fbpx

Olga Chválová

Říj 142020
 

Vzhledem k situaci se ruší tyto termíny obou druhů workshopů ke správné chůzi: 16. a 17. října v Praze a 23. a 24. října v Hradci Králové. Termín testovacího workshopu 30. října v Praze a 27-. a 28. listopadu v Brně zůstává zatím otevřený. Pokud o workshopu někdo uvažujete, přihlaste se na některý z nich, abychom o sobě už věděli a mohli se domlouvat, jako to děláme s těmi, kteří o termín přišli nebo jim to z jiných důvodů nevyšlo už dříve. Dobrá zpráva je, že se už rozběhlo cvičení on line. Tento týden bylo pro nové zájemce zdarma, naposledy to bude ve čtvrtek 15. října. V případě zájmu se přihlaste přes rezervační systém.

Říj 112020
 

Na webu si v rozvrhu můžete vybrat již nyní ze 3 lekcí této náročnosti
1. Cvičení pro seniory
(pro relativně zdravé jakéhokoli věku)
2.Bolesti zad
(pro úplné začátečníky a lidi se zdravotními potížemi)
3. Správná chůze
(pro lidi bez větších potíží a zdatnější i vyššího věku)
První týden vše na vyzkoušení zdarma
(vyjma u stálých klientů, jimž tímto pokračuií předplacené kurzy a lekce). .
Noví zájemci od dalšího týdne za jednotnou cenu 90 Kč/lekci .
Přihlašování na lekce zatím přes náš rezervační systém, kam se musíte nejprve zaregistrovat (https://rotunda.chytra-rezervace.cz/klient/v03/prihlaseni/…)
V rozvrhu klikněte na lekci/lekce) , na které se chcete podívat případně si je rovnou vyzkoušet.
Vždy 15 minut před zahájením lekce Vám přijde do e-mailu kód, kterým se přihlásíte k on line přenosu. Tento kód platí od začátku lekce podle rozvrhu až do 23 hodin téhož dne. Kód lze použít jen jednou.
Pokud budete chtít ve cvičení pokračovat, bude nutné předplatit si přístup ve výši dle vlastního uvážení (číslo účtu 173 230 8013 / 3030).
Předplatné převedeme v rezervačním systému na kredity, které se budou odečítat do vyčerpání.

Říj 102020
 

V souvislosti s reedicí DVD Kocouří cviky 1 byl na vnitřní stranu obálky doplněn text, který tam původně nebyl.

Zmiňuje jednak to, čím je toto DVD unikátní – zachycuje totiž přesně lekci, která vedla k identifikaci O-A metody® jako nového druhu zdravotního cvičení – a jednak přináší několik doporučení, jak podle něj cvičit, abyste se zbytečně nestresovali tím, když Vám všechno nepůjde hned tak, jak to vidíte na videu, a cvičení Vám přinášelo radost a posouvalo Vás ke stále dokonalejšímu provedení pohybu.

Možná se zeptáte, proč jsme tam něco takového nedali hned při prvním vydání. Je to něco velice zvláštního i pro mne jako autorku cvičení. I když jsem věděla hned, že jde o něco zásadně nového – to byl také důvod, proč ČASPV briskně zareagovalo na moji poznámku, že by stálo za to to natočit, a DVD bylo do půl roku skutečně světě – o tom novém, co to cvičení přináší, jsem však v té době příliš nevěděla. Vlastně jen to, že tou zásadní inovací je uvolněný pohyb paží ve stoji. Právě to vyjádřil i první plný název takto vzniklého nového druhu cvičení – „oscilační metoda vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému“.

Dala jsem tehdy na názor, že s tímto v podstatě odborným názvem – nejde dost dobře jít mezi lidi. Proto hned na začátku dostalo cvičení – dnes O-A metodou® – populární název Kocouří cviky. Později jsem se za to mnohokrát proklínala, protože z toho byly jen zmatky, které komplikovaly propagaci nového druhu cvičení a jeho uvedení do povědomí lidí. Zpětně ale musím říci, že to bylo dobře. Kocouří cviky to jsou totiž od samého počátku, zatímco metoda jako taková a za ní skryté poznatky se vyvíjely dál a budou stále. A to laika nemusí úplně zajímat. pro něj je důležité, že se mu dostane cvičení, které mu pomůže zbvait se zdravotních problémů nebo se pohybově zdokonalit, jak to udělat a jak ho k tomu přivést, je zkrátka věcí odborníků, na něž nemá jinou možnost než jim důvěřovat a svěřit se do jejich péče.

To, že přenášení váhy je druhým podstatným prvkem tohoto cvičení, jsem sice věděla hned, považovala jsem ho však jen za „normální“ součást kývavého pohybu a nutný doplněk oscilačního pohybu pažemi – „motor oscilací“. Skutečný význam přenášení váhy jsem si uvědomila, až když jsem ho kvůli jedné klientce přenesla z pravolevého směru do předozadního. Zprvu jen Oscilační metoda se tím změnila na Oscilačně-Antigravitační, dnešní O-A metodu®. Tento posun a zkušenosti získané během prvních let, kdy jinak než oscilačně jsem již cvičení nevedla, zachycuje DVD Kocouří cviky 2.

Dítětem jich obou je pak DVD Chůze jako z partesu.

Kam tedy patří DVD Pohyb vsedě? Není to jen takové kukaččí mládě? Zprvu to tak vypadalo, ale dnes mohu říci, že není. V domě seniorů, kde jsem tehdy začala cvičit, byli lidé, u nichž nepřipadalo v úvahu, že by cvičili ve stoji, který je pro O-A metodu® základní cvičební polohou a východiskem ke všemu dalšímu. Nebyla jiná možnost než s nimi cvičit vsedě. V prvním okamžiku jsem z toho byla po pravdě trochu otrávená – já přece dělám O-A metodu®, nikoli obyčejné cvičení na židli. Jenomže všechny ty jednoduché cviky, které tito lidé byli schopni zvládnout, jsem zcela spontánně prováděla oscilačním způsobem. Díky tomu jsem zjistila, že je to nejen možné, ale jak je to cenné. Při nižším napětí ve stabilnějším sedu jsme se tím totiž dostali ještě hlouběji než ve stoji. Takže žádné kukaččí mládě, ale velice důležitá tečka za prvním obdobím vývoje O-A metody®.

Všechna DVD byla natočena v reakci na to, že mi v mozku blesklo, že jde o něco zásadně nového, aniž to nové bylo v tom okamžiku již důkladně prozkoumáno. Sama sebe se někdy ptám, jestli to nebyla chyba, protože se na DVD mohlo dostat něco, co se později ukázalo jako chyby, o jejichž odstranění jsme se časem začali snažit rovněž. Tento druh chyb je však jen dočasnou mezerou v poznání dané věci. Nikoli Nejsou chyby, u nichž je třeba se bát, že nám uškodí nebo které DVD znehodnocují. Jsou to momenty, které posouvaly O-A metodu® dál a zdravotní význam tohoto kterého momentu ukázaly až v době, kdy jsme se již vypořádali s funkčními poruchami, které předtím vyčuhovaly z pohybového projevu cvičenců nejvíce. A to je deviza všech přechozích DVD – zahrnují nejlepší zkušenosti z dosavadní praxe a tím novým ukazují cestu, jíž teprve bude třeba projít, abychom se posunuli dál.

Když to vztáhnu k DVD Kocouří cviky 1 – těmi nejlepšími zkušenostmi bylo to, co jsem znala ze studia na FTVS, z české zdravotní tělesné výchovy, z teorie svalových dysbalancí profesora Jandy a jím vypracované diagnostiky funkčních poruch pohybového systému kterou jsme však koncem 90. let aplikovali z popudu Komise zdravotní tělesné výchovy ČASPV na podmínky tělovýchovné praxe. Oscilace, svojí fyziologickou podstatou uvolněnost při pohybu, byla pak tou přidanou hodnotou, která to, co se již vědělo o držení těla a zkrácených a oslabených svalech, posunula někam úplně jinam.

Jako celek jsou tato 4 DVD cesta, která vedla správným směrem a svoji platnost bude mít vždy.

Pokud někdy natočím ještě nějaké jiné, bude to už nová kapitola cvičení O-A metodou®. Jejím určujícím jmenovatelem bude nejspíše pohyb ve stoji a chůze. Jako předtím, pokorně čekám, až mi obrazně řečeno spadne na hlavu další jablko a svojí každodenní praxí zbrojím na to, aby mne neminulo. Než k tomu ale dojde, práce na sobě máme všichni víc než dost. Spočívá v dokonalém zvládnutí a vstřebání toho, co díky již existujícím DVD kocouřích cviků víme o svém těle a jeho pohybu již nyní.

©PaedDr. Olga Chválová, Praha 10.10.2020

Říj 102020
 

Mohli bychom být hrdí na to, jak se v české kotlině Covidu 19 líbí a daří, spíše však budeme všichni rádi, až se sebere a odtáhne pryč. Nechci sýčkovat, ale tak rychle, jak bychom si přáli, a jak jsou od 9. resp. 12. října nastavena omezení pro skupinové lekce, to asi nebude. Za sebe mohu jen říci, že jsme se při cvičení a všech akcích chovali vzorně, byli a jsme všichni zaplať pánbůh zdraví a doufám, že stejně ustojíme i příští týdny a měsíce.

On line cvičení

V rámci mně dostupných možností mohu nabídnout pouze jednu kvalitní, technicky dobře zajištěnou lekci cvičení on line ráno a jednu večer. Konala by se v úterý od 7:45 do 8:45 a ve čtvrtek od 19:45 do 20:45. Je to trochu dříve a trochu později, než bych si přála, jinak to ale bohužel není možné. Vysílala by se ze Říčan a účtovalo by se za ni podle obvyklé výše předplatného. Nevyčerpané předplatné se po dohodě převede na další období nebo se vrátí (Říčany, Roztoky, Vršovice). U permanentek se bude evidovat počet lekcí a vyúčtuje se následně.

Ti, kteří nemají předplatné, mají první lekci zdarma stejně jako za běžného provozu. Pokud by rozhodli pokračovat, je třeba, aby s dostatečným předstihem zaslali na můj účet (183 230 8013 / 3030) částku na počet lekcí dle vlastního uvážení. Jednotná cena lekce v těchto případech činí 120 Kč.

Bude to fungovat tak, že lidem přihlášeným v rezervačním systému nejpozději den předem bude 15 minut před začátkem lekce zaslán do mailu kód, jímž by se k ní připojili.

Ve čtvrtek od 17 hodin, dokud to počasí dovolí, bychom se na cvičení pro správnou chůzi scházeli venku, nejspíše ve Stromovce. I zde je nutné přihlášení přes rezervační systém, abychom si mohli potvrdit její konání. Finanční podmínky u této lekci jsou stejné, jak byly uvedeny výše.

Workshopy

U workshopů jsem požádala o výjimku ze zákazu, a proto je zatím ponechávám v Akcích na stránkách v termínech, jak byly naplánované, včetně workshopu v Hradci Králové 23. a 24. října a v Brně 27. a28. listopadu.

Domnívám se totiž, že je zbytečné promarnit nynější útlum nadáváním a čekáním na to, až vše bude zase fungovat normálně. K tomu, abyste věděli, co a jak dělat, jsou workshopy nezbytné. Doufám, že i vládní činitelé pochopí, že podpořit v lidech toho správného ducha je neméně důležité než nepopulární, ale nezbytné restrikce. Zdokonalování vlastní chůze může být přesně tím impulzem, který dá tomuto období jakýs takýs smysl.

Pokud by výjimka nebyla udělena, bude v Akcích vypsán jeden krátký testovací a jeden celodenní workshop, ale bez uvedení data konání. Ti, kteří by o některý z nich projevili zájem, by byli vyrozuměni o vypsání nových termínů, na které by se pak přihlásili znovu a místo na něm by si rezervovali zaplacením zálohy. To se netýká těch, kdo už zálohu poslali a souhlasili s tím, že se převede na jiný termín.

Storno podmínky

Za současné situace pozastavuji samozřejmě platnost storno podmínek, tj. úplné nebo částečné propadnutí zálohy v případě neúčasti na rezervovaném workshopu nebo pozdního odhlášení.

DVD

Ke cvičení můžete využít i DVD se cvičením O-A metodou. Povídání o nich najdete v příslušném sektoru webu, zde chci jen zdůraznit, že zachycují průběžný vývoj cvičení O-A metodou od jeho vzniku v roce 2004 až do doby, kdy bylo vztaženo k chůzi, jak je tomu dnes. Za tyto jeho posuny vděčíme všichni těm, kteří ke mně přicházeli cvičit a s nimiž jsme jedny po druhých odstraňovali chyby v jejich držení těla či pohybu podobně, jako když se z cibule loupají jednotlivé vrstvy slupek. Vzít je jedno po druhém je pro ty, kdo se se cvičením O-A metodou setkají poprvé až nyní, ta nejlepší cesta k tomu, aby až dojdou k poslednímu – Chůzi jako za partesu – byli připraveni ji zvládnout a nasadit na vše předchozí jako třešínku na dort.

Sadu DVD nebudu sice nabízet se slevou, protože bych tím zvýhodnila nové zájemce oproti těm, kteří si ji pořídili dříve, Vy i oni budete však mít slevu 20% na knihu o chůzi, na jejíž dokončení najdu snad nyní tolik potřebný čas.

V Praze dne 10. října 2020

Zář 152019
 


Chůze není základní pohyb  lidsky vzpřímeného těla jen proto, že jedině nohy nás mohou donést, kam chceme. Při chůzi -pokud však chodíme správně, a to se o většině lidí rozhodně říci nedá – pracuje svalstvo celého těla právě tak, jak potřebuje páteř.  Kdo trpí potížemi od páteře, proto neprohloupí, když to vezme z gruntu právě od chůze.  To je tedy ten zdravotní důvod, proč se přihlásit na kurz správné chůze – zbavit se zdravotních potíží, které mu otravují život.

Musí si ale nejprve ujasnit, jaký používá typ chůze. Kyčelní je ten problematický, kotníkový ten správný. A to je druhý důvod, proč absolvovat kurz správné chůze a rovnou na něm začít s nápravou nedostatků, které jdou na vrub kyčelní chůzi.


Nový kurz správné chůze začíná 17. září 2019 a probíhá vždy v úterý od 17 hodin ve studiu Flame dance, Sokolovská 22, Praha 8. Přihlásit se můžete zde: http://www.kocouricviky.cz/kontakty/

Je tu ale ještě i další důvod proč vzít chůzi vážně. V lidském mozku není zatím zabudován obranný mechanismus proti destruktivnímu vlivu gravitace. Člověku s veškerým jeho rozumem trvalo tisíce let, než si uvědomil, že něco jako gravitace vůbec existuje. Teď už jde tedy jen o to, jak tuto biologicky významnou informaci vpravit do mozku. A to už bychom nedělali jen kvůli sobě, ale i budoucím svého rodu.

Chůze – samoztřejmě ta správná, kotníková – je tedy něco jako odpalovací rampa do nové fáze lidské evoluce. Fáze, kdy kormidlem vývoje člověka jako živého organismu by byl již rozum. Na rozdíl od nerozumu, s nímž svoji budoucnost vidíme všude jinde než každý sám v sobě.

Zajímavé, že?  


Přihlásit se můžete zde: http://www.kocouricviky.cz/kontakty/


Zář 022019
 

V tomto newslettru najdete informace k obnovení plného provozu po letních prázdninách a dále nabídku seminářů a víkendových akcí od září do Vánoc. Zvláště bychom Vás chtěli upozornit na zahájení nových kurzů pro správnou chůzi (11.9.), informační seminář ke cvičení O-A metodou ( 26.10.) a k lidské evoluci a evoluční perspektivě cjhůze (30.11). Semináře týkající se zdravotních potíží s klouby a zády se konají v Praze (29.10. a 29.11.), v Brně (15.11. a 11.1.), ve Ždáru nad Sázavou (5.10) a Českém Krumlově 23.11.). Těšíme se na setkání s Vámi při cvičení O-A metodou a povídání o tom, kam až může člověk dojít v evoluci správnou chůzí.

Led 062019
 

Lidé se drží jakž takž zpříma a jakž takž umí i chodit. Pokud Vám nestačí jakž takž a chtěli byste chodit a pohybovat se lehce a pružně jako naši kocouří přátelé, můžete.
Na viděnou tedy 8. ledna v 17 hodin při zahájení nového kurzu Chůze jako z partesu ve studiu Flame dance, Sokolovská 22, Praha 8.
Pár fotek, abyste věděli, odkud kam se jde a jak.

Nový kurz Chůze jako z partesu – I. pololetí 2019

Pro 142018
 

V příloze najdete souhrnný přehled akcí připravených pro 1. pololetí roku 2019 včetně prázdnin. 

VÁNOČNÍ NEWSLETTRE 2018

Upozorńujeme zvláště na

 • 3-hodinové semináře
 • jsou pořádány jako doplněk pravidelných lekcí a pro ty, kteří si chtějí zmapovat, co vše a jak mohou na svém pohybu zlepšit. Konají se vždy v pátek od 17 do 20 hodin (Flame Dance, Sokolovská 22) v těchto termínech:  Praha:                     11.1.  Chůze a nohy                22.3.  Krční a hrudní páteř       17.5.  Bedra, pánev a kyčleTřeboň:                     30.3.   13.30 – 16:30   Pension Siesta, cvičení v  Městské hale Roháč

  Ratibořice:              13.4.    13:30  –  16:30  Viktorka – herecký dům, Ratibořice

  Brno:                           27.4.     9:30 – 12:30    Dům sportu, Merhautova 36

  Žďár nad Sázavou: 1.6.   13:30 – 16:30    Zámek,  cvičení v Activ clubu, Dolní 3

 •   Celodenní semináře
 • jsou určeny pro mimopražské zájemce a komukoli, kdo si chce udělat celkový přehled o cvičení O-A metodou® a projít si důkladně celé tělo (sobota od 10 do 18 hodin, Flame Dance, Sokolovská 22):      Praha:         23.3.  a    18.5.
 • Víkendová soustředění pro zdravá záda 

29.- 31. března Třeboň                                             12– 14. dubna Ratibořice, Viktorka – herecký dům                              31.5.– 2.6. Žďár nad Sázavou

 • Prázdninový pobyt se cvičením pro rodiče či prarodiče s dětmi                         18. – 25. srpna     Budislav nedaleko Litomyšle