fbpx
/* ]]> */
Čvc 312022
 

Chodit se naučíme všichni správně. Jinak bychom  se nepostavili na nohy a nezískali rovnováhu.

Zhruba od 3 let se začne kazit držení těla a promítne se to i do chůze. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá je, že zlepšení chůze umožní oslovit najednou i ty původní chyby v držení těla a vše, co se v nás kvůli tomu pokazilo.

Chůze a držení těla jsou dvě strany téže mince.

A vůbec nejlepší zpráva je to, že chůze je pohyb. Uvolnit, co v nás za léta ztuhlo, a odstranit chyby, které nám kazí veškerý pohyb, se dá odstranit jen správně provedeným pohybem. Chůze nemůže za to, že vás bolí za krkem nebo ramena.  Když si ale dáte do pořádku chůzi, pomůže vám to zbavit se nejen těchto potíží, ale i v bedrech, v kyčlích, kolenou, chodidlech. Zkrátka všech, které jsou důsledkem nesprávného zatěžování kloubů a páteře. Pomůže zlepšit rovnováhu a tomu, aby se rozpohybovala ztuhlá páteř a díky dobré koordinaci všech končetin se mohla zase protáčet.  

Tušíte už, čím vším se zabýváme na seminářích proti bolestem zad a workshopech pro správnou chůzi? 

Naučíte se na nich stát pevně a hezky zpříma, při tom ale chodit pružně a lehce jako tahle paní, která si s krční páteří užila za celý život své.  Poslechněte si ostatně, co o tom říká sama.

A teď se podívejte, odkud kam se dostala díky cvičení pro správnou chůzi. Je to opravdu skvělé a bod pro nás. 

Pro paní Vlaďku však bylo nejdůležitější, že zdravotní potíže začaly ustupovat hned, jak začala cvičit. Během půl roku odezněly úplně a kolik let už o nich neví, ačkoli léta přibývají i jí. Cvičení pro správnou chůzi jí pomohlo v tom, s čím si za léta neporadila fyzioterapie a ani nemohla – rozpohybovat celé tělo správně provedeným pohybem.

Mnoho psů, zajícova smrt

Jste zmateni tím, kolik je návodů na správnou chůzi, a nevíte, pro který se rozhodnout? Nebo jste některé z nich dokonce vyzkoušeli, máte ale pocit, že to není ono, protože vám to nepřipadá přirozené? Nebo vám něco z toho dokonce přitížilo? 

Ti všichni, kdo si myslí, že se má došlapovat na špičky, nebo na paty, ale lehce, případně se zhoupnout z došlapu přes patu na vnější stranu chodidla a pak přimáčknout palec, rozpohybovat pomocí hůlek páteř do rotace nebo si rovnat kostičky na chodidlech, vychází mlčky z předpokladu, že právě toto je lék, který zabere na chůzi a zdravotní potíže naprosto každého. Opomíjí tedy to, že každý jsme úplně jiný, nedostatky v chůzi velmi rozmanité  a někdo může potřebovat něco úplně jiného, než co nabízí právě on. 

V návodech tohoto druhu je osloven vždy jen některý z mnoha možných projevů chybné chůze. Chyby v ní jsou kromě toho i kvůli rozdílům v držení těla či věku namixovány trochu jinak. Když se jím někdo řídí, zaplevelí si chůzi jen jinými chybami, než které v ní byly předtím, a svůj mozek naprosto zmate.

Proč je správná chůze takový kumšt?              

Správná chůze vyžaduje pevný došlap, abychom při ní neměli problémy s rovnováhou,  a odpružení každého došlapu, aby nám s věkem nesesedala páteř a nevymílaly se chrupavky.  Máme-li správně došlápnout, musí však správně proběhnout vše, co mu předchází a co následuje po něm. Chůze se totiž skládá zhruba z 20 dílčích pohybů, které jsou do sebe jakoby zaklíněny, protože proběhnou ve zlomku sekundy. Chyba v jednom jediném z těchto prvků kdysi na počátku ovlivní chůzi jako celek – chybami jsou v konečném důsledku zatíženy všechny prvky její pohybové struktury.  I kdybychom nakrásně věděli, který z těchto prvků  byl spouštěčem tohoto procesu právě u nás, a jak ho opravit, v přirozeném tempu chůze nejsme schopni dát mu v tomto celku právě to místo, které mu náleží. Řešením není ale ani zpomalení chůzového pohybu. Vyruší se tím totiž přirozená dynamika chůze a to, díky čemu získává tělo při pohybu z místa setrvačnost. Ta chůzi nejen  usnadňuje, ale počítá se s ní i v koordinační struktuře, v níž je navzájem propojena činnost všech svalů, které chůzi zajišťují.    

Proč se vám u nás nic takového nemůže stát?

1.Protože při cvičení O-A metodou® se ukázalo, že naprostá většina lidí chybuje v přenášení váhy. Tedy něčem, co byl zcela reálný, všem společný problém bez ohledu na to, čím vším se lidé na lekci od sebe lišili. Teprve odstraňování tohoto nedostatku ukázalo, jak souvisí s chůzí a držením těla těchto lidí a dalo vznik cvičení pro správnou chůzi.  

2. Někdy  kolem roku 2015 jsem si definitivně ujasnila, že ta opravdu správná je chůze kotníková. Nikoli chůze kyčelní, z níž vychází ty návody, které staví na došlapu přes patu.  Přejímají to, co lze sice pozorovat u mnoha lidí, ale bez hlubšího zamyšlení, jaké to má zdravotní důsledky a proč se tento typ chůze tak zásadně promění s věkem k horšímu. Při přenášení váhy však nic jako došlap přes patu neexistuje. Zatěžováno je naopak svalstvo plosek nohou. Nejdůležitější svalstvo v celém těle, jak se ukázalo a potvrzuje každodenní praxí. 

3. S nápravou chybné chůze a přechodem na tu správnou mám bohaté zkušenosti u mužů i žen různého věku. V rámci zdravotně zaměřeného cvičení pro celé tělo se tomu věnuji bezmála již 20 let.

Zde si můžete přečíst, jak na to jdeme ve cvičení O-A metodou® a proč správné chůzi učíme jinak  

Neříkáme lidem, co a jak mají při chůzi dělat. Ukážeme jim fintu, která změní průběh chůze a restartuje ji jako celek už naprosto správně. Klouby sice nejde dát do pořádku ze dne na den, informace o tom, v čem spočívá ta finta, je však natolik zásadní, že se propíše do mozku. Ten když  zjistí, jak je to s chůzí vlastně jednoduché, se obrazně řečeno chytne za hlavu, a začne k této informaci vztahovat veškerou svoji řídicí činnost. Samovolně tak podporuje správné provedení chůzového pohybu a  uspíší proces nápravy na úrovni jednotlivých kloubů.

Současně je však třeba pohlídat, aby tento proces nenarušily překážky správného provedení pohybu z dřívější doby. 

Abych vám mohla s chůzí pomoci, musím vidět, jak jste na tom s držením těla, koordinací, jaké  jsou u vás chyby v chůzi a pohybu vůbec. 

Z toho je možné vyčíst, v čem je právě u vás zakopaný pes celoživotně chybného držení těla, chůze a veškerého pohybu. Je to provázek, za který když se zatáhne,  společně s fintou na správnou chůzi rozplete a uvolní vše, co se léty zauzlovalo do propletence individuální motoriky. Chůze jako pohyb celého těla pak umožní, aby se ve vašem těla sesadilo dohromady vše najednou již správně.  Chůze je sice lék pro každého a na všechny neduhy. Co z ní  a jak přesně se u koho naordinuje, musí vyjít z chyb v pohybu konkrétních lidí. 

Proto učím správné chůzi výhradně na tříhodinových seminářích (pro správné držení těla a proti bolestem zad) a celodenních workshopech (pro správnou chůzi). Každý se zde dozví, co a jak může pro sebe udělat právě on, a všechno si rovnou důkladně vyzkouší.

Před námi jsou – a nejen v Praze, kde působím, ale i jinde po vlastech českých  – ještě tyto:       

 

Workshopy pro správnou chůzi jsou celodenní a konají se obvykle v sobotu (cena 1.890 Kč).  Semináře jsou tříhodinové a konají se obvykle v pátek v podvečer (cena 850 Kč). Senioři 65+ a více osob přihlášených najednou – sleva 20%.

Svitla ve vás naděje a odhodlání něco se sebou dělat?

Vřele vám doporučuji zarezervovat si místo na některém semináři či workshopu teď hned,  Zítra byste už byli plni důvodů, proč to nemá cenu. Vždyť víte, jak to s námi je.  

Paní Vlaďka si také myslela, že je tak nemocná, že už nemůže cvičit. Dnes si nedokáže představit, jak by prožila těch posledních 10 let, kdyby bývala nedala na svoji dceru a nepřišla to k nám zkusit.   

  Objednat se na akci

  Tučně zvýrazněné položky formuláře je nutno vyplnit

  Vaše jméno

  Vaše příjmení

  Váš email

  Váš telefon

  Počet osob

  Chcete nám něco vzkázat?

  Odesláním objednávky potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů. Obchodní podmínky – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)  

   

   

   

    

    

  Dub 012022
   
  Odhalit tajemství lidského genu je jistě senzační zpráva. Není to však totéž jako odhalit tajemství života. Ani skenováním genomu nedokáže totiž věda předjímat to, jak se lidský genom promění tím, když se organismu konkrétního člověka dostane evolučně směrodatného podnětu. To jest takového, jímž je v takovém okamžiku odstartován vývoj tohoto jedince, jeho potomků a všech, jimž se dostalo stejného podnětu, na vyšší stupeň evolučního žebříčku. Že takovým podnětem je přechod z kyčelní chůze na kotníkovou, vysvětluje antigravitační povaha tohoto lidsky náležitého typu chůze.

  Chcete s námi cvičit?

   

   

  Nouze naučila Dalibora housti a mne přiměla natáčet pro své dlouholeté cvičence lekce on-line. Ke čtyřem DVD z let 2005 – 2015, mapujícím vývoj cvičení O-A metodou®, přibylo tak 20 lekcí, v nichž využíváme bohatých zkušeností za  16  let existence tohoto zdravotního cvičení  se cvičenci  obého pohlaví a různého věku. O našich zkušenostech,  účinnosti právě tohoto zdravotního cvičení a o tom, že cvičit má smysl, vypovídají fotografie několika našich cvičenců výše. 

   O-A metoda® je zdravotní cvičení.  Nejde při něm zdaleka jen o to se hýbat, ale hýbat se správně a vypořádat se pokud možno jednou provždy s dlouhodobě fixovanými odchylkami a poruchami, které stojí za nejrůznějšími zdravotními potížemi, s nimiž se už potýká nebo dříve či později pravděpodobně  bude potýkat i ten, kdo jich byl zatím ušetřen.  V pohybu je totiž stále co zlepšovat. Příkladem budiž chůze, s níž si dnes dokáže poradit jen málokdo,  u nás je však páteří veškerého cvičení a cílem, k němuž se snažíme přivést i své cvičence.    

   Co Vám můžeme nabídnout?

  1.  Flash disk s 20  on-line lekcemi  , v nichž postupně probíráme a snažíme se osvojit zásady správného pohybu. Lekce trvají od 50 do 65 minut. Mají zpravidla 2 části – ve stoji anebo  vsedě na židli a vleže nebo  vzporu klečmo apod.  Na flash disku najdete 7 lekcí Bolesti zad pro úplné začátečníky a ty, kdo se momentálně potýkají s vážnějšími potížemi „od páteře“, 7 lekcí i Fit-senioři pro lidi s menšími potížemi a ty, kteří jsou již seznámeni se zásadami cvičení O-A metodou® , a 6 lekcí Posturální trénink pro ty mladší a fyzicky zdatnější. Cena: 980 Kč + zásilné 
  2. Videoknihovnu s neomezeným přístupem  na předplacený počet měsíců. Kromě on-line lekcí v ní najdete  Instruktážní videa, z nichž některá jsou k nahlédnutí zcela volně zde:  Videa – O-A metoda®, Kocouří cviky (chytra-rezervace.cz) Ke každému videu je k dispozici vysvětlující komentář  a upozornění, na co je třeba dávat si při cvičení pozor. Jsou zde také vybrané bloky cvičení ze všech DVD se cvičením O-A metodou®., takže se před Vámi otevře nabídka více než 60 bloků cvičení vsedě, ve stoji či na zemi v délce od 5 do 40 minut. Z nich si můžete sestavit vlastní cvičebníček, s nímž budete moci pracovat tak dlouho, dokud nebudete vidět, že jste připraveni pokročit k něčemu dalšímu.  Cena měsíčního přístupu se pohybuje  v závislosti na počtu předplacených měsíců (1 – 24), tedy od 300 Kč/1 měsíc do 100Kč/24měsíců. Více viz: cenik-videa-2020.pdf (chytra-rezervace.cz)
  3.  Sadu všech 4 DVD zachycujících  vývoj cvičení O-A metodou® v návaznosti na řešení pohybových nedostatků, s nimiž jsme se setkávali u svých klientů. Více či méně se ale týkají každého. S těmito DVD projdete tedy stejným vývojem jako naši cvičenci – od uvolnění a rozhýbání ztuhlého těla – nejvydatněji u DVD 1 a 2 –  až ke cvičení pro správnou chůzi v DVD Chůze jako z partesu. V něm již stavíme na volnosti pohybu v kloubech, pružnosti a koordinaci, které jsme rozvinuli dříve. A to i díky 120 minutám cvičení na židli v DVD Pohyb vsedě, které se ukázalo být ideální pro zvládnutí potíží s bederní a krční páteří.  DVD Pohyb vsedě a Chůze jako z partesu je navíc opatřeno brožurou (v tištěné nebo elektronické podobě) představující  zevrubně danou problematiku. Cena všech 4 DVD: 1.150 Kč  včetně zásilného.  
  4. Dárkový poukaz na workshop pro správnou chůzi (3 – hodinový Otestuj si svoji chůzi, celodenní Tajemství správné chůze)                                                  Cena 850 respektive 1.890 Kč
  5. Měsíční předplatné na přístup ke všem lekcím podle rozvrhu za 350 Kč . (Odkazy na lekce zasíláme automaticky, vždy nejpozději 15 minut před začátkem lekce  podle rozvrhu).   

  Každý z těchto produktů má své zvláštnosti a přednosti a doplňuje v něčem ty ostatní. Jednou z nich je i to, že vyjma workshopů z nich mohou čerpat všichni příslušníci téže domácnosti – ženy a muži různého věku.  Až  jako rodiče porozumíte základům správného pohybu  a přejde Vám do krve metodika, jíž při cvičení sami projdete, budete vše moci naučit i své děti a postarat se o to, aby správně rostly a rozuměly pohybu i ony.     

  Sleva, objednání, doručení a obchodní podmínky 

  Svoji objednávku specifikujte prosím v objednávkovém formuláři níže. Flash disk obdržíte do 5 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet,  odkazy na cvičení podle rozvrhu ještě týž den . Abychom Vám mohli zpřístupnit  Videoknihovnu, je třeba se nejprve  zaregistrovat do rezervačního systému. Pokud chcete  pro někoho objednat workshop, nezapomeňte uvést do poznámky jeho jméno a příjmení, abychom pro něj mohli vystavit dárkový poukaz.   

  Sleva při objednání více produktů najednou:  2 produkty – 20%, 3 produkty – 30%, 4 produkty -40%, všech 5 produktů – 50%.

  Vše Vám zašleme na dobírku nebo zajistíme doručení na Vámi uvedenou adresu po předchozím proplacení námi vyystavené faktury k Vaší objednávce.

  Číslo účtu: 173 230 8013 / 3030   

  Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi: Obchodní podmínky – Kocouří cviky (kocouricviky.cz)

  Věnujte prosím pozornost ještě i tomuto upozornění

  Objednáním flash disku či jiného produktu  potvrzujete, že berete na vědomí, že  užití těchto produktů   podléhá Zákonu č. 121/2000 (Autorský zákon) a  vztahuje se na osobní potřebu objednatele, jeho blízkých příbuzných a osob ve společné domácnosti. Případné jiné užití  díla  je možné jen se souhlasem PaedDr. Olgy Chválové, CSc. jako vlastníka díla a držitele ochranné známky O-A metoda® v jedné osobě.

   Objednat Sestava

   Tučně zvýrazněné položky formuláře je nutno vyplnit

    

    

    

    

    

    

   Poslední workshopy pro správnou chůzi 2021 – Brno, Praha

    

   Přijďte si otestovat svoji chůzi

   Proč testovat chůzi a co při tom  o sobě zjistíte? 

   Především se dozvíte, že existují dva zcela odlišné typy chůze – kotníkový a kyčelní. Správný je přirozeně jen jeden z nich.

   Zjistíte nejen to, ke kterému z nich se svou chůzí blížíte právě Vy, ale i to, jak ten nesprávný změnit v náležitý.

   Na workshopu se ale zdaleka nebude jen chodit – budeme cvičit a rozhýbete si důkladně celé tělo. Chůze souvisí totiž úzce s držením těla a Vy si  otestujete i  to,  jaké  kloubní, svalové a koordinační překážky a zvláštnosti Vašeho držení těla brání zdokonalení chůze právě u Vás.

    

   Kde a kdy si můžete otestovat a dát do pořádku chůzi v Brně?     

   4. prosince 2021 od 9 do 17 hodin, max. 8 osob, Lázně Rašínova, Brno – střed 

   Kde a kdy si můžete otestovat dát do pořádku chůzi v Praze? 

   11. prosince 2021 od 9 do 17 hodin, max. 12 osob, ČASPV, Ohradské nám. 1628/2, Praha – Stodůlky

   Při vstupu do obou zařízení se požaduje předložení certifikátu o očkování či prodělaném covidu 19.  

   Přihlášení na workshop

   Do poznámky v objednávkovém formuláři uveďte i jména těch, kteří případně přijdou s Vámi. Jakmile dostanete potvrzení e-mailem, že je volné místo, zarezervujte si ho zasláním zálohy na workshop: číslo účtu 173 230 8013 / 3030. 

   Cenové a storno podmínky 

   Cena:  850 Kč  –  senioři, mládež do 19 let a a více přihlášených najednou sleva 20%

   Pokud odřeknete účast dříve než 5 dní před workshopem a uvolněné místo bude využito náhradníkem, platba se po dohodě převede v plné výši na jiný termín, využije na jinou službu  nebo se vrací. V opačném případě činí storno poplatek 50%. 

    

    Objednat se na akci

    Tučně zvýrazněné položky formuláře je nutno vyplnit

    Vaše jméno

    Vaše příjmení

    Váš email

    Váš telefon

    Počet osob

    Chcete nám něco vzkázat?

    Lis 012017
     

    V 63. čísle e-časopisu Stobu najdete můj poslední článek o chůzi. Představí Vám chůzi v její složitosti, s níž si ale s jeho pomocí jistě poradíte.

    PSSS_58_Chuze_jako_z_partesuDen zdraví-16.pdf