fbpx

Olga Chválová

Čvc 132021
 

Na problémy s kyčlemi a bedry se podíváme jinak, než když se řekne jen „vadné držení těla“, ale vezmeme to přes chůzi jako pohyb celého těla, který se vyvíjí od útlého věku a úzce souvisí s postojem. Postoj he něco jiného než držení těla – primárně je určen rozložením váhy na chodidlech a tím, jak jedině může centrální nervový systém zajistit při chůzi rovnováhu. Postoj tedy ovlivní nejen chůzi, ale i to, jak se bude vyvíjet celoživotně držení těla.

Co tedy chůzi škodí?

 1. Ochablost svalstva. Ta se netýká jen těch, kteří mají málo pohybu, ale zvláště u žen může být konstitučního původu – tedy vrozená. Dotyčný je sám pro sebe jakoby těžký, napětí vycházející z nohou není dost velké, aby odolalo setrvale působící gravitaci a udrželo celoživotně plnou tělesnou výšku. Jednotlivá zakřivení páteře mají tendenci se prohlubovat a vyvine se vadné držení těla v bedrech, hrudní oblasti nebo obou najednou. Páteř v těchto zakřiveních postupně ztuhne a s věkem stále více sesedá. Obvykle se přidá i vadné – předsunuté – držení hlavy. Když k tomu přibude ještě i nadváha – a to je velice časté, protože tuk se usazuje tam, kde se „ulejvají“ svaly, svalstvo má jakoby tendenci „stékat“ dolů. Konstituční hypotonii provázejí obvykle od útlého věku ploché nohy a připraví tak tyto lidi o možnost chodit správně – jediný způsob obrany proti gravitaci.
 2. Špatný postoj – rovněž něco, co se zabydlí už v dětství, ovlivní držení těla a vydrží nám zpravidla celý život. Zvláště díky si ulevují tím, že se ve stojí zapírají do kolenních vazů a stojí na prohnutých kolenou. Důsledkem je zvýšení sklon pánve a prohnutí v bedrech. U chlapců bývá častější to, že se jakoby opřou zády o pomyslnou stěnu za sebou, takže váha je na patách. Je téměř vyloučeno aby používali jiný než kyčelní typ chůze. Celoživotním návykem se ovšem může stát i zlozvyk zapřít se ve stoji do boku.
 3. Příliš vysoké posturální napětí a příliš robustní svalstvo trupu. Zajistit vzpřímené držení je pro centrální nervový systém naprostá priorita, a sebemenší pohybnost, že bude s to ho zajistit, řeší tak, že zvýší napětí ve svalech podél páteře, které ji zpevní asi tak, jako tyčky, k nimž se přiváže kmínek mladého stromku, aby rostl rovně. Posturální napětí řídí jiné nervové dráhy než pohyb a nerovnováha mezi nimi způsobí, že se včas nepřepne na ty, které řídí pohyb a při chůzi umožní, aby se protáčela páteř. Něco podobného způsobí příliš velký objem příliš pevného svalstva podél páteře. Jednak brání pohybu páteře a jednak k sobě přitlačuje obratle. Při pohybu se páteř nechová jako ohebný proutek, ale jako suchá větev. v úseku, kde dojde k pohybu, vznikají snadno výhřezy.

A co pomáhá?

Nyní nejde o chůzi, která je prostředek nápravy, ale o ta bedra, kyčle, mohli bychom ale přidat krok, kolena atd.

 1. Cvičení pro správnou chůzi – tedy odstranění všech chyb, které pozorujeme v pohybovém projevu jednotlivých lidí s přihlédnutím k tomu, co je jejich příčinou. Nošení tašky v ruce místo na zádech či sedavé zaměstnání ponecháme nyní stranou – jako příčiny jsou až druhořadé. A jejich odstranění nepomůže nebo jen částečně, pokud ty konstitučního či reflexního rázu necháme stranou.
 2. Přechod na kotníkovou chůzí, a pokud ji někomu vlastní, tak její doladění a rozvinutí – o sílu potřebných svalů, pohyblivost potřebných kloubů a KOORDINACI.
 3. CELKOVÉ UVOLNĚNÍ, které je pro ty svalovce či šlacho-kostnatce přímo lékem, umožní rozhýbat fixované vadné držení a vytvoří podmínky pro to, aby ti hypotoničtí zaznamenali konečně svoji váhu a začali se jí aktivně bránit tím, že dají více síly do vytlačení těla vzhůru.

Čvc 122021
 

Zde najdete nejen odkaz na reklamní projekt, jehož účelem je přivést lidi na workshopy pro správnou chůzi, ale zatím také nejucelenější popis a vysvětlení toho, co a jak se s s námi děje při správné chůzi. Neboli to, jaká je úloha paží, jak dochází k rotaci páteře, v čem spočívá koordinace chůzového pohybu a jakou roli v tom hraje hlava.

Při správné chůzi netrpí kyčle ani kolena (kocouricviky.cz)

Když jsem si promýšlela to, co znám z vlastní zkušenosti i praxe, uvědomila jsem si, že koordinace není to, že dám ruku tam a nohu tam, ale to, když si mozek vezme nějaký pohyb za svou věc. V případě chůze, která je skutečně nejsložitějším a nejkomplexnějším pohybem lidsky vzpřímeného těla a pracuje při ní doslova každý sval, i když ne vždy aktivně, se jedná o zlomky sekund, úhlových stupňů a milimetrů, které nikdy nejsme s to zakomponovat do pohybu vědomě.

Jediné. co můžeme, je pochopit strukturu chůzového pohybu a rozlišením na kyčelní a kotníkovou chůzi oddělit takříkajíc zrno od plev a dát mozku pravidla správného provedení pohybu. Není až tak těžké je odvodit ani se naučit aplikovat je při pohybu.

Zbývá pak už jen odpracovat si škody, které na pohybovém aparátu nadělala léta, kdy jsme nechodili správně.

Paní Vlaďka z Roztok, jíž je dnes 73 let a na cvičení začala chodit před zhruba deseti lety kvůli vážným potížím s krční páteří a od krční páteře, je toho živým důkazem. A to vidíte jen fotografie. Ještě mnohem výmluvnější je vidět ji, když cvičí a jak chodí. To Vám vbrzku budu moci ukázat také.

Neodpustím si ještě poznámku, že jsme necvičili jinak než O-A metodou®, i když není vždy snadné odolat pokušení uchýlit se k nějakým tzv. účinným cvikům. Když se to neudělá, vše v těle se rovná ve vzájemných souvislostech, a pak je z toho takováhle paráda, jako když je klidový postoj dokonale přizpůsoben chůzi jako základnímu pohybu našeho lidsky vzpřímeného těla.

Čvc 122021
 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.kocouricviky.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobuji i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I.              Obsah a účel dokumentu

II.             Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

III.            Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

IV.           K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co

nás k tomu opravňuje?

V.             Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

VI.           Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

VII.          Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

PaedDr. Olga Chválová, CSc., IČ: 45321311, se sídlem Čsl. armády 6,

504 01 Nový Bydžov (dále jen „Správce“)
jsem zapsaná v živnostenském rejstříku
kontaktní e-mail: oametoda@kocouricviky.cz,

kontaktní telefon: +420 777030377,

webové stránky: www.kocouricviky.cz

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané zboží (např. pokud jej mám zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorním. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail.
Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky.
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání produktu, zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře, poskytnutí konzultace, realizace koučinku, zodpovězení dotazu na semináři apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.
K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abych dostála povinnostem vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

·      Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

·      Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

·      Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svou databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o mých novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

·      D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky svých služeb/produktů. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mými klientem. Pokud mi mimo to udělíte i další souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů mých obchodních partnerů. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mne, můžete mně kontaktovat na e-mailu oametoa@koocuricviky.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.oametoda@kocouricviky.cz.

 Toto znění je účinné od 12. 7. 2021

Čvc 102021
 

Cvičebním dnem o prázdninách je úterý a cvičí se pouze ve studiu Flame dance. Od 8:45 (fit) senioři a ostatní od 17 hodin. V rozvrhu zůstává nicméně i nabídka cvičení ve čtvrtek od 17 hodin, abych vyhověla i těm, kteří mají směny apod.

Páteční podvečery a soboty jsou vyhrazeny workshopům pro správnou chůzi.

Po telefonické domluvě jsou možné i individuální konzultace.

Prázdninový režim trvá do 12. září s výjimkou Roztok, kde začneme zřejmě již od první neděle v září.

Kvě 182021
 

Chůze je dnes ve velké módě. Stejně jako před časem běhu se ji dělá obrovská propagace. Zdůrazňuje se její přínos pro rozpoj kondice a kardiovaskulární zdatnosti. Je to samozřejmě dobře, protože mnoho lidí má nadváhu a pohyb je nejlepší způsob jak zlepšit svůj životní styl, nějaké to kilo díky němu shodit a rozpumpovat si srdce i plíce. Má to však jeden háček. Nějak se zapomíná na její techniku. Tedy tomu, jestli vůbec chodíme správně. Nesprávnou chůzí ve vyšších dávkách si můžeme totiž odrovnat klouby stejně, jako když se dáme na běhání, aniž jsme si o správné technice běhu něco zjistili a trochu se na tu vyšší zátěž připravili.

Tímto článkem bych to chtěla trochu napravit, jenomže ono to není tak jednoduché, Těch návodů na správnou chůzi je totiž více. Správná chůze může však být jen jedna.

Kyčelní chůze

Většina populace používá kyčelní chůzi a tento typ chůze se považuje rovněž za normální. Došlapuje se při ní vysloveně  přes patu. Špička nohy se při tom přitáhne k holeni, výkročná končetina směřuje vpřed natažená a v okamžiku došlapu se nachází před tělem. Vysoký výskyt zdravotních potíží s pohybovým systém je však spojen právě s tímto typem chůze, a je proto otázka, zda navzdory svému rozšíření je skutečně i správná. To vykopávání nohy vpřed je totiž energeticky poměrně náročné a koliduje s tím, že chůze je – nebo by alespoň měla být – energeticky mimořádně úsporným pohybem. Skutečnost, že se s věkem zpomaluje a proměňuje v šouravou chůzi stařeckou naznačuje, že kyčelní chůze by nám skutečně mohla odčerpávat více sil, než které na tento naprosto základní pohyb máme ve vyšším věku. A přibydou rovněž potíže s rovnováhou.

Lví chůze ((47) Lví chůze – YouTube)

Jelikož Lví chůze vychází rovněž z došlapu přes patu, budeme ji považovat za variantu kyčelní chůze. Svým původem je to fyzioterapeutický koncept chůze, jehož účelem je zmírnit tvrdost došlapu přes patu, považovanou za chybu, Nácvik lví chůze spočívá v přiklopení chodidla k podložce zprvu jeho pevným vnějším okrajem a teprve v další fázi v přitisknutí i vnitřní palcovou stranou. Tato fáze působí příznivě na příčnou klenbu v přední části chodidla.

Kotníková chůze

Kotníková chůze se od obou předchozích značně liší. Vyústil v ní vývoj cvičení O-A metodou®, které upozornilo na četné nedostatky při přenášení váhy. Jejich odstraňování vedlo postupně k identifikace kotníkové chůze jako zcela samostatného typu chůze a vypracování metodiky jejího nácviku.

Své odůvodnění má kromě toho v tezi, že kineziologicky správné a energeticky efektivní provedení pohybu v tzv. otevřeném pohybovém řetězci musí vycházet z koncové části těla. Již z názvu kyčelní a kotníková je zřejmé, svaly kterého kloubu v jedné a druhé hraje prim.

Důsledná aplikace principu zahajování pohybu koncovou částí těla vede k plnému uplatnění trojflexe, z předchozí fáze fylogeneze zděděného lokomočního mechanismu. Bez něho bychom se po narození nenaučili zřejmě vůbec samostatně pohybovat. Připomínka trojflexe (obr. uprostřed) naznačuje, že hlavní pozornost při kotníkové chůzi se věnuje činnosti výkročné (švihové) končetiny, nikoli stojné, která vstupuje do hry došlapem. A dále odrazu (obr. vlevo), který bezprostředně předchází vykročení a jeho průběh a intenzita má na kvalitu chůze rozhodující vliv. Správně provedený odraz dodává chůzi dynamiku a je nemyslitelné, abychom se při došlapu pokoušeli o to, co se učí při lví chůzi – vyklonění chodidla na vnější stranu chodidla. Došlap při chůzi musí být bezpečný a jistý.

Při kotníkové chůzi se kromě toho přes patu nedošlapuje. Pohyb k podložce vede totiž špička nohy (obr. vpravo), nikoli pata. Skutečnost, že tento stereotyp spontánně použijeme při pomalé chůzi, při chůzi potmě, na úzké podložce nebo při chůzi ze schodů, naznačuje, že jde o základní stereotyp, který mozek pružně aplikuje na různé podmínky. Proč ne na běžnou každodenní chůzi, při níž se uplatní dalo by se říci právě opačný pohybový stereotyp, je otázka, která zasluhuje samostatné vysvětlení a v tomto příspěvku se jí zabývat nebudeme. To, zda se při kotníkové chůzi dotkne podložky jako první pata nebo jiná část chodidla, závisí mimo jiné na rychlosti chůze,. Při jejím nácviku se proto nezabýváme tím, jak došlápnout, ale vším, co souvisí s přechodem stojné končetiny do výkročné fáze.

Hlavní rozdíl kotníkové chůze oproti oběma předchozím je však v tom, že při správném provedení vyvolává nejúčinnější reakci opory, jaká je vůbec možná. Při ní dochází k odlehčení všech kloubů nad sebou od váhy vlastního těla, a tudíž prodloužení oproti výšce těla v klidovém postoji. Zdravotní efekt chůze je skryt v tomto jediném okamžiku, protože rozvíjí pružnost ve vertikálním směru a formuje a srovnává držení těla. V tomto pojetí je chůze nejlepším cvičením, jaké si lze představit, protož ho máme po celý život od rána do večera každý den.

V kotníkové chůzi sázíme tedy na odraz podobně jako při běhu, v nějž tak může chůze kdykoli přejít a zase zpátky, aniž se při tom musí měnit pohybový stereotyp jinak než přizpůsobením chůzového požadované intenzitě lokomočního pohybu.

Pro úplnost je třeba zmínit, že při běhu k prodloužení délky podélné osy těla nedochází. To je možné pouze při chůzi, kdy stojná končetina zůstává v průběhu reakce opory na podložce a s horní, vzhůru vytlačenou částí těla, se dostane do protitahu.

Kvě 182021
 

Cvičení ve vnitřních prostorách je možné za těchto podmínek

 • max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště (plochy pro veřejnost),
 • max. 2 osoby ve skupině a max. 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště,
 • všichni přítomní musí absolvovat PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. před), být naočkovaní, nebo mít v posledních 90 dnech prodělaný covid-19 a ukončenou izolaci – tato podmínka neplatí pro děti do 6 let,
 • návštěvníci od sebe dodržují 2 m rozestupy,
 • veřejnost nemůže do dalších vnitřních prostor- šatny, sprchy,…

NA PRVNÍ LEKCI SI PROSÍM PŘINESTE K NÁHLEDNUTÍ PŘÍSLUŠNÉ POTVRZENÍ, PŘÍPADNĚ KOPII K ZALOŽENÍ

Těším se na viděnou.

Bře 192021
 

Opravdu se těším, že se tohoto cvičení ujme nová krev. Na té instruktorské praxi je velmi zajímavá jedna věc: každý z instruktorů dá tomu cvičení vlastní rukopis v závislosti na tom, jak sám cítí pohyb. O-A je metoda způsob pohybování, jemuž se každý instruktor naučí na školení . Za sebe – svoji osobnost i to, jak se v něm utváří pohyb, bude však vystupovat každý sám za sebe.

Když jsem to u jedné z instruktorky viděla poprvé, byla jsem až dojatá. vycházely z ní tak úžasné věci, o nichž bezpečně vím, že je nemá ode mne. Ona je laskavost sama, já jsem při cvičení pes. Mě se lidé bojí – teď žertuji – váží si toho, že je nenechám dělat něco špatně – Hanku zbožňují.

A nahoře vidíte, co bude do půl roku zdobit někomu stěnu doma nebo ve studiu.

Veškeré informace k tomu najdete v sektoru školení, počínaje zde: Jak se stát instruktorem cvičení O-A metodou® – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)