but it also offers a truly unique dining experience, with an impressive selection of restaurants and bars to choose from. Whether you’re playing for the big win or just enjoying the atmosphere, Glory Casino is a must-visit for any gambler.

The casino is known for its wide selection of games, featuring all of the latest releases and classic favorites. Whether you’re a seasoned veteran or just getting started in the world of gaming, you’ll find something to suit your tastes. From video slots and classic slots to video poker and progressive jackpot slots, there’s something for everyone. You can also try your luck at table games such as roulette, blackjack, and craps. For a more interactive experience, many of the tables also offer tournament-style games including Texas Hold ‚Em and Omaha High/Low.

Aside from the games, Glory Casino is also home to some of the most luxurious amenities in Las Vegas. From fine dining to luxurious spas, this casino has it all. The restaurants and bars offer a variety of cuisines, from classic American to international fare. And if you’re looking for an extra bit of fun, you can visit the casino’s live entertainment rooms to catch up on the latest shows. Of course, you can also enjoy a few cocktails in the bars, or take part in the various tournaments and weekly events.

For those looking for an even more intense experience, Glory Casino offers an array of VIP packages and promotions. This includes complimentary meals, drinks, and gift cards. You can also find discounted packages on hotel stays and show tickets, as well as special events and tournaments with coveted prizes.

At the end of the day, Glory Casino is an unforgettable experience. Whether you’re an experienced gambler or just looking to have some fun, you can find something that suits you. With a range of games, amenities, and promotions, you’re sure to find the ultimate gaming experience here

Welcome to Glory Casino!

Welcome to Glory Casino – a luxurious and exciting destination for all of your gaming needs! Whether you’re a beginner or a seasoned veteran, our casino offers something for everyone.

We offer a wide variety of thrilling games, from classic slots and video poker to the latest craps and blackjack. Our experienced staff will be more than happy to assist you in navigating the casino floor, and you can always find something new to explore. Our casino floor is filled with bright lights, great music, and a wide array of fun.

At Glory Casino, we understand Https://kandalaya.Org that customer experience is of the utmost importance. Our attentive staff provides attentive and friendly service to ensure that everyone is having a great time. We strive to make sure that each and every one of our customers has an enjoyable and memorable stay.

Our casino offers a wide array of promotions, bonuses, and rewards to ensure that you get the most out of your visit. We offer daily and weekly promotions that include free slot spins, bonus cash, free meals, and more. You can also take advantage of our loyalty program and earn extra rewards for your gaming experience.

We understand that safety and security are important to our customers. We take great care to make sure that your gaming experience is safe and secure. We use the latest in gaming technology to ensure that all transactions are safe and secure.

We understand that customer satisfaction is our top priority.

Lis 142023
 

Zhruba před měsícem nějaký dobrotivec hacknul mé 2 facebookové stránky Chůze je lék a Rotunda. Jelikož  jsem zatím neobjevila způsob, jak se přihlásit do mého facebookové profilu, neběží ani žádná inzerce a nemohu tudíž zajíždět s workshopy Finta na správnou chůzi do krajů. Poslední mimopražský workshop bude 25. listopadu v Ostravě, jinak jen Praha (2. a 29. prosince a 6. ledna 2024). 

Je mi to velmi líto  zejména vůči těm, kdo nejsou právě  fit a do Prahy to mají daleko. Moc se všem omlouvám a mohu jen doufat v lepší časy nebo pomoc někoho, kdo se opravdu vyzná s řešením technické stránky potíží tohoto druhu. 

 

Zář 152023
 

Nedávno jsem napsala článek o tom, jak se stane, že člověk, který hledá pomoc, podlehne nějakému mýtu. K  mýtu jsem se vyjádřila smířlivě jako o něčem dobře míněném, jen ne domyšleném do všech důsledků. Ono to ale není vždy pravda. Někdy je v tom i notná dávka arogance a fanatismu.

Samo označení  mýtus je kulantní pojmenování toho, že něčí názor je podle názoru někoho jiného mylný, a pokud se týká lidského těla – správného držení těla a správného pohybu  – může být i škodlivý. Proto také se na to ve veřejném prostoru upozorňuje a kulantně se mluví o mýtu  místo toho, aby se řeklo, že dotyčný LŽE, PODVÁDÍ nebo MANIPULACÍ S JEJICH MYSLÍ UVÁDÍ VĚDOMĚ LIDI V OMYL – ať už v komerčním zájmu nebo v zájmu „vyšším“ – politickém.   

K bontonu dnes patří též to, že i k pouhému názoru se požaduje uvést zdroj, o nějž se tento názor opírá. I zdroj však musí být správný. Jinak je v odborném kontextu označen jako nedůvěryhodný, aniž to brání z něj čerpat, avšak bez jeho uvedení, nebo dnes populárním slovem konspirace. Kde jsou ty časy, kdy byl názor, který nebyl podložen vědeckým výzkumem a ten nebyl publikován v prestižním mezinárodním odborném časopise, nazývám domněnkou  – ve vědě kdysi právoplatnou, o určité argumenty se opírající  hypotézou, již měl výzkum následně potvrdit nebo vyvrátit. 

V případě mých článků počítejte tedy s tím, že jde jen o „domněnky“, byť  se je snažím doložit výsledky na konkrétních lidech, a že jsem nedůvěryhodný zdroj a nebudu nikdy citována, i kdyby se našel někdo, kdo na jejich základě provede výzkum, který potvrdí oprávněnost mých názorů. Jako autor  na těchto názorech založenou novou skutečností bude uznán až on. Co tomu předcházelo, se tedy ocitne v říši nikdy neexistujícího.

 

Jak se věda vyrovná s existencí těchto fotografií z nichž první zachycuje proměnu držení paní Vlaďky k lepšímu díky kotníkové chůzi, a s tím, že druhá geniálně zachycuje dva základní typy chůze – kotníkovou (první zleva) a kyčelní – (druhá a třetí zleva) – je mi srdečně jedno.  

Poznámka: Ve vyšším věku nedošlapuje mimochodem přes patu už  NIKDO. Na kyčelní – silový typ chůze – dojde totiž v určitém věku dech. Tento zadní typ chůze, kdy se tělo musí z paty vyhoupnout dopředu podobně jako skokan o tyči, se musí proto proměnit ve styl chůze, který dotyčný „udejchá“. Skokanovi o tyči pomáhá pružná tyč. Pata však zrovna pružná není. Pružnost – neboli uvolněnost těla ve vertikálním směru – podporuje jen pružný došlap, o nějž jde v chůzi kotníkové.

Nepíšu toto vše kvůli autorským právům, ale s ohledem na nezpochybnitelný (vědecky zatím nejspíše také ještě neprokázaný) fakt, že se vyskytují i jiné typy chůze, než dnes oficiálně uznaná, pro vědu jedině existující chůze, a to LVÍ, ale proto, že lidé mají s chůzí potíže, mají zájem si ji zlepšit a potřebují se dozvědět jak na to, aniž by si uškodili.  

Jak má vypadat SPRÁVNÁ – (rozumí se že lví) – chůze

Na internetu jsem narazila na starší video, které propaguje lví chůzi. Jeho autorem je mladý muž, který předvádí na sobě, o čem se snaží přesvědčit jeho diváky.  Příznačné je, že ho  propaguje pod názvem Jak má vypadat SPRÁVNÁ chůze, nikoli s odvoláním na zdroj a u nás oficiální název LVÍ chůze. Pro toho, kdo ví, o co se jedná, je to sice jasné, ten, kdo o lví chůzi a jiných typech chůze nic neví a neudělá si o chůzi alespoň základní rešerši, platí po shlédnutí tohoto vide jen to SPRÁVNÁ CHŮZE. Z  toho  nutně vyvodí, že právě toto by se měl rozhodně naučit. 

Když jsem se po zběžném shlédnutí tohoto – jistým způsobem velice přesvědčivého – videa, chtěla podívat na některé detaily, šla jsem do kolen. Ukázaly totiž to, co mi při pouštění videa uniklo – momentky z reakcí těla autora videa na podněty, jimž ho vystavoval při předvádění „svého“ know how.  

Obrázky zleva znázorňují:

 • došlap přes patu
 • překlopení chodidla na jeho vnější stranu
 • přiklopení palcem na vnitřní stranu chodidla
 • čelný pohled na souběh pohybu obou chodidel před přenesením váhy na přední končetinu
 • postavení „stojné“ končetiny při dokončení odrazu   
Odkud se vzala „lví chůze“ 
Lví chůze byla uměle vykonstruovaná na základě objevu spirální dynamiky  švýcarským rehabilitačním, u nás hojně publikovaným lékařem Chrisem Larsenem. Tento princip, podle nějž se v průběhu lidské fylogeneze utvářela stavba lidského těla, se odráží nejen v pevném sešroubování nožní klenby – ale též v diagonální komponentě veškerého svalstva trupu. Díky tomu může páteř reagovat při chůzi na výtlačné impulzy vycházející ze svalstva plosek nohou. Spirálně uspořádaná nožní klenba přenáší jejich prostřednictvím na páteř rotační impulzy. Výtlačně-rotační impulzy chrání páteř před sesedáním a formují během chůze nebo při cvičení ve stoji (terminus technicus) držení těla.
Potlačení rotačních impulzů lví chůzí
Problém lví chůze – když pominu rozvolnění vazů zevního kotníku ve fázi, kdy je tělo aktivně překlápěno z paty na vnější stranu chodidla – je v tom, že vykloněním chodidla nejprve ven a potom dovnitř jsou zcela eliminovány rotační impulzy. Tělu je dodává stojná končetina při odrazu, když se „přišroubovaná“ k zemi nachází ještě za tělem a prostřednictvím spirality nožní klenby ho páčí třemi směry současně – vzhůru, vpřed a do rotace (z hlediska sloupce podélné osy těla do torze – protáčení mechanismem  obratel po obratli). Vnitřek těla je tím založen jako trojrozměrný prostor. V okamžiku odrazu musí být proto tělo vykloněno mírně vpřed, nikoli vzad jako při kyčelní chůzi.
 
Rotační impulzy jsou výtlačně-torzní povahy
Rotační impulz předchází při chůzi zpevnění celého těla díky aktivaci rovnovážné funkce v letové fázi, kdy je tělo podepřené jen jednou nohou. Výtlačně-torzní impulz, který tělu odlehčí od vlastní váhy, stačil však mezi tím proniknout až do páteře. Silové momenty ze všech tří směrů pohybu vzhůru, vpřed a do rotace – jsou tedy v rovnováze.
 
Výtlačně-torzní impulzy nahrazuje při lví chůzi VYPÁČENÍ celého těla z palce došlapné končetiny
 
Vzhledem k potlačení výtlačně-torzních impulzů není tělo při lví chůzi ani protočeno ani odlehčeno. Nezbývá než ho o krok vpřed vypáčit z palec došlapné končetiny za situace, kdy nese váhu celého těla. Proto na obrázku nevíce vpravo ten zvláštní postoj  připomínající spíše postavení těla při běhu než při chůzi.
Adaptace na lví chůzi 
Na konkrétní způsob zatížení – tedy i změny zatížení chodidla při lví chůzi – reaguje mozek bezprostředně prostřednictvím své adaptační funkce, a to na úrovni tělesné stavby.  U mladíka, jehož fotografie jste viděli, jsou adaptace naznačeny takto:
 
1. Tendence k vvbočení bércových kostí od vnějšího kotníku směrem vzhůru. Na pořad dne by v tom případě přišla jejich lámavost v směrem ven.
2. Vybočení palce dovnitř jako kompenzace vyklonění chodidla na vnější stranu – neboli návrat k opičímu chápavému palci, byť v lidské podobě.  
3. Ztluštění kostry extrémně zatížených palců nohou. Buňky na takovouto přestavbu se berou vždy z částí těla, které se stávají nepotřebné – v tomto případě by to byly ostatní prsty.
4. Oploštění nožní klenby, zánik jejího spirálního sešroubování a tzv. tříbodové opory  na chodidle v klidovém stoji. Kostra chodilda by byla tak rozvolněná, že by kdykoli umožnila sevřít oněmi dvěma samostatnými, po sobě jdoucími  pohybu postupně do tvaru původní nožní klenby podobně jako ruku do špetky, bylo by to však možné jen při extrémním zatížení, které palec vynakládá na vypáčení těla vzhůru a vpřed nyní, když je nožní klenba ještě sešroubovaná.
 
Toto poslední (bod 4) není jen moje domněnka, opírající se o pohled na chodidlo  končetiny vzadu na druhé mladíkově fotografii zleva, ale zjištění samotného Dr. Larsena.  V odborných kruzích vystoupil totiž už před několika lety s tezí, že koncept tříbodobé opory je chybný a chodidlo má být v klidovém postoji na zemi  celou plochou. Jakkoli tuto tezi v odborné diskusi tehdy neobhájil (o lví chůzi tehdy ani zmínka), toto jeho dítě žije dál (nezmiňuje naopak oploštění nožní klenby)  ovládlo lékařskou praxi i u nás. 
Jak bude vypadat noha člověka chodícího jako lev? 
To dnes nikdo neví. Do jaké podoby u konkrétních lidí  by vyústila přestavba  chodidla podnícená lví chůzí, bude záviset na intenzitě zatížení v tom kterém směru při nácviku lví chůze a stavu chodidel člověka, když  s tím začíná. Projevilo by se to každopádně až po letech a rovněž u potomků lidí, kteří s tím začnou v mládí, zvláště když do toho jdou s takovou vervou a takovým přesvědčením jako mladík na fotkách. V obou případech by to bylo již nevratné.
 
I kdyby přestavba chodidla proběhla ideálně – a to jsem viděla u jedné mladé dívky – tělo každopádně ztratí vertikální pružnost a možnost ji znova rozvinout – přestavěné chodidlo už nedovolí torzi podélné osy těla a její odlehčení výtlačně-torzními impulzy. Lze proto očekávat, že se tím naruší buněčná výživa, fungující díky pružnosti těla ve vertikálním směru na principu mechanické pumpy (vytlačíš-nasaješ). Snaha nahradit je prostými rotacemi by podobně jako u nožní klenby rozvolnila i páteř. 
 
Co říci na závěr?
 
Lví chůze je experiment lidských konstruktérů a projev jejich celkem veřejně hlásané ambice „stvořit pomocí rozumu“ člověka rovnou dokonale – tj. lépe než příroda. Jimi v odborné literatuře užívaný výraz „konstruktér“ velice trefně vystihuje výsledek, kterého by dosáhli. Než by se jejich dílo opotřebovalo, může fungovat podle jejich představ, není to ale k životu. René Descartes neměl tedy tak docela pravdu v tom, že tělo je jako stroj.
Zář 012023
 
Z podzimního newslettru vyjímám to aktuální:
 1. Zahájení běžného provozu: 19.9.23
 2. Posun zahájení lekce pro seniory ve čtvrtek z 8:15 na 8.45 
 3. Podzimní víkendové soustředění: Nové Město nad Metují 13. – 15. října
 4. Přesun kurzu správné chůze z úterý od 18 hodin na čtvrtek od 18 hodin
 5. Konzultační seminář v Praze: 18.11. 9-12  h. a 14-17 h.
 6. Cvičení o Vánocích: 28.12.
 7. Semináře pro rodiče k vadnému držení těla dětí: Třeboň 17.9., Praha 24.9, a 3.12., Ústí n/L. 8.10., Hradec Králové 29.2., Brno 5.11., Ostrava 26.11.   
 8. Workshop Finta na správnou chůzi o den dříve tamtéž
Srp 052023
 

Tento článek k Videokurzu k základům správného držení těla – začnu kacířsky tvrzením, že „DRŽENÍ TĚLA“ JE PRO MOZEK, tudíž i pro vědomí, NICNEŘÍJAKAJÍCÍ PRÁZDNÝ POJEM. Proto často nerozumíme tomu, co se po nás chce, když nás někdo žádá nebo nám doporučuje stát nebo sedět  jinak, než jak jsme ZVYKLÍ. Ačkoli si každý z nás podvědomě upraví stoj i sed, když mu začne být nepříjemný –  zavrtí se, poposedne si, protáhne se apod. –  snadno podléháme dojmu, že to někdo ví lépe než my. Stáváme  se závislými na tom, co si kdo MYSLÍ o tom,  že je pro stoj či sed to pravé ořechové. Protože s tím přicházejí většinou lidé, které považujeme za odborníky, přestaneme v tom věřit sobě a nevědomky tím své tělo  ke své škodě zaneseme dobře míněnými, leč zavádějícími doporučeními – MÝTY. 

Na této situaci se podílí značná dávka nedorozumění na obou stranách.  Onen většinou samozvaný rádce, kterého zpravidla osobně vůbec neznáme, vychází z těchto skutečností:

 1. Že lidé často nesedí nebo nestojí dobře, z čehož se vyvozují, že mají „špatné držení těla“ a potřebují si ho zlepšit.
 2. Že existuje IDEÁLNÍ stoj či sed a že oni vědí, jak vypadá. V tom je současně předpoklad, že tohoto ideálu může dosáhnout KAŽDÝ a IHNED,  a od toho se i odvíjejí i postupy, jak tomu učí, protože ho to tak naučil někdo, kdo pro to má oficiální pověření, a pokud ne, umí si udělat takovou reklamu, že oslovením potřeb lidí je přitáhne lprávě k sobě.

Na naší straně jako nebohých vlastníků špatného držení těla nebo těch, kteří o sebe hodně pečují a mají tendenci považovat za nejlepší vše nové a brát to za své, hrají v náš neprospěch zase tyto skutečnosti: 

 1. Necháme si „natlouct do hlavy“, že máme nějaký problém nebo bychom mít mohli, pokud neuděláme přesně to, co (nám)  radí někdo, kdo nás v životě neviděl a nic o nás tudíž neví – jak vypadáme,  pokud jde o „držení těla“, kolik je nám let, jak se pohybujeme a jak jsme na tom s koordinací , zda máme nějaké potíže atd. atd. Každý z těchto případů vyžaduje totiž jiný přístup
 2. Vlivem těchto vnějších vlivů se odpojíme od toho, co nám o všem říká vlastní tělo  a celoživotní zkušenost s ním a necháme si vnutit i to, co nám případně nevyhovuje, ale když KDYŽ TO TAK MÁ BÝT  … . Pomocí metod nácviku staticky chápaného držení těla to svému tělu to pak i VNUTÍME Přinutíme ho fungovat právě takto a jsme spokojeni s tím, že jsme dosáhli přesně toho, na co se po nás chtělo.   
 3.  Že svůj skutečný nebo nám podsunutý PROBLÉM nepodrobíme KRITICKÉ  ANALÝZE – co vlastně je na tom mém držení špatně, co o něm z vlastní zkušenosti vím, a zda jsem schopen/schopna to změnit.        

Držení těla je ve nejčastěji problémem zafixování chybných návyků z dětství – nevhodných úlevových poloh, jimiž citlivý dětský organismus reaguje na statické přetížení nebo mu podvědomě předchází pasivním sesunutím do nich, nedostatečné zdatnosti svalstva, které by ho z nich vyzvedlo, a na to navázaných, nutně již chybných pohybových stereotypů. V dospělosti k tomu dále přispěje, když cvičením dostatečně nekompenzujeme velký objem jednostranného zatěžování stereotypní pracovní činností.  

I pasivní přechod do nějaké polohy je ve skutečnosti pohyb, byť není podložen ÚMYSLEM ho provést. Pohybem v pravém slova smyslu může však být nácvik NÁVRATU z ochablého postavení do náležitého. Svaly, které ho zajišťují, tím získají  chybějící zdatnost. Tomu stojí v cestě chybné chápání „držení těla“ jako statického jevu,  z kontextu funkce celého vzpřímeného těla vytržené vlastnosti. Ve skutečnosti je to PRŮBĚŽNÝ vnější projev nepřetržitě a jednosměrně probíhajících adaptačních dějů, které zasahují všechny druhy tkání, proto má tendenci měnit se s věkem k horšímu.  

Tento proces je možné zvrátit, pouze však vhodně voleným pohybem, který jedině může vyvolat tak komplexní děje, že VYTRHNOU mozek z adaptační RUTINY. 

Problematičnost statického chápání držení těla a takto prováděné korekce 

Tento způsob korekce může sice přinést požadovaný účinek na „držení těla“, současně však značně redukuje množství dějů, které pak chybí při pohybu. Úzkým hrdlem tohoto typu korekce je oboustranné působení na svalstvo podél páteře, zatímco chůze – základní pohyb vzpřímeného těla – se vyznačuje pravým opakem – jeho střídavě protisměrným zatěžováním, kdy si svaly podél páteře přehazují VZPŘÍMENOST z jedné strany na druhou jako horký brambor. 

Skutečnost, že nápadným rysem stavby svalstva je jeho uzpůsobení jak vertikálnímu, tak diagonálnímu průběhu pohybu, vyvrací fakticky závěry spojené dnes s teorií STŘEDU TĚLA.  Snaha posílit hluboké svalstvo v bederním úseku páteře a zmírnit rozdíl mezi napětím hlubokého a povrchového svalstva  míří sice správným směrem, jako metoda statické korekce držení těla bude však tak či onak muset ještě projít přehodnocením a dalším vývojem.           

DRŽET SE nebo mít pod kontrolou USPOŘÁDÁNÍ TĚLA?  

Pokusím se k tomu přispět i tímto odstavcem tím, že použiji pojmy, které Vám pomohou pochopit dynamický charakter „držení těla“ jako jevu, který se vyznačuje celistvostí, a proto byl pojmenován tak, že vyjadřuje právě tuto jeho stránku. Držení těla je ve skutečnosti stejně proměnlivé jako pohyb sám.  Pochopit to Vám pomůže,  když místo toho, že se nějak DRŽÍTE, si řeknete, že Vaše tělo je v danou chvíli nějak USPOŘÁDÁNO. Vyplývá z toho totiž, že se to dá změnit, zatímco měnit, co je nějak už „DRŽÍ“, je pro vědomí i mozek matoucí. Že nějaká část těla není v POSTAVENÍ, které odpovídá představě IDEÁLNĚ VZPŘÍMENÉ POSTAVY – „to je podstata správného držení těla“ – pozná i laik. Tuto  představu má ve svém mozku ukotvenou každý z nás. IDEÁLNĚ VZPŘÍMENÁ POSTAVA bude ve videokurzu CÍLEM Vaší snahy o zlepšení VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ mezi jednotlivými částmi těla nad sebou. Dosáhnete tohoto tím, že budete měnit postavení celého těla. To si vynutí jejich  PŘEUSPOŘÁDÁVÁNÍ v závislosti na tom, z jakého postavení do jakého budete PŘECHÁZET. Bude se tím měnit průběh PODÉLNÉ OSY TĚLA,  což si vynucuje  uvolňování a zapojování pokaždé jiných svalů. To vše Vám pomůže si UVĚDOMIT, co se s kterými kdy děje a díky tomu se naučíte své tělo OVLÁDAT.

Na úvodním obrázku vidíte, že i když se bude stát  na místě, nebudete nehybní jako „sfinga“, ale budeme v těle navozovat děje připomínající povlávání břízy ve větru – tělo jako celek budeme tedy STIMULOVAT – podněcovat k činnosti. Dáte svalům i kloubům celého těla příležitost zapojit se do celku vzpřímené postavy tak, jak je v tom kterém postavení náležité a rovnou i potřebnou ZDATNOST. Zjistíte, co a v jakém okamžiku potřebují jednotlivé části těla právě od Vás, jak to máte udělat a co požadovaný výsledek případně kazí. Ve videokurzu upozorňuji na to vše – co a jak se dělá i na chyby, které se hned snažíme odstranit

Komu je Videokurz určen?   

Videokurz umožní každému zlepšit si představu o tom, co „držení těla“ vlastně je, jak se s ním pracuje , a umožní Vám si zkontrolovat, zda to Vaše je  opravdu správné.

Obrovským přínosem bude videokurz pro děti, pro něž zejména je „držení těla“ zprvu prázdný pojem, takže nechápou, co se po nich vlastně chce, když je žádáme, aby stály nebo seděly jinak, než jsou ZVYKLÉ. 

Dobře však poslouží i těm, kteří mají špatné držení – což byl případ paní A. na fotografiích níže – nebo navíc ještě i zdravotní potíže. Když si takto uspořádáte lépe celé tělo, naučíte se měnit jeho uspořádání ve vazbě na různé situace a naučíte zapojit se svaly, které to dříve neuměly, je velmi pravděpodobné,  že se svých potíží zbavíte nebo se alespoň výrazně zmírní. 

Ve videokurzu se seznámíte se cvičením, které se v tělocvičně dělá u madla nebo žebřin, ve videokurzu je přeneseno do přírody, kdy k tomu stejně jako u Vás doma můžete využít i pevného zábradlí vhodné výšky.

V případě zájmu o videokurz si ho můžete objednat zde:  Videokurz Základů správného držení těla – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)

Srp 042023
 

Proč Instruktážní seminář k držení těla pro rodiče?  

Při cestách metrem jsem při své profesi nemohla přehlédnout, že naprostá většina dětí školního věku si v poklidu a naprosto spokojeně sedí na zadní straně pánve s bedry prověšenými vzad. Průvodním jevem takového sedu bývají často celokulatá záda s hlavou vysunutou vpřed. 

Skutečnost, že takto v naprosté většině případů sedí 20- až 30-iletí – většinou mladíci – je jasnou známkou toho, že nejde o běžnou rozkolísanost držení těla v dětském věku, ale již adaptaci na způsob života s technickými novinkami v rukou a že se z této vady držení těla takříkajíc NEVYROSTE. 

Na prahu dospělosti se tak pohybový aparát  u současné mladé generace projevuje takovou mírou ochablosti trupového posturálního svalstva, k jaké předchozí generace dospívaly až ve věku 80 – 90 let. 

Pokud nechceme, aby se to stalo běžným standardem, na který si prostě zvykneme a budeme považovat za něco normálního, je třeba podchytit tyto zprvu jen zlozvyky už u dětí a postarat se o to, aby rostly a vyrostly jako VZPŘÍMENÉ BYTOSTI civilizačním změnám ve způsobu života navzdory.  

 

Nová doba si žádá nové činy

Zkušenosti ze cvičení s lidmi, kteří mají zdravotní potíže, a rovněž těmi velmi starými, jsou příslibem toho, že se to může podařit.

Když říkám CVIČENÍ, jde o docela jiný postup, než když se rovná přímo držení těla, ať už vědomým zapojováním určitých svalů, posilováním středu těla, rovnáním podle stěny apod. 

O držení těla se zde v konečném důsledku jedná samozřejmě rovněž, také ale jevy, jichž se výše zmíněné postupy nedotknou – o zdatnost svalů, které přivádějí tělo do klidových poloh, rytmus pohybu a koordinaci – tedy vše, co souvisí se správným provedením jakéhokoli pohybu. 

Čtenáři mého webu jistě tuší, že jde o uplatnění zkušeností, které je možné vytěžit ze cvičení O-A metodou, při vyrovnávání odchylky v držení těla typických pro informační věk.

Osudová výhybka 

Pokud to jako dospělí neuděláme – ať už jako rodiče nebo odborníci – vlak s tímto typem „civilizačního onemocnění“ se rozjede přes geny předávané potomkům.

 

Přes geny se ovšem může rozjet i vlak do stanice DOKONALÝ POHYB –  jiný název pro to, co nazývám ZÁKLADEM ZDRAVÉHO POHYBU : perfektní zvládnutí Pohybu ve stoji, Pohybu vsedě a Správné chůze.  

Správné provedení pohybu předpokládá, že víme, jak se projevuje, když probíhá správně – poznáme tudíž chyby v jeho provedení – že víme jak ke  správnému provedení přivést toho, kdo ho dělá špatně apod. Těch chybných pohybů – v pohybové paměti i na výkonné úrovni pevně fixovaných nesprávných pohybových stereotypů – bývá víc než dost. Je dobře, když se ně může bezprostředně reagovat. K tomu mají nejlepší  podmínky rodiče.   

Pozvání rodičům

To je důvod, proč jsem se rozhodla nabídnout tento nový druh semináře – aby si rodiče nedospělých dětí udělali představu o problematice  zdravotního cvičení, zvláštnostech pohybu  v dětském věku, metodických postupech pro nápravu držení těla a tak dál a tak dál. Aby si – stručně řečeno – ROZŠÍŘILI  VZDĚLÁNÍ v tom, co se jich v jejich dětech týká stejně bezprostředně, jako zdravotní potíže, které mají sami.   

Věřím, že rodičů,  kteří chápou naléhavost situace, jsou ochotni pro své děti něco udělat a naučit se, co je třeba k tomu, aby uhlídali, že porostou zdravě civilizačním rizikům navzdory, je mnohem víc než těch, kteří chtějí žít v blažené, velmi ale dvojsečné nevědomosti. 

 

   

   

Kvě 082023
 

budete se možná divit, ale konečně jsem dostala rozum.  

Po mnoha pokusech vysvětlit lidem, kteří mají potíže se zády či klouby, že nejlepším lékem na to vše je správná chůze, jsem šla konečně do sebe a natočila 4 téměř hodinové sestavy zaměřené na různé problémové části těla.

Sestava č.1:  Pro kyčle-pánev-bedra                                                                  (vleže na zádech)

Sestava č. 2: Od nohou k hlavě                                                                           (vleže na zádech)

Sestava č. 3: Chůzové nohy, bedra a krk                                                           (vsedě na židli)

Sestava č. 4. Chůzové nohy, bedra a hlava s rameny                                      (ve vzporu klečmo)

S tím do sebe to není tak úplně pravda. Spískaly to totiž instruktorky cvičení O-A metodoua®. Před podzimním doškolením vyjádřily přání, abych s nimi probrala svaly pánevního dna.

Když jsem viděla video, které si při doškolení natočily, uvědomila jsem si, že co ukazuji a vysvětluji jim, by měl vědět a umět úplně každý. A zvláště ti, kdo se již nějakou dobu potýkají s různými potížemi „od páteře“. Neodpustím si přisadit – že někdy také  „od nohou“, „od hlavy“, „od kyčlí“, od kolen“ a tak dál.

Dost mě překvapilo, jaký zájem byl o první z těchto sestav. Jmenovala se pro kyčle-pánev-bedra. Jak by ne – bedra je věčné  – nebo vděčné? – téma a rádců nepočítaně. Druhým překvapením bylo, že tato sestava zabrala i u lidí, kterým nepomohlo, že už těch rádců obešli také nepočítaně. 

Proč zrovna tato sestava ano?

Byly za tím nejspíše ty pomlčky mezi slovy kyčle, pánev a bedra. Znamenají zhruba to, že na bedra se i při cvičení vleže může jít  od nohou, aby se s nimi propojila v jeden na sebe perfektně navazující celek. Lidé si nejspíše uvědomili, že slyší něco nového, co jim dává smysl. Druhým důvodem bylo zřejmě upozornění na to, že i u sebelepších cviků proti bolestem v bedrech dělá většina lidí chyby, a slíbila jsem, že sestava je vedena tak, aby jim pomohla se jich zbavit.  

Odezva na první sestavu mne povzbudila tak, že jsem udělala další 3.  Co se týče chyb v pohybu, jsou na tom lidé při cvičení v některých polohách ještě hůře, než když se leží na zádech. Kromě toho jsem mluvila o něčem jiném, než dnes obvykle slýcháme, když jde o zdravotní potíže – místo držení těla najednou pohyb, místo zpevnění středu těla rozhýbávání páteře, vedle beder též chůze a cvičení pro nohy.  

Nebuďte proto překvapeni, že část všech sestav věnuji též cvičení pro „chůzové nohy“. Vlastně to jen potvrzuje, že nemluvím do větru, když o cvičení O-A metodou říkám, že je cvičením pro správnou chůzi, ať se při něm dělá cokoli. 

Když jsem ve Videoknihovně psala komentáře ke všem těmto sestavám, plnou silou na mne dolehlo, jaký je to u nás lidí s pohybem průšvih.

Dá se to přirovnat k tomu, jako bychom místo od 1 počítali od 5. To by byly zajímavé výsledky! Jenomže právě takhle je to s naším pohybem, pokud se nepohybujeme úsporně při napětí v rozmezí od 1 do 5, ale až od té pětky. Za této situace není totiž fyziologicky možné využít všech 600 svalů, které máme k dispozici, ale většina jich v nás  leží ladem zcela bez užitku. 

Tomu mimochodem odpovídá i účinnost lidského pohybu – maximálně 26% – 28%. Nedá se to zvýšit ani u vrcholových sportovců. Těžko bychom hledali lepší důkaz toho, že problém u nás lidí není v objemu a intenzitě zatěžování, ale v mimořádně nedokonalém využití práceschopné svalové hmoty. 

My lidé jsme jako auto, které by i velkou rychlostí jelo stále jen na dvojku. Kolik byste za takové  auto dali? Jsme možná lepší než auto, které by ze sebe 100 km/hod. na dvojku  nejspíše nevymáčklo. My vůlí sice  ano, ale jen do doby, než se nám zadřou klouby a bolest znemožní další pohyb. 

Je pravda, že jednotlivý sval, tím méně ten zasutý v takové hloubce, že o něm ani nevíme, toho sám moc nezmůže. Když se ale pod taktovkou dobrého dirigenta do toho  dají ty nevyužité stovky ladem ležících svalů, je to samozřejmě jiná. 

Pohybovat se uvolněně je jedna z věcí, jimž učí O-A metodaa®. V těch sestavách se ale učí i to druhé a třetí – uvolněně, „a při tom naprosto správně“ a „rozložit zatížení co nejrovnoměrněji na co nejvíce svalů a kloubů po cestě“. Jinými slovy sestavy jsou módně řečeno raketomet nabitý  svatou trojicí uvolněného, rovnoměrně rozloženého naprosto správně provedeného pohybu, namířený proti tomu, co nás kde bolí nebo by za čas mohlo. 

Jsem ráda, že jsem se do nich pustila. Doplňují z lokálního hlediska to, o co se při pohybu celého těla stará chůze. Dnes ale lépe než dříve chápu, že ten, koho bolí krk či bedra, na chůzi moc nevěří. Já sice stále ano a vím samozřejmě proč, ale takhle – pořešené z obou konců současně  – to každému ponechává možnost výběru.  

Uživatelsky nejschůdnější bylo nahrát sestavy do Videoknihovny. V tuto chvíli jsou sice jen 4, v létě bych ale ráda zvládla ještě  3 a v příštím roce alespoň 4 – 5 dalších. Videoknihovně dosud vévodilo 20 hodinových on-line lekcí natočených za druhé vlny Covidu 19.  Myslím ale, že mít si podle čeho procvičit celé tělo a souběžně s tím si „ošetřovat“ to, s čím má kdo momentálně a mnohdy dlouhodobě potíže, je vysloveně ku prospěchu věci.

Záleží ale na každém. Můžete využívat jako dosud jen on-line lekce (1.200 Kč/rok), nově jen sestavy (1.396 Kč/rok) nebo podle potřeby obojí současně ( 1.800 Kč/ rok). Tyto ceny budou platit bez ohledu na to, kolik toho do Videoknihovny ještě přibude. Její prodloužení v tom či onom rozsahu o každý další rok stojí a bude stát i nadále 600 Kč.

Možná si nedovedete představit, k čemu by Vám bylo věnovat se takhle dlouho  jednomu cvičení.  Jenomže napravit již fixovanou vadu držení těla, křivé nohy apod.  je běh na dlouhé tratě. Vědět, že se lepším věku navzdory, je kromě toho něco úžasného. To ale trochu předbíhám. Rozhodnutí je na každém a záleží i na tom, jak opravdově se kdo do cvičení obuje.      

Těm kteří si již pořídili Sestavu č. 1 pro kyčle-pánev-bedra, odečtu z ceny Videoknihovny částku, kterou za ni již zaplatili (175 Kč s novoroční slevou a 349 Kč později). Toto neplatí pro ty, kdo Sestavu č. 1 dostali v posledních měsících k Videoknihovně či workshopu jako bonus zdarma.

Koho zajímá spíše finta na správnou chůzi,  kterou má smysl prozradit jen na workshopu, do konce prázdnin jsou vypsané tyto termíny: 

Olomouc: 20. května a 27. června                    Náchod: 5. srpna 

Praha: 27. května a 26. srpna                             Ostrava : 12. srpna  

Brno: 29. července  

Pokud s tím svým samohybem chcete něco dělat, napište mi prosím na e-mail chuzejelek@seznam.cz ve formátu:  

Jméno, příjmení, telefon, město a název toho, co Vás zaujalo:

 1. Videoknihovna on-line lekce/sestavy/obojí
 2.  jednotlivá sestava č. 1, 2, 3 nebo 4
 3.  Workshop Tajemství správné chůze (datum a místo konání)     

Bude mi potěšením provázet na cestě ke zdokonalení svého těla a pohybu každého, kdo věří, že může být i lépe, nejen hůř. 

Ať se Vám daří a krásné jarní dny ,   

Olga Chválová

Ochrana osobních údajů – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)

Bře 082023
 

Dobrý den, 

pokud jste si na mých webových stránkách něco objednali (workshop pro správnou chůzi, DVD, Videoknihovnu či Sestavu pro kyčle-pánev-bedra) a  vyjma automatického děkovného mailu se Vám  během 24 hodin nedostalo informace ode mne osobně  o vyřizování Vaší objednávky, odpovězte prosím na tento automatický mail. Dostane se mi tak upozornění na Vaši nevyřízenou objednávku.

Jedná se o technickou chybu, kterou se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit. 

Velmi se omlouvám za vzniklé komplikace a děkuji předem za pochopení. 

Olga Chválová

 

 

Led 242023
 
 
 
Lis 162022
 
Padla jsem u jednoho mého vide na You tube na tuto reklamu na správnou běžeckou techniku
Autor tohoto videa u ní vyzdvihuje  uvolněnost při běhu. Na propagaci – zřejmě své lektorské činnosti – šel ale přes staré osvědčené téma-  DRŽENÍ TĚLA. A narazil. Přinejmenším u mě. Pokud jde o běh, který předvádí, klobouk dolů. Pokud jde o 90% toho, co je zde řečeno o držení těla, by to z mého pohledu byla maximálně dostatečná.
Proč?
Protože držení těla se dá, jak do zblba opakuji, ale je chyba, nastavovat pokyny jako „zasuň hlavu vzad“, „stůj na mírně pokrčených kolenou“, „stáhni zadeček dolů, ale ne hýžďovými svaly“ apod. Jak to pak dopadá, vidíte na tom, když takto nastavené „správné“ držení těla prezentuje schematicky na obrázku s osou, která neprochází též kolenními klouby.  Pro srovnání jeho schéma a vzorové striktně vertikální držení těla z obrázku, který už znáte (prostřední silueta). 
 
Mozek jednak neví, co přesně myslíme tím mírně, a my ostatně také ne. Jak málo nebo moc mírně je to akorát? A uměle nastavené držení těla není druhak totéž, jako když se držíme tak, jak odpovídá centrálnímu řízení vzpřímenosti každého jednotlivého člověka. Není přitom podstatné,  nakolik má držení správné či chybné.  Důležité je, že ukazuje skutečný stav věci a to, co případně je třeba zkorigovat. 
 
V tom videu je však ještě jeden zajímavý moment. Ukazuje totiž, že tento pan instruktor, ale především ti, kdo ho školili a nevynechali pochopitelně ani otázku držení těla,  nevědí nejspíše nic o tom, že mnohem důležitějším předpokladem technicky správného běhu než držení těla je správná chůze.
 
Když vyjde běh z ní, leccos v držení těla se srovná samo od sebe díky větší intenzitě pohybu a dýchání. To je mimochodem i případ tohoto mého klienta, který měl šílenou hrudní kyfózu, byl neuvěřitelně zkrácený a ztuhlý, po 2 až 3 letech, co pravidelně docházel na Kurzy pro správnou chůzi se to však zlepšilo do té míry, že když se potom dal na dálkové běhy, vyběhal se takto skvěle.
 
Proč si myslím,  že lidé, kteří stojí za těmito kurzy běhu, si nejsou vědomi souvislosti mezi chůzí a během? Protože to, jak je zde předvedeno šlapání na místě, což vypovídá o tom, jak při chůzi pracují chodidla a kotníky, nemá se správnou chůzí příliš společného. 
 
Nyní ještě porovnejme kyčelní šlapání na místě z videa s tím, co se děje se spodní částí nohy a celou dolní končetinou u stejného cviku při nácviku kotníkové chůze.   
 
Je docela dobře možné, že pan instruktor chodí relativně správně. To, na co jsem byla nucena reagovat v tom videu, je důsledkem toho, když se do držení těla začnou  montovat lidé, kteří mu příliš nerozumí jen proto, že to v dnešní tělovýchově patří takříkajíc k bontonu.